Pågående utställningar

Hem hemska hem

18/4 – 5/12

Hem! att bara uttala ordet ger känslor, kanske av oro, värme eller glädje. Ordet ger oss bilder för vårt inre om både det goda och det onda, om lukter och ljud. I Hem hemska hem visas verk av elva konstnärer som tolkar och utmanar vår relation till just hemmet.

Med verk av 

Anna Berg
Monica Bonvicini 
Sahar Burhan
Miriam Bäckström
Karl Dunér  
Peter Geschwind  
Rosemarie Holmström
Moa Israelsson 
Karin Karinson 
Anna-Karin Rasmusson 
Sara Söderberg

Munka flyttar in 

24/4-29/8

Vad händer när en folkhögskola flyttar in?

Virserums Konsthall har bjudit in Konstskolan Munka i nordvästra Skåne. På skolan har begreppet Hem tolkats och undersökts. På plats i konsthallens stora sal möts dessa tankar och uttryck i en samlad utställning.

Munka har utformat en fanzine till utställningen. Den finns att läsa inne i utställningen, men du kan även läsa den som pdf här.

 

Generator i Virserum

14/2 – 29/8

Generator – Dan Schyman, Désirée Burenstrand och Maria Belic.  

Under två veckor har konstnärsgruppen Generator arbetat utifrån material som lämnats in av Virserums invånare. Av vad som en gång var ett antal kassar och kartonger av till synes vardagliga föremål har ett ekosystem av abstrakta nätverk tagit rummet i besittning. I ett tätt samarbete mellan de tre konstnärerna av att montera, ta isär, revidera och ordna om, har denna platsspecifika installation under vistelsetiden växt, spridits som av sig självt genom rummet och korridoren.

Utifrån vad som kan beskrivas som fri improvisation har konstnärsgruppen arbetat förbehållslöst och öppet tillsammans. De har undersökt föremålen, materialet de är gjorda av, hur de är uppbyggda och vilka ljud de avger och besitter. Likt en musikalisk ensemble har deras arbete sedan flutit in i varandra och skapat nya förgreningar, det är grundidén med Generator.

Konstnärerna beskriver hur installationen bebos av alla dessa föremål. Hur tingen är en form av kommunikation med Virserumsborna, via vardagslivets ritualer. Dessa saker som en gång köpts, ägts och sparats, använts av någon. Allt detta finns kvar som spår av liv och konsumtion, rester, minnen. Samtidigt som de här i mötet med andra ting tar sig nya och kanske oväntade former och strukturer, blir vi medvetna om det slöseri människan ägnar sig åt. Tanken svindlar när man inser att vi är miljarder människor som konsumerar – varje sekund, dygnet om på jorden.

En filt där vindsutrymmets kyla satt kvar medan den fick omfamna väggen. Ett ljud av någon som andas. Dockors armar och ben sträcks mot rummets centrum. Vad kan finnas bakom de tjocka väggarna? Liv vi inte ser, men som vill berätta något? En svag doft av parfym från ett klädesplagg, möter besökaren. Ting har staplats på varandra som klossar, kilar och tyngder. Ett blått band förbinder skulpturer liksom ån utanför konsthallen binder samman Virserum. Detaljer att upptäcka, utforska och lyssna till.