Hultsfredshemester

Alla hushåll i Hultsfreds kommun har blivit tilldelade ett invånarkort. Med detta har alla i ditt hushåll fritt inträde på ett flertal besöksmål, bland annat konsthallen, vid uppvisande av invånarkort. Vi har förlängt perioden som invånarkortet gäller till v. 32-33.
Vi önskar alla en fin hultsfredshemester!

Bild på ingång till Virserums konsthall.

Administratör sökes

Konsthallen söker en person som kan ta det administrativa ansvaret för verksamheten. Tjänsten är på 50% och ska tillsättas i september.

 Läs mer här.

Digital guide

Använd gärna vår digitala guide när du besöker konsthallen. Med hjälp av denna kan du via QR-koder läsa eller lyssna mer ingående om varje utställning, konsthallens historia, området runtomkring och papperhuset.  

Läs mer här.

Bang Bang –jag söker sammanhang

Så kallar Frida Peterson sin utställning som blivit till  under hennes arbete här på plats i Virserum – både på konsthallen, i syjuntan och i vävstolen. 

Läs mer under utställningar.

Tråd – en berättelse om mänsklig rörelse

Tråd är en utställning som handlar om människors ständiga förflyttning.  Från barndomens hus till ett eget, från landsorten till närmsta stad, från ett land till ett annat. Att vilja, att tvingas eller att drömma om. Århundranden och årtusenden igenom skapas nya mönster av förflyttningar över planeten.

Läs mer under utställningar.

 

Mäktiga maskan

Med tankar, ord och känslor förmedlade i tusentals maskor – kanske miljontals från virkande och stickande händer i hela Sverige. 

Läs mer under utställningar.

Information ang Coronaviruset

Alla vi som möter gäster följer de rekommendationer och försiktighetsåtgärder som myndigheter anvisar. Vi följer hela tiden läget, och om det förändras och följer eventuella nya rekommendationer. 

Läs mer här.  

Lyssna

Ett projekt om klimat i gränslandet mellan kunskap och känslor. Konsthallen Färgfabriken, Virserums Konsthall och Skellefteå konsthall inleder ett samarbete med fokus på hur vi känslomässigt upplever och kommunicerar klimatförändringarna.

 Läs mer här

Vill du delta?

Virserums Konsthall söker nu unga som vill delta i projektet. Vad som krävs är att du är mellan 15-20 år, vill och kan engagera dig. Du behöver inte ha några kunskaper inom konst eller miljöfrågor. Det handlar om hur vi alla som människor känslomässigt upplever och talar om klimatförändringarna.

Läs mer här. 

Examensbygge på området

I årets utställningar ligger fokus på den textila konsten, men ute på området tar trä och arkitektur plats. Detta i form av examensbygget Prosperous and Architecture av KTH-studenterna Patrik Johansson och Hannes Hemb.

Patrik och Hannes har utgått ifrån sina egna kroppar i utformningen av detta 9 kvm stora hus i grov plywood. Finurliga lösningar möter besökaren, en skjutbar dagbädd som kan förvandlas till kök och en i väggen inbyggd soffa konstruerad efter Patrik och Hannes egna rumpor.

Examensbygget har nu blivit en utställning som visas i studio 2 på konsthallen. 

Se mer här.