I brickbandens tid

Musik, historier, fika och möjlighet att visa upp och berätta om dina egna brickband.

På Virserums Konsthall 7 November 2020 kl 14-17.

Läs mer här. 

 

Höstlov på konsthallen

Konstverkstad med naturen som motiv, clownshow med fjärilar och andra magiska ting samt en föreläsning om svampens värld. Allt detta erbjuder konsthallen under höstlovet.

Se veckans program här.

Bild på ingång till Virserums konsthall.

Information ang Coronaviruset

Alla vi som möter gäster följer de rekommendationer och försiktighetsåtgärder som myndigheter anvisar. Vi följer hela tiden läget, och om det förändras och följer eventuella nya rekommendationer. 

Läs mer här.  

Konst på området

Som en del av projektet Konst på området presenteras Rose-Marie Holmströms verk Träffas utanför konsthallen. 

Som en första del i projektet uppfördes bygget Prosperous and Architecture i början av sommaren av KTH-studenterna Patrik Johansson och Hannes Hemb, även det utanför konsthallen.

Konst på området är genomfört med stöd av Astrid Lindgrens Hembygd.

Läs mer om projektet här.

Bang Bang – jag söker sammanhang

Så kallar Frida Peterson sin utställning som blivit till  under hennes arbete här på plats i Virserum – både på konsthallen, i syjuntan och i vävstolen. 

Läs mer under utställningar.

Mäktiga maskan

Med tankar, ord och känslor förmedlade i tusentals maskor – kanske miljontals från virkande och stickande händer i hela Sverige. 

Läs mer under utställningar.

Tråd – en berättelse om mänsklig rörelse

Tråd är en utställning som handlar om människors ständiga förflyttning.  Från barndomens hus till ett eget, från landsorten till närmsta stad, från ett land till ett annat. Att vilja, att tvingas eller att drömma om. Århundranden och årtusenden igenom skapas nya mönster av förflyttningar över planeten.

Läs mer under utställningar.