Pågående utställningar

Ane Hjort Guttu

8/9 – 6/10 2019

I samarbete med Nya Småland visar Virserums Konsthall två verk av den norska konstnären Ane Hjort Guttu.

Praktisera poesien
är ett nyskapat, tvåkanals videoarbete. Titeln är hämtad från den franska författaren och poeten André Bretons surrealistiska manifest, där han förespråkar att skapa en värld där poesin kan praktiseras, inte bara skrivas, läsas eller försäljas. I Guttus verk förs en dialog mellan två personer i det klassiska utställningsrummet, vita kuben. Personerna uttrycker att det utrymmet de befinner sig i är en tillfällig autonom zon, ett slags frirum där det är möjligt att faktiskt praktisera poesin, eller ”leva konsten”.

Praktisera poesien är skapat för att bara visas i små, regionala konsthallar med en liten och lokal publik. Arbetet föreslår att sådana visningsplatser, som ofta är nära besläktade med regional utveckling och strategisk platsprofilering, har potential att representera en säregen frihet.

Möbler är inte bara möbler
skapades 2017 och har tidigare visats på Fotogalleriet i Oslo, Kunsthall Trondheim och i CC Sint-Niklas i Belgien. Filmen består av en pågående dialog mellan en kvinna och en man som har slagit sig ner inuti visningsrummen i ett IKEA-varuhus. De läser växelvis högt från marknadsföringskatalogen och diskuterar sitt förhållande på ett språk som i huvudsak består av utnötta fraser.

Ane Hjort Guttu (f. 1971 i Oslo) arbetar ofta med individernas vardag i mötet med samhällets större strukturer. Återkommande teman är relationen mellan frihet och makt, ekonomi och det offentliga rummet, social förändring och möjligheter för individen att agera.

Nya Småland
Nya Smålands ambition är att formulera långsiktiga relationer, att experimentera och skapa förutsättningar för kritisk och kulturell hållbarhet. Denna idé bygger på att lokalisera och jämställa konstaktörer i tre regioner. Oavsett ekonomiska och institutionella förutsättningar behandlas de olika aktörerna som likvärdiga resurser och kunskapsnoder i att undersöka lokala och regionala frågeställningar. Genom att arbeta på tvären mellan aktörerna och kombinera lokal kunskap med internationell samtidskonst, formgivning och kritiskt tänkande öppnas möjligheter att tillsammans undersöka och ompröva det politiska, sociala och estetiska landskapet i Småland.

Nya Småland är ett interregionalt och internationellt samtidskonstprojekt. Drivs idag med Kalmar konstmuseum, Kulturparken Småland, Vandalorum, Växjö konsthall, The Glass Factory och Linnéuniversitetet. Med stöd av Region Jönköpings län, Region Kronoberg och Region Kalmar samt Kulturrådet.

För mer information finns hemsidan http://www.nyasmaland.se/

Nödvändighetens Arkitektur

30/6 – 1/12

Som en del av TRÄ 2019 har Virserums Konsthall anordnat den internationella arkitekttävlingen Nödvändighetens Arkitektur. Tävlingens tema är landsbygd – reaktiveringen av bortglömda platser både genom transformationer av redan existerande byggnader och med nya typologier, genom att exempelvis kombinera livets, arbetets och fritidens olika rum. 63 bidrag av 53 arkitekter från 45 länder har lämnats in. Juryn har valt ut projekt som nu visas i utställningen Nödvändighetens arkitektur.

På bild ett av de tre vinnande projekten: Healing Garden av ZRS Architekten, Tyskland.

Bild på två röda trähus. Text finns på taken.

TRÄ 2019 – om landsbygd och framtid

14/4–1/12

TRÄ är mer än bara trä på Virserums Konsthall – det är om hållbarhet och om en framtid för oss alla. Vi vet att samhället står inför en omställning, det kan inte vara någon tvekan längre. Förändringar som kommer påverka hela strukturen i hur vi lever.

Beslut om detta kommer krävas av individen och de folkvalda. Men för att se vilket samhälle som kan skapas behöver vi visioner. De ger möjligheten att se bortom det som är självklart nu till det som måste bli verklighet för framtiden.

Vilka val måste vi ta ställning till för att skapa bra livsvillkor för alla?

TRÄ 2019 är en väv av forskning och konst som kan hjälpa dig och mig att fundera kring hur vi formar ett framtida hållbart samhälle.

Landsbygdens kvinnliga berättelse

14/4–1/12

Vilka berättelser får ingå när vi talar om landsbygd och vem får representera den – bonden, skogsarbetaren och kluriga gubben? Kvinnor på landsbygden blir bullbakande fruntimmer – var finns dom unga kvinnorna, de arbetande både i yrkeslivet och de ideella pensionärerna. Hur ser deras vardag ut? Vilka förväntningar, hopp och oro bär de med sig inför framtiden?

Utställningen vill lyfta berättelsen om kvinnor på landsbygden. Den handlar om människors verklighet och är en av de utställningar som presenteras under konsthallens välvda tak i TRÄ 2019.

Lisa Fjellman är konstnär med inriktning på video och performance. Hon arbetar med ämnen som tillhörighet, utanförskap och ett undersökande av olika identiteter. Lisa har tidigare arbetat med utställningar på Virserums Konsthall såsom Virserum en dröm och Åtrå 1998 och Speed 2008.

Bild på ett textbroderi med röd tråd
Fotografiskt verk av Vibeke Mathiesen. Trädstammar i olika former

Log Lady

14/4–1/12

I TRÄ 2019 visas Vibeke Mathiesen Log Lady

Ur vedklabbar, från början tänkta för vedpannan, utvecklade Vibeke Mathiesen en passion för att fotografera sågade almträbitar. Träbitar staplade på varandra med stort tålamod, utan spik och lim, som håller balansen trots att det knappt ser möjligt ut. Fotografier som en blandning av skulptur, stilleben och collage.

En surrande konsthall

Hållbarhet har varit ett ledord för konsthallen i arbetet med utställningarna TRÄ som öppnar 14/4. Hur kan ett samhälle formas som fungerar för framtiden? Lösningen är en komplex väv som konsthallen fortsätter att väva. I år surrar den också.

Har du någonsin tänkt på att din vindruta är märkligt ren från kryp trots att du kört genom ett blommande sommarlandskap?

Sanningen är att det blir allt färre insekter – kryp som är viktiga för allt liv på jorden, både som pollinerare och som föda för andra vilda djur. De utför också en syssla som bidrar till att en tredjedel av den mat vi äter inte försvinner – bin pollinerar växter.

Att surra känns angeläget och ämnet Pollinatörer breder ut sig i konsthallen, ett tvåårigt projekt som konsthallen upprättat. I år kommer det vara extra synligt som ett speciellt tema i TRÄ 2019 men också utomhus där vi startar ett arbete i konsthallens trädgård för att skapa en gynnsam miljö för dessa pollinerande flygare. Under år 2 kommer arbetet med konsthallens yttre miljö fortsätta. Samtidigt kommer vi att skicka en vandringsutställning på just detta tema ut i till andra platser.

Är vandringsutställningen intressant för er? Hör redan nu av er till carolina.jonsson @ virserumskonsthall.com

Bild på illustration ritad av Emma Jansson
Bild på en stor skulptur av Ian Newbery

I skogens dunkel

3/2 – 1/12

Här bland höga mörka stammar, där grenar ger marken sitt skuggspel, finns en tillflykt. Där härskar ett dovt grönt dunkel, där älgen, vätten och lugnet trivs. Svarta fåglar har landat i det steniga landskapet, uppförstorade malar svävar i luften och figurer skymtar ­ – allt format med handens kunskap. En träig konstutställning fylld av känslan att befinna sig i skogens dunkla rum.

Verk av Marie Eklund, Birgitta Godlund, Erik Olof Gärdegård, Inga Hjohlman, Ulf Jansson, Cecilia Levy, Ian Newbery, Carsten Nilsson, Mikael Nilsson, Anastasia Polubotko, Sam Stigsson och Jögge Sundqvist. Illustrationer av Emma Jansson och lampor i glas av Anna-Linda Gabriel.