Vår förening

När erbjudandet kommit om att använda delar av det upprustade området Dackestop Kultur- och Turismcentrum som konsthall, så måste naturligtvis frågan om organisering lösas. Redan 1997 bildades Virserums Konsthall ideell förening, och det fanns 20-30 medlemmar då konsthallen invigdes året därpå.

Att det blev en ideell förening var delvis en följd av tanken att det var invånarna i närområdet som skulle engagera sig, inte med pengar utan genom att delta i föreningens arbete. I en ideell förening finns inga ekonomiska risker för medlemmarna, vilket gör det lättare att bli medlem. Det visade sig senare att formen var bra när det gällde att söka projektmedel, andra organiseringsformer är ofta uteslutna från möjligheten. Redan från början var många medlemmar äldre, och så har det förblivit.

I början ökade medlemsantalet, men stagnerade från år 2005, för att åter börja öka framåt år 2010 som följd av en medveten satsning på att öka antalet och också försöka få yngre medlemmar. År 2021 är medlemsantalet uppe i nästan 3000, men de flesta medlemmar är inte aktiva i föreningen utan bidrar endast med pengar, ofta mer än medlemsavgiften. Majoriteten av medlemmarna är inte heller längre från närområdet, vilket också gör det svårare att engagera sig i arbetet.

Konsthallen är mån om sina medlemmar, som ofta fungerar som ambassadörer. Många vill kunna göra ännu större insats, men vi har inte riktigt funnit formen för detta. Det handlar om att sprida information om vår verksamhet och vad vi behöver få stöd med på ett enkelt och överskådligt sätt. Men den som vill engagera sig och bidra på något sätt är alltid välkommen att kontakta oss på konsthallen, för det finns alltid något att göra!

Medlemsavgiften är 100 kr per kalenderår. Medlemmar får mail-utskick om allt som händer på konsthallen och har fritt inträde till alla utställningar under året. Genom att vara medlem ger man ett starkt bidrag till att skapa och behålla ett mångsidigt kulturliv. Varje enskild kulturutövare kan inte ta hänsyn till alla aspekter på samhällslivet utan det krävs en mångfald för att spegla helheten.

Medlemskap: 100 kr, Fri entré resten av säsongen. Läs mer här!