Integritetspolicy

Personuppgifter

Virserums Konsthall behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt till viss information som vi nu tillhandahåller dig.

Personuppgifter som hanteras gäller våra medlemmar, mottagare av nyhetsbrev, leverantörer, fakturakunder, utställare och medverkande i aktiviteter vid Virserums Konsthall.

Virserums Konsthall är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan alltid kontakta oss på info @ virserumskonsthall.com. Medlemskapet i Virserums Konsthall är frivilligt och det är även lämnandet av dina personuppgifter men vi behöver vissa personuppgifter om dig för att du ska kunna vara medlem.

Som medlem kommer dina personuppgifter att sparas och behandlas för vissa särskilda ändamål. De personuppgifter som vi behandlar om dig är namn, e-postadress och postnummer. Den personuppgiftsbehandling som utförs i samband med medlemskap i Virserums Konsthall eller som mottagare av nyhetsbrev är baserad på samtycke för att den är nödvändig för att du som medlem ska få information och insyn i verksamheten. För övriga kategorier baseras det på ett avtal och är nödvändigt för att Virserums Konsthall ska kunna fullgöra sina åtaganden.

Ändamålen för att behandla personuppgifter för medlemmar och mottagare av nyhetsbrev är att upprätthålla en god registervård, sköta medlemsadministrationen, skicka ut nyhetsbrev och kallelser till möten. Vi behandlar dina personuppgifter, postnummer, för statistiska ändamål. Dina personuppgifter kommer att behandlas i Virserums Konsthalls IT-system. Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess.

Lagringstiden

Virserums Konsthall behandlar personuppgifter om medlemmar så länge medlemskapet gäller. Senast två år efter det att medlemskapet upphör raderas personuppgifterna. För övriga personuppgifter följer lagringen behovet i bokföringslag.

Rättigheter enligt personuppgiftslagen

Man har rätt till insyn i hur de egna personuppgifterna behandlas. Man har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och begära att få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör, s.k. dataportabilitet.

En begäran om något av det nämnda kan skickas till info @ virserumskonsthall.com. DU har också rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskydds-myndigheten med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen.

Om du inte önskar få nyhetsbrev från oss kan du när som helst kontakta oss på info @ virserumskonsthall.com och begära att vi stoppar utskicken.