Tidigare Nödvändighetens Arkitektur

Uppropet och konsthallens triennal

År 2009 gick Virserums Konsthall för första gången ut med det internationella arkitektuppropet Nödvändighetens Arkitektur. I uppropet slogs fast att Nödvändighetens Arkitektur är:

Ansvarsfull

Omsorgsfull

Hållbar

Rättvis

Öppen

Konsthallen har sedan 2010 arrangerat en internationell triennal som bygger på Nödvändighetens Arkitektur. Tävlingen främjar utbytet av idéer kring hållbar samhällsutveckling på såväl vardagsnära plan som på mer visionära nivåer. De tre tidigare tävlingarna år 2010, 2013 och 2016 har tillsammans tagit emot över 600 bidrag från mer än 40 länder.

Nödvändighetens Arkitektur 2019

I inbjudan till 2019 års tävling om Nödvändighetens arkitektur formulerade juryn sina förväntningar på bidragen så här: ”Med hänsyn till de mest angelägna frågorna idag skulle juryn särskilt gärna vilja se bidrag som handlar om landsbygden – återaktivering av glömda platser genom både ombyggnad av befintliga byggnader och genom nya typologier, som till exempel förenar boende, arbete och fritid. Som många andra söker vi ett formspråk som är utvecklat för mindre städer och orter och som spänner från landskap och typologi till detaljer och material”. Som påpekas här är ”glömda platser” ett globalt problem. Men det är också i hög grad en fråga som Virserums konsthall ägnat sig åt allt sedan starten för 15 år sedan. Landsbygden och framtiden var också temat för årets utställning, Trä 2019. 

Vinnare 2019

A home of sport, community and celebration Pingelly Recreation and Cultural Centre, Iredale Pedersen Hook Architects tillsammans med Advanced Timber Concepts Studio (AUS)

Ett rekreations- och kulturcentrum i en ort med ca. 1200 invånare bestående av fyra paviljonger sammanlänkade av en lång veranda. Verandan vätter mot öster och erbjuder utrymme för aktiviteter, skydd från vindar och sol, och åskådarplats för idrottsplanen på ovalen och lawnbowls-banorna till norr. Rötter i lokal kultur och byggt av lokala material.

Stokkøya – investigating the potential of rural communities, Pir II (NOR)

Ett flertal projekt avsedda att återuppliva och utveckla samhällena på ön Stokkøya på Norges atlantkust. Projekten utmanar och visar hur arkitektur kan bidra till att skapa tillväxt i landsbygdssamhällen med begränsade resurser och är ett bevis på att landsbygdssamhällen kan vara vitala, innovativa och attraktiva. 

The Healing Garden, ZRS Architekten (DEU)

The Healing Garden utökar ett befintligt traumacenter i Chamchamal, i Irakiska Kurdistan, genom ett vackert, ekologiskt och socialt ansvarsfullt återanvändande av traditionella typologier och teknologier i modern omtolkning, baserat på ett omsorgsfullt arbete med både principer och lokal förankring.

Hedersomnämnanden

Drawing from context, Davide Macullo Architects (CHE)

Mpanau-Community Centre, Depan Rumah Studio (IDN)

Tre Søstre, Salmela Architects (USA)

Retracer Aubrac: Pathway through nothingness, Sato (studio associatif architecture + territoires) (FRA)

Nödvändighetens Arkitektur 2016

Nödvändighetens arkitektur 2016 var en del av projektet TRÄ 2016 vid Virserums Konsthall med stöd av Hultsfreds kommun, Träregion Småland och Träbyggnadskansliet.

Fokus låg på omvandling av 1900-talets bostadsområden i Sverige och Europa. Hur kan t ex miljonprogrammets områden tas om hand och renoveras för att på ett hållbart och långsiktigt sätt öka trivsel, delaktighet, trygghet och mångfald? Hur kan man bygga på kort tid och ändå få ett hållbart resultat? Av vikt är också de sociala frågorna som hur vi människor påverkas av arkitekturen och stadens rum. Vem äger det offentliga rummet? Det vi bygger överlever oss själva. Hur vill nästa generation leva?

Dessa uttalanden av juryn hör till de områden för bidrag till 2016 som efterfrågades, projekt kring stadsomvandling, stadsplanering och byggande av bostadsområden. Dessutom var vi också intresserade av projekt, som syftar till att motverka utflyttningen från landsbygden och kring flexibelt bostadsbyggande där också de sociala aspekterna beaktas.

Vinnare

A place of respect and to pass on knowledge, Iredale Pedersen Hook (AUS)

Walambu Elders Center är ett äldreboende för aboriginer i nordvästra Australien. Innehåller rum för både gemensamma och genusspecifika kulturaktiviteter. Är även utformad för att maximera skuggan.

The Wave, The Scarcity and Creativity Studio, Christian Hermansen Cordua (NOR)

Skapandet av ett offentligt föreställningsrum I Valparaiso i Chile i form av en amfiteater. Kollektivet Sitio Eriazo hade som mål med projektet att återta tomma, övergivna rum i staden och ställa dem till samhällets förfogande.

Himmerland Housing Association, Department 19 & 22, Transformation och 70s prefab housing estate into a garden city, C.F. Møller Danmark A/S (DNK)

En omfattande omvandling av de mest eftersatta områdena i Aalborg. Ett livfullt, socialt hållbart område skapades där olika gestaltningselement i landskapet gör det lätt att hitta och de öppna trädgårdarna framför husen skapar en unik identitet.

Hedersomnämnanden 

Reconstruction of Riga School of Design and Art, Zaigas Gailes birojs (LVA)

500k – How civil actors can create more homes in the garden city, Kod Arkitekter AB (SWE)

Inyanga bridge housing, Greg Gordge (ZAF)

Towards a quiet urbanism, Anna Sundman, Karin Kjellson & Magnus Björkman (Theory Into Practice AB) (SWE)

Refuge II, mental accessibility, Winn Goes Architektuur (BEL)

Nödvändighetens Arkitektur 2013

År 2013 låg fokus på samhällsplanering, arkitektur och hållbarhet. Våra samhällen formar oss och vill vi bygga ett hållbart samhälle måste ändra vår samhällsplanering och bebyggelse. Vi måste våga pröva nya idéer och skapa utrymme för kollektiva drömmar. Samtidigt ville man med denna tävling belysa avsaknaden av genomförda projekt som präglar dagens samhällsplanering genom att visa även planerade projekt.

Vinnare 

The Liyuan Library, Professor Li Xiaodong, Li Xiaodong Atelier, School of Architecture Tsinghua University (CHN)

I detta bibliotek i utkanten av Peking har man genom att integrera teknologin i arkitekturen gjort byggnaden självventilerande med hjälp av det yttre klimatet, samtidigt som man använt traditionellt material.

Watermark, Fletcher Priest Architects, Ed Williams BA (Hons) BArch (Hons) RIBA Partner and Sam Craig BSc Dip Arch (Dist) Associate (GBR)

Detta är Londons första koldioxidneutrala byggnad. 30 procent av den ursprungliga byggnadsstrukturen bevarades vid bygget och taket på elfte våningen täcktes med sedum och solceller. Femte och sjätte våningarnas takterrasser fick grönytor. Dessa åtgärder minskade byggnadens miljöpåverkan.

Locally-manufactured cob and bamboo school building – Jar Maulwi, Pakistan, Ziegert Roswag Seiler Architekten Ingenieure (DEU)

Denna skolbyggnad i Pakistan är ett exempel på hur jord och bambu kan användas i bärande konstruktioner. Grundtanken var att utveckla lokala traditioner, naturliga material och den regionala ekonomin samt minska beroendet av fossila bränslen och dyra produkter som inte finns i regionen.

Christchurch Earthquake Recovery Plan, Gehl Architects (DNK), Christchurch City Council, Strategy Design & Advertising and others (NZL)

I dialog med invånarna påbörjades ett återuppbyggande av Christchurch efter den förödande jordbävningen år 2011. Som resultat av den lokala viljan balanserades kraven på säkrare lägre byggnader, en önskan om urbana kvaliteter och behovet av att få avkastning på investeringar.

Hedersomnämnanden 

The Big Necessity, Anna Sundman (SWE)

Modell för slumområdesförbättring I Kibera, Kenya, Kounkuey Design Initative (USA)

Solkiosker i Etiopien och Kenya, GRAFT Gesellschaft von Architekten (DEU)

Innovativt träbyggande på landsbygden i Wales, Rob Thomas, Welsh school of architecture (GBR)

Artis huvudkontor i Berlin, Roswag Architekten (DEU)

Bishang Ang Park i Singapore, Atelier Dreiseitl (DEU)

Växjö översiktsplan, Växjö kommun (SWE)

 
 

Nödvändighetens Arkitektur 2010

Tävlingen år 2010 utgick från tre centrala frågeställningar. Har arkitektur något med rättvisa och långsiktig överlevnad att göra? Vilken är arkitekturens roll i samhällsbygget? Har arkitekterna möjlighet att påverka? Målsättningen var att tillsammans med arkitekter bryta gamla och skapa nya mönster och diskutera arkitekturens kärna bortom shoppingcenter och dyra villor.

Vinnare

Soe Ker Tie-Hus, Noh Bo, Tak, Thailand, TYIN Tegnestue (NOR)

Ett barnhem för föräldralösa av Karenfolket i Thailand. Drivkraften var att återskapa de miljöer som dessa barn skulle ha levt i under normala förhållanden. En speciell takkonstruktion användes för att ge naturlig ventilation och samla upp regnvatten som senare kunde användas under torrperioder.

Hiphouse Zwolle, Holland, Atelier Kempe Thill (NLD)

Detta projekt motbevisade grundantagandet som präglar dagens bostadsbyggande att billiga bostäder måste vara små, trånga, mörka, dåligt byggda och fula. Utan att överskrida en holländsk standardbudget lyckades projektet producera bostäder med hög boendekvalitet.

E3, Berlin, Tyskland, Kaden Klingbeil (DEU)

Bostadshuset e3 är den första träbyggnad i sju våningar som har uppförts i en europeisk stad. Genom att använda trä, som är en förnyelsebar resurs och koldioxidneutralt var detta ett prov på hållbart byggande.