Tråd – en berättelse om mänsklig rörelse

Tråd är en utställning som handlar om människors ständiga förflyttning.  Från barndomens hus till ett eget, från landsorten till närmsta stad, från ett land till ett annat. Att vilja, att tvingas eller att drömma om. Århundranden och årtusenden igenom skapas nya mönster av förflyttningar över planeten.

 

Mäktiga maskan

Med tankar, ord och känslor förmedlade i tusentals maskor – kanske miljontals från virkande och stickande händer i hela Sverige. 

Bang Bang –jag söker sammanhang

Så kallar Frida Peterson sin utställning som blivit till  under hennes arbete här på plats i Virserum – både på konsthallen, i syjuntan och i vävstolen. . 

Information ang Coronaviruset

Konsthallen har öppet som vanligt. Vid denna tid på året är det inte över 50 personer i huset samtidigt. Vi ber dig som besökare att följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd vid ditt besök. Stanna hemma om du känner dig sjuk eller uppvisar symptom på covid-19. Tänk på handhygien, tvätta gärna händerna innan du går in i utställningarna. Håll avstånd om ca 2 meter till andra personer

Alla vi som möter gäster följer de rekommendationer och försiktighetsåtgärder som myndigheter anvisar. Vi följer hela tiden läget, och om det förändras och följer eventuella nya rekommendationer. 

Läs mer här.  

Lyssna

Ett projekt om klimat i gränslandet mellan kunskap och känslor. Konsthallen Färgfabriken, Virserums Konsthall och Skellefteå konsthall inleder ett samarbete med fokus på hur vi känslomässigt upplever och kommunicerar klimatförändringarna.

 Läs mer här

Vill du delta?

Virserums Konsthall söker nu unga som vill delta i projektet. Vad som krävs är att du är mellan 15-20 år, vill och kan engagera dig. Du behöver inte ha några kunskaper inom konst eller miljöfrågor. Det handlar om hur vi alla som människor känslomässigt upplever och talar om klimatförändringarna.

Läs mer här. 

Examensbygge på området

I årets utställningar ligger fokus på den textila konsten, men ute på området tar trä och arkitektur plats. Detta i form av examensbygget Prosperous and Architecture av KTH-studenterna Patrik Johansson och Hannes Hemb.

Patrik och Hannes har utgått ifrån sina egna kroppar i utformningen av detta 9 kvm stora hus i grov plywood. Finurliga lösningar möter besökaren, en skjutbar dagbädd som kan förvandlas till kök och en i väggen inbyggd soffa konstruerad efter Patrik och Hannes egna rumpor.

Se mer här.