Pågående utställningar

Generator i Virserum

14/2 – 13/6

Generator – Dan Schyman, Désirée Burenstrand och Maria Belic.  

Under två veckor har konstnärsgruppen Generator arbetat utifrån material som lämnats in av Virserums invånare. Av vad som en gång var ett antal kassar och kartonger av till synes vardagliga föremål har ett ekosystem av abstrakta nätverk tagit rummet i besittning. I ett tätt samarbete mellan de tre konstnärerna av att montera, ta isär, revidera och ordna om, har denna platsspecifika installation under vistelsetiden växt, spridits som av sig självt genom rummet och korridoren.

Utifrån vad som kan beskrivas som fri improvisation har konstnärsgruppen arbetat förbehållslöst och öppet tillsammans. De har undersökt föremålen, materialet de är gjorda av, hur de är uppbyggda och vilka ljud de avger och besitter. Likt en musikalisk ensemble har deras arbete sedan flutit in i varandra och skapat nya förgreningar, det är grundidén med Generator.

Konstnärerna beskriver hur installationen bebos av alla dessa föremål. Hur tingen är en form av kommunikation med Virserumsborna, via vardagslivets ritualer. Dessa saker som en gång köpts, ägts och sparats, använts av någon. Allt detta finns kvar som spår av liv och konsumtion, rester, minnen. Samtidigt som de här i mötet med andra ting tar sig nya och kanske oväntade former och strukturer, blir vi medvetna om det slöseri människan ägnar sig åt. Tanken svindlar när man inser att vi är miljarder människor som konsumerar – varje sekund, dygnet om på jorden.

En filt där vindsutrymmets kyla satt kvar medan den fick omfamna väggen. Ett ljud av någon som andas. Dockors armar och ben sträcks mot rummets centrum. Vad kan finnas bakom de tjocka väggarna? Liv vi inte ser, men som vill berätta något? En svag doft av parfym från ett klädesplagg, möter besökaren. Ting har staplats på varandra som klossar, kilar och tyngder. Ett blått band förbinder skulpturer liksom ån utanför konsthallen binder samman Virserum. Detaljer att upptäcka, utforska och lyssna till.

Skymningens väsen

14/2 – 18/4

När ljuset drar sig tillbaka och skymningen sakta sänker sig över trädgården går Bertil Hertzberg ut med kameran. På hans bilder kommer vi betraktare nära grönskan, dess former, färger och prakt. Vita pollenkorn kan ses dansa kring pistillerna, nerverna i bladen blir tydliga och blommornas väsen framträder.  

”Då finns ofta ögonblick av plötslig stillhet, av en dagens sista uppvisning, av förvandling från ljus, liv, strid och rörelse till inåtvänd vila och förberedelse inför natten. Blombladen som varit utfällda och samlat ljus drar ihop sig likt händer över ett ansikte och blommorna blundar. För mig blir de själfulla, gåtfulla och mer spännande än när de tävlar i skönhet och prakt under dagen. Jag sätter mig på huk och tar mina bilder. Följer växternas utveckling från knopp till frökapsel, från vår till höst. Ler och förundras.”

Under coronaåret 2020 har han haft gott om tid för stunderna med kameran i skymningsljuset. För Hertzberg, liksom för många andra, har naturen och trädgården funnits  som en trygg plats när pandemin hotat och härjat.

Friytan presenterar

14/2 – 18/4

Annika Mikkonen
Med akvarellmålningar porträtterar Annika en av våra så viktiga pollinatörer, humlan.