Utställningar

Betraktad – Landskap som föreställning, resurs och nostalgi

Utställningen visas 15/4 – 3/12.

Vad är det vi ser när vi betraktar en bild som föreställer ett landskap? 

Vår blick formar hur vi tolkar landskap. När vi rör oss genom landskapsbilden, upplever och förstår den, ser vi endast landskapet partiellt. Även när vi ser landskap som en verklighet använder vi oss av symbolik och föreställning för att berätta om det. Genom tiderna har människor haft behov av en relation med landskapet – liksom behovet av att forma, uppleva, spegla och beskriva det.

I utställningen Betraktad – Landskap som föreställning, resurs och nostalgi har Virserums Konsthall samarbetat med tankesmedjan LAB LAB. En tankesmedja för forskning och design som vill förstå de sociala, ekologiska och rumsliga förändringarna i den värld vi lever i. 

Virserums Konsthall bjöd också in andra att tänka kring landsbygderna, alla som ville svara på vårt upprop som gick ut hösten 2022. Där vi sökte din textila bild av landsbygden.  Ett urval av verk från 80 personer visas här under det välvda taket. De låter oss se landsbygden i det lilla och det stora. Betraktelse av landsbygder genom deras ögon och deras händer.

Textila betraktelser av Agnes Brunnsgård, Agneta Karlsson, Agneta Dagerstam, Alva Warnström Mårsén, Ann Lönn, Ann-Charlotte Hultberg, Anna Svensson, Barbro Johansson, Birgitta Bergsten, Birgitta Faxe, Birgitta Forsberg, Bodil Tallefors, Bodil Hörlén, Britta Kind, Brittmari Hagmarker, Carin Hagersten, Cecilia Hunnershage Sandgren, Cecilia Boström, Christina Axelsson, Elin Pastell, Elisabeth Wilhsson, Emelie Lindberg, Eva Elmgart, Eva Nelander Juntunen, Eva-Lena Lundberg, Eva-Lena Tinnert, Gun-Britt F Lindblad, Gunilla Wirfelt, Gunilla Fagerkvist Ursjö, Gunilla Andersson, Gunvor Svensson, Helena Lidman, Helena Landstedt, Helga Aiff, Ing-Brith Jonsson, Inga Britt Hjärters, Ingegerd Schönborg, Inger Adolfsson, Inger M Andersson, Ingrid Ersgård, Jonatan Arbring Brynnel, Karin Knutsson, Karolina Stenström, Kathryn Robinson, Kerstin Gustafsson, Kerstin Gustafsson, Klara Wellander, Kristin Halldorsdottir, Kristina Strömer, Kristina Jeppsson, Lena Thiel, Linda Nydenmo, Lis Korsgren, Lisa Gerinder, Lisbeth Wahlberg, Lotta Eriksson, Lotta Albertsson, Maja Rönnlund Lind, Malene Langborg, Malin Thunborg, Margareta Boman, Margareta Billvén, Margareta Helander, Mari Sander, Trons Sander Welstad, Maria Johansson, Mariann Göthberg Austli, Mona Helgee, Monica Andersson, Nelly Johansson, Odd Nymo, Olinde Peetre, Pia Nilsson, Sara Fröjd, Siv Salomonsson, Sofie Obermeier, Sonja Svensson, Stina Nygren, Susann Larzon, Ulrika Brynnel

P.A.N.G – Knutar

Utställningen visas 12/2 – 3/12

Utställningen Knutar består av verk från konstnärsgruppen P.A.N.G. Genom sina individuella konstnärskap har de undersökt ett gemensamt ämne under de senaste åren – Knutar. Knutarna är självklara i deras arbete som yrkesverksamma inom konstbroderi och textilkonst. Men titeln hänvisar lika mycket till de inre knutar som det levda livet ger.

P.A.N.G är ett kollektiv med olika bakgrunder, utbildningar och erfarenheter, SOM kommit samman i sin vilja att ge broderiet en självklar plats inom både konstvärlden och det offentliga rummet. 

I utställningen Knutar ingår verk av Shamiran Adam, Katrin Bartfai Jansson, Lovisa Hed, Karin Holmberg, Jennie Jakobsson, Jenny Hillevi Larsson, Allis Matei, Linea Matei. 

Ödehusgardiner

Utställningen visas 12/2 – 25/6 

Gardinen som syns genom den smutsiga glasrutan är trasig och solblekt. Det är länge sedan som någon tittade ut bakom den, samtidigt är gardinen symbolen för att det borde leva någon här. Innanför fönstret kan ibland möbler stå kvar med skålar på bordet i väntan på mat och i trädgården utanför blommar syrenen.

I ödehus finns en lockande nostalgisk berättelse, en berättelse om skönhetens förfall som vittnar om en tid när huset var ett hem. Men samtidigt är de övergivna husen unika tidskapslar, en plats för kunskapsinhämtning om dåtiden. De lämnade hemmen är en del av berättelsen om urbaniseringens samhällsomvandling och om barndomens minnen man inte vill släppa taget om.

Sara Kånåhols är handvävare och bosatt på Öland, hon är också upphovsperson till projektet #ödehusgardiner.

FRIYTAN presenterar

Otilia Tarlapan

Tavlorna från denna utställning är målade efter intryck och minne som jag fått av tre viktiga platser där jag har verkat och levt i under längre perioder. 

Jesper Nilsson Vartiainen

I min utställning har jag jobbat med en form av maximalism. Bilderna är ofta fyllda med detaljer som pendlar från det naturalistiska, verklighetsnära till det abstrakta drömlika. Ibland finns det ett inbyggt narrativ som lämnas oberättad. Istället är tanken att det i bästa fall ska starta upp en process hos betraktaren att pussla fritt med det som betraktas.