NÖDARK – Nödvändighetens Arkitektur

Den internationella tävlingen Nödvändighetens Arkitektur är en del av projektet TRÄ 2019 som anordnas av Virserums Konsthall med stöd av Hultsfreds kommun och regionförbundet Kalmar. Nödvändighetens Arkitekturs internationella manifest lanserades för första gången år 2009. Tidigare utställningar åren 2010, 2013 och 2016 har tillsammans tagit emot över 600 bidrag från mer än 40 länder.

2009 formulerades det internationella manifestet om Nödvändighetens arkitektur av Claes Caldenby, professor i arkitekturens teori och historia vid Chalmers Tekniska Högskola, Fredrik von Platen f.d. biträdande GD Boverket och dåvarande konsthallschefen Henrik Teleman. Manifestet spreds över hela jordklotet

Nödvändighetens arkitektur uppmanar till samtal om arkitekturens grundvärden. Ett ödmjukt ifrågasättande av de livs- och konsumtionsmönster som växte fram under det förra århundradet, som skär tvärs över många traditionella politiska gränser.

Hela manifestet hittar du här. English version here.

Nödvändighetens Arkitektur 2019

Vilka bidrag tar vi emot?

Inlämnade bidrag kan handla om allt från byggnader till stads- eller samhällsplaneringsprojekt. Bidragen måste hålla sig inom ramarna för Nödvändighetens Arkitekturs manifest. 

Med dagens mest brådskande problem i åtanke ser juryn gärna att bidragen rör sig inom en landsbygdskontext – reaktiveringen av bortglömda platser både genom transformationer av redan existerande byggnader och med nya typologier, genom att exempelvis kombinera livets, arbetets och fritidens olika rum.

Vi accepterar bidrag från professionellt aktiva individer eller juridiska personer såsom arkitektbyråer, byggnadsentreprenörer, lokala myndigheter eller andra entiteter. Det inskickade projektet måste vara daterat mellan 2016 och 2019.

Jury och utställning

Juryn är ansvarig för att välja ut bidrag och vinnare. Juryn leds av Claes Caldenby, professor i arkitekturens teori och historia på Chalmers tekniska högskola. Andra jurymedlemmar är Tone Selmer-Olsen som är forskarassistent på institutet för urbanism och landskap på Arkitektur- och designhögskolan i Oslo samt Karli Luik och Johan Tali, arkitekter och grundare av Molumba. Utställningen kommer att hållas på Virserums Konsthall mellan 27:e juni och 2:a december 2019, som en del av TRÄ 2019.

Vill du ha mer information läs den fullständiga inbjudan.
Det går även bra att kontakta oss för eventuella frågor genom att maila barbro.wenden @ virserumskonsthall.com