Tidigare TRÄ år

TRÄ 2019 – om landsbygd och framtid

14/4–1/12 2019

TRÄ är mer än bara trä på Virserums Konsthall – det är om hållbarhet och om en framtid för oss alla. Vi vet att samhället står inför en omställning, det kan inte vara någon tvekan längre. Förändringar som kommer påverka hela strukturen i hur vi lever.

Beslut om detta kommer krävas av individen och de folkvalda. Men för att se vilket samhälle som kan skapas behöver vi visioner. De ger möjligheten att se bortom det som är självklart nu till det som måste bli verklighet för framtiden.

Vilka val måste vi ta ställning till för att skapa bra livsvillkor för alla?

TRÄ 2019 var en väv av forskning och konst för att hjälpa dig och mig att fundera kring hur vi formar ett framtida hållbart samhälle. I utställningen deltog ett flertal forskare vars frågeställningar och förhoppningar gestaltades. 

Konstnären Lisa Fjellman utformade en utställning med temat landsbygdens kvinnliga berättelse. Var finns dom unga kvinnorna, de arbetande både i yrkeslivet och de ideella pensionärerna? Hur ser deras vardag ut? Vilka förväntningar, hopp och oro bär de med sig inför framtiden?

I TRÄ 2019 visades även fotografen Vibeke Mathiesens verk Log Lady. Vibeke staplar träbitar på varandra med stort tålamod, utan spik och lim, som håller balansen trots att det knappt ser möjligt ut. Resultatet blir fotografier som en blandning av skulptur, stilleben och collage.

Ett rum i utställningen tillägnades våra livsviktiga pollinatörer, som en del av konsthallens projekt En surrande konsthall.  Sanningen är att det blir allt färre insekter – kryp som är viktiga för allt liv på jorden, både som pollinerare och som föda för andra vilda djur. De utför också en syssla som bidrar till att en tredjedel av den mat vi äter inte försvinner – bin pollinerar växter. 

Bild på två röda trähus. Text finns på taken.
Fotografiskt verk av Vibeke Mathiesen. Trädstammar i olika former
Bild på en blå bil med en stubbe på taket.
Bild på en färgrik vägg med en vit träfigur. Konstverk av Gunilla Poi

TRÄ 2016

En utställning om att leva 2116
Temat för TRÄ 2016 var framtidsvisioner hur vi bor och lever vi om 100 år. I TRÄ 2016 möts konsten och vetenskapen. Utgångspunkten är en ljus framtid, det finns lösningar för de problem vi står inför. Men de måste vara för alla. En hållbar framtid är ekologisk, ekonomisk och socialt ansvarsfull för hela världens befolkning. Där allas mänskliga rättigheter blir tillgodosedda. Där världen är jämlik. Framtiden är sparsam med alla resur­ser och använder förnyelsebara biobaserade material. Men hur ser den ut? Vår överlevnad kommer att kräva ett paradigmskifte om resurserna ska räcka till för oss alla på klotet.

I utställningen visdes visioner och framtidscenarier baserade på internationell forskning. Vetenskap, gestaltning och kommunikation i ett. När vi skapar bilder av det hållbara samhället, ökar vi vår kunskap, samtidigt som frågor formuleras som vi måste börja svara på.

Konst: I TRÄ 2016 visades verk av My Ekman, Birgitta Godlund, Kristina Müntzing, Peter Ojstersek, Roland Persson, Gunilla Poignant, Kristina Schultz och Johan Lindberg, Bartholomäus Traubeck, Wallride, Mathieu Vrijman.

Smålands trädagar genomfördes 29 – 30 juni 2016.  Även denna gång gör vi en rikt illustrerad katalog på både svenska och engelska.

 

TRÄ 2013

Kommer man med bil söderifrån till Virserum finner man att det lilla samhället är inbäddat i svart, djup granskog. Hela Småland är fullt av skog. Virserum självt var en gång säte för möbelindustri efter möbelindustri. Även om just de industrierna idag är borta är skog och trä en viktig del för Smålands näringsliv. På samma sätt är skog och trä viktigt för det hållbara samhället. Om mänskligheten ska ha en chans till en långsiktig dräglig framtid handlar det om två saker; sparsamhet och förnyelsebara resurser. Det hållbara samhället är biobaserat. Överhuvudtaget löpte hållbarhetsfrågorna som en röd tråd genom hela 2013.

Framtidens träbyggande – Science Fiction?
TRÄ 2013 handlade också om framtidens träbyggande. Trä kan användas till hus, papper, plast, textil och energi. Trä växer av sig av självt med hjälp av koldioxid (som vi inte vill ha) sol och vatten. Det kan inte bli modernare. Tittar vi på hur vi använder trä som konstruktionsmaterial har det dock inte hänt mycket sedan 1880-talet. Det tillverkas bräder, reglar och balkar som sätts ihop med spik, skruv och beslag. Men hur bygger vi i framtiden, när alla material är dyra och järn är superdyrt?

Nog har vi nytta av fler träslag än gran och tall! När massabruken går över från att tillverka pappersmassa till att tillverka textilmassa har exempelvis aspen blivit viktig. Kanske kommer vi i framtiden att odla konstruktionsdetaljer? Kanske kommer vi att sätta ihop hus tillskurna av avancerade maskiner i en fabrik. Det kommer till byggarbetsplatsen som en byggsats där delarna passar ihop som en på en sådan där träkub. Eller kommer vi att gjuta våra hus i biokompositer – så kallad träplast? Eller – börjar vi lära av hur naturen bygger upp urstarka och lätta konstruktioner… Spännande eller hur?

Bäst i sverige
Slöjdutställningen ”Bäst i Sverige” visades under 2013 där och utomhus byggde studenter från arkitekt- och ingenjörsutbildningar spännande saker av de mest skilda slag.

Den 26-27 juni samlades proffsen på Smålands trädagar för att lära om och diskutera kring träbyggande och hållbarhet. Då tillkännagavs också vinnarna inom Nödvändighetens arkitektur.

Bild på ett möblerat rum med en vit soffa, bord med vit duk på. Ett foto står på bordet. Under bordet finns en rödmönstrad matta. Väggarna har en blommönstrad tapet. Fondväggen har en tapet föreställande en sandstrand med en hav och palm. I taket hänger en lampa.
Bild på en vit stor rund sfär med träfigurer inuti.
Bild på ett möblerat rum med slöjd samt en säng, bänk, bord med saker på. Finns även en hylla på väggen och fåglar hängande från taket.

Regionala initiativ och Träregion Småland

2013 handlade om trä i hela Småland. De tre länen beslutade sig för att göra en storsatsning på träindustrin. Bland annat genomfördes ”Träts år i kommunen”. Virserums Konsthall bjöd in till ”Träts år i skolan”

Tävlingsupphandlingen för prisvärda flerbostadshus i trä blev en succé – Växjö fick 80 nya hyresrätter i trä! Växjö fick sina första större hyreshus i trä när trähusfabrikstävlingen ”Bygga nu” blev klar. Målet var 40-talet lägenheter, men resultatet blev 80 när vinnaren Värends Entreprenad byggde de hus som arkitekterna Mats Elgström och Stefan Johansson på LBE-arkitekter ritat.

Bygga Nu var ett initiativ från Virserums Konsthall som genomfördes tillsammans med Växjö kommun, Växjöhem och TMF som en tävling för trähusfabriker. För första gången genomfördes en upphandling med tävlingsmoment för trähusföretag.

Träregion Småland är det samlade begreppet för råvara, utbildning, forskning, utveckling, företagsamhet och människor som är en grund för hållbar utveckling. Arbetet startades av regionförbunden och länsstyrelserna i Småland, Linnéuniversitetet, Högskolan i Jönköping, Träcentrum i Nässjö, Möbelriket i Lammhult och Virserums Konsthall.

TRÄ 2010

Trä 2010, den tredje stora träutställningen om träbyggnadskonst och arkitektur på Virserums Konsthall, efter Träbiennalen 2004 och Trä 2007. Sedan 2010 är hållbarhetsfrågor en central del av våra utställningar. .

Om vi vill
TRÄ 2010 handlade om klimathotet, hållbarhet och skogens och träts roll i hållbar utveckling. I tre akter och tio scener berättade vi om klimathotet, om hur framtiden kan se ut, om vad skogen och trät betyder för klimatet. Hur ska vi bygga och bo i framtiden? Arkitektkontoren AIX, White och Nyréns visade dessutom sina idéer. Exempel på världens bästa(?) träbyggnadskonst visades.

Nödvändighetens arkitektur
2009 formulerades det internationella manifestet om Nödvändighetens arkitektur. Manifestet spreds över hela jordklotet. 143 arkitektkontor från 28 länder in förslag på hållbar arkitektur. 42 utvalda projekt bland över 140 inlämnade visades på konsthallen.

Mer under 2010
Under året visades även: Skogens berättelser en konstutställning om skogen i utkanten av vårt medvetande, i våra minnen och fantasier, ibland skrämmande och overklig. Berättelser om och från en magisk, surrealistisk, poetisk eller främmande skog, samt slöjdutställningen Blod, slöjd och dårar.

På området kring konsthallen växte byggnader och annat upp i anslutning till utställningen. Arkitektstudenter från Chalmers byggde en labyrint på temat Nödvändighetens arkitektur bredvid Pappershuset och en bro över Virserumsån. Samt kojorna från barnens kojbyggartävling.

Smålands Trädagar
Programmet under Smålands Trädagar kopplade ihop klimatfrågan och hållbar utveckling med träts och arkitekturens roll i samhället. Den världsberömda japanska arkitekten Kengo Kuma deltog, liksom bland andra den italienska arkitekten Riccardo Vanucci, Walter Unterrainer från Österrike och tidigare europaparlamentarikern Anders Wijkman.

TRÄ 2007

TRÄ 2007 bestod av flera delar. Att bygga i trä och att leva med trä var grundtanken bakom alla delarna. Modern träbyggnadsarkitektur, industriellt träbyggande och trädesign visades. En av utställningslokalerna, Pappershuset, är ett hus som i sig själv är ett exempel på trä och kreativitet i god kombination.

TRÄBIENNALEN 2004

Under TRÄ 2004 visades Träden berättar, Möbler och konst, Framtidens trä och Slöjdutställningen. Utställningar visades om böcker, arkitektur, slöjd, konst, forskning, snickerier. Till TRÄ 2004 byggdes även Pappershuset.

Ett omfattande skolprojekt genomfördes: TRÄFROSSA. En nationell möbelritartävling utlyses och uppemot 7 000 barn och unga runt om i landet ritade möbler, formgav kojor och designade pappersdrakar. Teckningarna ställdes ut. Fem vinnare till barnens möbelritartävling korades och riktiga möbelföretag byggde deras egendesignade möbler.