NÖDARK – Nödvändighetens Arkitektur

Den internationella tävlingen Nödvändighetens Arkitektur är en del av projektet TRÄ 2022 som anordnas av Virserums Konsthall med stöd av Hultsfreds kommun och regionförbundet Kalmar. Nödvändighetens Arkitekturs internationella manifest lanserades för första gången år 2009. Tidigare utställningar åren 2010, 2013, 2016 och 2019 har tillsammans tagit emot över 600 bidrag från mer än 40 länder.

2009 formulerades det internationella manifestet om Nödvändighetens arkitektur av Claes Caldenby, professor i arkitekturens teori och historia vid Chalmers Tekniska Högskola, Fredrik von Platen f.d. biträdande GD Boverket och dåvarande konsthallschefen Henrik Teleman. Manifestet spreds över hela jordklotet

Nödvändighetens arkitektur uppmanar till samtal om arkitekturens grundvärden. Ett ödmjukt ifrågasättande av de livs- och konsumtionsmönster som växte fram under det förra århundradet, som skär tvärs över många traditionella politiska gränser.

Ansökan till tävlingen är öppen. Läs inbjudan här.
The call is now open. Read the invitation here.

Hela manifestet finns att läsa här.
Read the manifest here.