Tidigare utställningar

Betraktad – Landskap som föreställning, resurs och nostalgi

Utställningen visades 15/4 – 3/12. 2023

Vad är det vi ser när vi betraktar en bild som föreställer ett landskap? 

Vår blick formar hur vi tolkar landskap. När vi rör oss genom landskapsbilden, upplever och förstår den, ser vi endast landskapet partiellt. Även när vi ser landskap som en verklighet använder vi oss av symbolik och föreställning för att berätta om det. Genom tiderna har människor haft behov av en relation med landskapet – liksom behovet av att forma, uppleva, spegla och beskriva det.

I utställningen Betraktad – Landskap som föreställning, resurs och nostalgi har Virserums Konsthall samarbetat med tankesmedjan LAB LAB. En tankesmedja för forskning och design som vill förstå de sociala, ekologiska och rumsliga förändringarna i den värld vi lever i. 

Virserums Konsthall bjöd också in andra att tänka kring landsbygderna, alla som ville svara på vårt upprop som gick ut hösten 2022. Där vi sökte din textila bild av landsbygden.  Ett urval av verk från 80 personer visas här under det välvda taket. De låter oss se landsbygden i det lilla och det stora. Betraktelse av landsbygder genom deras ögon och deras händer.

 

Textila betraktelser av Agnes Brunnsgård, Agneta Karlsson, Agneta Dagerstam, Alva Warnström Mårsén, Ann Lönn, Ann-Charlotte Hultberg, Anna Svensson, Barbro Johansson, Birgitta Bergsten, Birgitta Faxe, Birgitta Forsberg, Bodil Tallefors, Bodil Hörlén, Britta Kind, Brittmari Hagmarker, Carin Hagersten, Cecilia Hunnershage Sandgren, Cecilia Boström, Christina Axelsson, Elin Pastell, Elisabeth Wilhsson, Emelie Lindberg, Eva Elmgart, Eva Nelander Juntunen, Eva-Lena Lundberg, Eva-Lena Tinnert, Gun-Britt F Lindblad, Gunilla Wirfelt, Gunilla Fagerkvist Ursjö, Gunilla Andersson, Gunvor Svensson, Helena Lidman, Helena Landstedt, Helga Aiff, Ing-Brith Jonsson, Inga Britt Hjärters, Ingegerd Schönborg, Inger Adolfsson, Inger M Andersson, Ingrid Ersgård, Jonatan Arbring Brynnel, Karin Knutsson, Karolina Stenström, Kathryn Robinson, Kerstin Gustafsson, Kerstin Gustafsson, Klara Wellander, Kristin Halldorsdottir, Kristina Strömer, Kristina Jeppsson, Lena Thiel, Linda Nydenmo, Lis Korsgren, Lisa Gerinder, Lisbeth Wahlberg, Lotta Eriksson, Lotta Albertsson, Maja Rönnlund Lind, Malene Langborg, Malin Thunborg, Margareta Boman, Margareta Billvén, Margareta Helander, Mari Sander, Trons Sander Welstad, Maria Johansson, Mariann Göthberg Austli, Mona Helgee, Monica Andersson, Nelly Johansson, Odd Nymo, Olinde Peetre, Pia Nilsson, Sara Fröjd, Siv Salomonsson, Sofie Obermeier, Sonja Svensson, Stina Nygren, Susann Larzon, Ulrika Brynnel

P.A.N.G – Knutar

Utställningen visades 12/2 – 3/12

Utställningen Knutar består av verk från konstnärsgruppen P.A.N.G. Genom sina individuella konstnärskap har de undersökt ett gemensamt ämne under de senaste åren – Knutar. Knutarna är självklara i deras arbete som yrkesverksamma inom konstbroderi och textilkonst. Men titeln hänvisar lika mycket till de inre knutar som det levda livet ger.

P.A.N.G är ett kollektiv med olika bakgrunder, utbildningar och erfarenheter, SOM kommit samman i sin vilja att ge broderiet en självklar plats inom både konstvärlden och det offentliga rummet. 

I utställningen Knutar ingår verk av Shamiran Adam, Katrin Bartfai Jansson, Lovisa Hed, Karin Holmberg, Jennie Jakobsson, Jenny Hillevi Larsson, Allis Matei, Linea Matei. 

Fingrarna Mot Himlen och Munnen i Jorden

Utställningen visades 8/7-3/9

Med Kerstin Björk, Moa Franzén, Åsa Jungnelius och Linda Persson.

Bakom utställningen finns konstnärerna Kerstin Björk, Moa Franzén, Åsa Jungnelius och Linda Persson. Under våren har deras utforskande skett parallellt och i samklang med varandra och marken där de står på – Smålands små land.

Virserums Konsthall undersöker genom fyra olika konstnärer – kropp, landskap och plats. Konstnärer som alla bearbetar olika lager kring feminism, den kvinnliga kroppen och den kvinnliga vetskapen. Gruppen är en omaka samling estetiskt, men tillsammans skapar de utrymme för skilda uttryck, platser och metoder. Detta gemensamma arbete ger återklang av ordet mod – ett ord som ekar från de generationer av kvinnor som gått före dem.

Konceptet är mynnat ur konstnärens Linda Perssons poddprojekt Kvinnor i skogen där Linda möter andra småländska kvinnliga och icke-binära konstnärer i ett samtal kring konsten och livet. Här hittar du Linda Perssons poddprojekt Kvinnor i skogen. I de första 3 avsnitten möter Linda Person, Kerstin Björk, Åsa Jungnelius och Moa Franzén.

Ödehusgardiner

12/2 – 25/6  2023

Gardinen som syns genom den smutsiga glasrutan är trasig och solblekt. Det är länge sedan som någon tittade ut bakom den, samtidigt är gardinen symbolen för att det borde leva någon här. Innanför fönstret kan ibland möbler stå kvar med skålar på bordet i väntan på mat och i trädgården utanför blommar syrenen.

I ödehus finns en lockande nostalgisk berättelse, en berättelse om skönhetens förfall som vittnar om en tid när huset var ett hem. Men samtidigt är de övergivna husen unika tidskapslar, en plats för kunskapsinhämtning om dåtiden. De lämnade hemmen är en del av berättelsen om urbaniseringens samhällsomvandling och om barndomens minnen man inte vill släppa taget om.

Sara Kånåhols är handvävare och bosatt på Öland, hon är också upphovsperson till projektet #ödehusgardiner.

TRÄ 2022 – vad går det åt skogarna?

10/4 – 27/11 2022

Skogarna är högaktuella och omstridda. Deras betydelse för nutid och framtid kan inte överdrivas. De är avgörande för klimatomställningen, för den biologiska mångfalden och för hållbara råvaror. Men den ena skogen är inte den andra lik, därför säger vi skogarna. Utställningen på Virserums Konsthall lyssnar på diskussionen och söker höra de röster som saknas i samtalet. Vi vill förstå med vems blick vi ser på skogarna.

MYCKET

I utställningen har Virserums Konsthall arbetat med konstnärsgruppen MYCKET som består av Mariana Alves Silva, Katarina Bonnevier och Thérèse Kristiansson. 

Gruppen har skapat en storskaliga installation på Virsreums Konsthalls plan 2. Installationen är en del av deras konstnärliga forskningsprojekt Trollsyn i hjärtmarkerna som de driver på Linneuniversitetet finansierat av Vetenskapsrådet. Projektet tar sin utgångpunkt i vår tids ohållbara resursanvändning. Hur vi kan fortsätta att leva på vår planet utan att förbruka den. Det är konstnärlig forskning som vidgar vår föreställningsförmåga.

MYCKET utforskar sitt trollseende för att skapa livsdugliga sätt att formge, bygga och agera, utan att förbruka eller förinta. Trollsynen utvecklar en annan blick och ger nya perspektiv för framtiden. En kort film om Trollsyn i hjärtmarkerna – konstnärligforskning som vidgar vår föreställningsförmåga hittar du här 

Skogstokig
– en vanföreställning om skador

20/2 – 27/11 2022

Vresiga och sneda, med lyra, barkdrag, ytlig blånad, hanteringsskador, kvistar, måttavvikelser eller toppbrott. Likt oss människor har träden unika särdrag som visar livet träden levt i skogen. Särdragen är MADAM: s, urvalsgrund. 

En utställning som utmynnat ur projektet Tack skogen 2.0 en fältkonstnärlig forskningsstudie kring skadat trä genomfört av MADAM snickeri & möbelrestaurering – möbelsnickaren Marie Carlsson och möbelkonservatorn Magdalena Marano. De har genom att titta på de skador som inte passar in i normen av virkeshanteringens standardisering skapat objekt som nu visas i utställningen

Utställningen är ett samabete mellan MADAM och konst-, design- och arkitekturgruppen MYCKET som skapat en magisk värld bland skogens rötter. Gruppen består av Katarina Bonnevier, Thérèse Kristiansson och Mariana Alves Silva.

Projekt Tack skogen

Vi lever i en tid där vi måste hushålla med de resurser vi har, använda allt och tänka till en extra gång. Därför initierades projektet Tack skogen 2.0, en fältkonstnärlig forskningsstudie kring skadat trä.

MADAM är ett hantverkssamarbete mellan möbelsnickaren Marie Carlsson och möbelkonservatorn Magdalena Marano. De driver sin verksamhet på och tillsammans med Ormestorps Gård utanför Söderköping. Här kan du höra dem berätta om sitt arbete.  

När skog blir till produkt bortsorteras en del, träd som kanske växt snett, fått en blånad eller som växt sig för grovt. De passar inte in i normen av virkeshanteringens standardisering vars grund lades under 1800-talets industrialisering. Det är med detta bortsorterade virke, så kallat skadat trä, som projektets fältkonstnärer på MADAM snickeri & möbelrestaurering skapat objekt. Där skadan får vara i fokus.

Det har handlat om att se, förstå och visa på de variationer som trät från våra svenska skogar ger. Undersöka vad som kan användas, att utmana normer och nu i den utställning som ska öppna visualisera det unika i varje träslag. Att använda så mycket av det som bara möjligt för framtidens skull.  

Virserums Konsthall och MADAM snickeri & möbelrestaurering genomför Tack skogen 2.0 i samarbete med Linnéuniversitetets Artist in Residence Linné och Lära om arkivet, Designarkivet i Nybro

Nödvändighetens Arkitektur

Årets tävling av Nödvändighetens arkitektur är den femte triennalen, och idéerna som grundade den är mer relevanta än någonsin. Vi behöver arkitektur som verkligen är hållbar. Vi vet att byggnader, från skapande till uppvärmning, kyla, belysning, ventilation och hela vägen till rivning är klimatpåverkande. Att designa och bygga utan att tära på resurserna är vägen för framtiden. Årets bidrag och vinnarna presenteras i utställningen.  

Virserums Konsthall är även stolta över att representanter för de tre vinnande bidragen, fr v Chaal Chaal Agency (Indien), Hollmén, Reuter, Sandman (Finland/Tanzania), Studio Suddo Nueve (Senegal/Tyskland, var på plats som talare på Virserums Konsthall under Nödvändighetens Arkitektur Dag som arrangerades den 8/9. Mer om dagen hittar du här.

Lyssna  – om klimat i gränslandet mellan kunskap och känslor

19/9 – 5/12 2021

Sedan 2019 har Konsthallen Färgfabriken, Virserums konsthall och Skellefteå konsthall arbetat tillsammans med fokus på hur vi emotionellt upplever och kommunicerar klimatförändringar. Omställningen till en klimatneutral framtid kräver inte bara strukturella åtgärder utan också en allt mer sammanhängande klimatförståelse där vetenskaplig fakta hänger samman med våra känslor. På så sätt kan vi människor behandla känslan av sorg för det som är förlorat, men framförallt förmår vi att kanalisera våra känslor av hopp till handling.

Lyssna skapades därför som ett forum där ungdomar, forskare och konstnärer tillsammans utforskar och skildrar erfarenheter och känslor i relation till klimat och platser. Detta innebär att vi testar vår förmåga att lyssna in och därmed tilltron till oss själva.

Lyssna var också en utställning där detta gestaltas. I centrum stod fyra nyproducerade verk av konstnärerna Sofia Sundberg, Erik Mikael Gudrunsson, Jens Evaldsson och Sophie Vukovic. Men de samtal och tankar som fötts inom forumet Lyssna fick också ta plats i form av illustrationer, texter och objekt som förhåller sig till hur vi kan förstå och kommunicera klimatförändringar.

Marvels & Catastrophes

19/9-5/12

Konstnärsgruppen Marvels & Catastrophes som bildades 2018 som en motståndshandling, i hopp om att skapa en uppsättning alternativa kreativa strategier för att hantera de ökande katastrofala effekterna av klimatförändringarna. Utgångspunkten för dem är; det finns en mängd otillgänglig vetenskap om mänsklig handlingsfrihet och klimatförändring, som uppenbarligen inte får den typ av brett konsensus som behövs för att sammanföra mänskligheten för en gemensam sak. Att övertyga världsbefolkningen att arbeta tillsammans i en sådan stor skala kräver mer än att kommunicera vetenskapen. Utan också uppfinna sätt att göda fantasin att agera tillsammans. Marvels & Catastrophes, som ett arbetskollektiv,  har strategin att föreställa oss, leka med och utveckla idéer, mönster och koncept som kan lyfta oss ur det svåraste gungflyt.

Marvels & Catastrophes verkade i och vid sidan av projektet LYSSNA. Här på Virserums Konsthall visades verk av Bo Pilo, Ana Barata Martins och Cristina Ferreira-Szwarc, Jonas Holmer,  Gustav Karlsson och Alexander Paulsson samt en essä av Peter Lang.

Verk av övriga i gruppen Sofia Larsson, Åsa Agerstam, Vesna Salamon, Jérôme Malpel, Iris Lacoudre, Grégoire Deberdt, Antoine Plouzen Morvan, Andres Villarreal, Gerda Persson, Florence Taché har kunnat ses på Färgfabriken i Stockholm och Skellefteå konsthall.

Hem hemska hem

18/4 – 5/12

Hem! att bara uttala ordet ger känslor, kanske av oro, värme eller glädje. Ordet ger oss bilder för vårt inre om både det goda och det onda, om lukter och ljud. I Hem hemska hem visades verk av elva konstnärer som tolkade och utmanade vår relation till just hemmet.

Med verk av 

Anna Berg
Monica Bonvicini 
Sahar Burhan
Miriam Bäckström
Karl Dunér  
Peter Geschwind  
Rosemarie Holmström
Moa Israelsson 
Karin Karinson 
Anna-Karin Rasmusson 
Sara Söderberg

Generator i Virserum

14/2 – 29/8 2021

Generator – Dan Schyman, Désirée Burenstrand och Maria Belic.  

Under två veckor arbetade konstnärsgruppen Generator utifrån material som lämnades in av Virserums invånare. Av vad som en gång var ett antal kassar och kartonger av till synes vardagliga föremål har ett ekosystem av abstrakta nätverk tagit rummet i besittning. I ett tätt samarbete mellan de tre konstnärerna av att montera, ta isär, revidera och ordna om, har denna platsspecifika installation under vistelsetiden växt, spridits som av sig självt genom rummet och korridoren.

Utifrån vad som kan beskrivas som fri improvisation har konstnärsgruppen arbetat förbehållslöst och öppet tillsammans. De har undersökt föremålen, materialet de är gjorda av, hur de är uppbyggda och vilka ljud de avger och besitter. Likt en musikalisk ensemble har deras arbete sedan flutit in i varandra och skapat nya förgreningar, det är grundidén med Generator.

Konstnärerna beskriver hur installationen bebos av alla dessa föremål. Hur tingen är en form av kommunikation med Virserumsborna, via vardagslivets ritualer. Dessa saker som en gång köpts, ägts och sparats, använts av någon. Allt detta finns kvar som spår av liv och konsumtion, rester, minnen. Samtidigt som de här i mötet med andra ting tar sig nya och kanske oväntade former och strukturer, blir vi medvetna om det slöseri människan ägnar sig åt. Tanken svindlar när man inser att vi är miljarder människor som konsumerar – varje sekund, dygnet om på jorden.

En filt där vindsutrymmets kyla satt kvar medan den fick omfamna väggen. Ett ljud av någon som andas. Dockors armar och ben sträcks mot rummets centrum. Vad kan finnas bakom de tjocka väggarna? Liv vi inte ser, men som vill berätta något? En svag doft av parfym från ett klädesplagg, möter besökaren. Ting har staplats på varandra som klossar, kilar och tyngder. Ett blått band förbinder skulpturer liksom ån utanför konsthallen binder samman Virserum. Detaljer att upptäcka, utforska och lyssna till.

Munka flyttar in 

24/4-29/8 2021

Vad händer när en folkhögskola flyttar in?

Virserums Konsthall har bjöd in Konstskolan Munka i nordvästra Skåne. På skolan tolkades och undersöktes begreppet Hem. På plats i konsthallens stora sal möttes dessa tankar och uttryck i en samlad utställning.

Munka utformade en fanzine till utställningen. Den finns att läsa som pdf här.

Skymningens väsen

14/2 – 18/4 2021

När ljuset drar sig tillbaka och skymningen sakta sänker sig över trädgården går Bertil Hertzberg ut med kameran. På hans bilder kommer vi betraktare nära grönskan, dess former, färger och prakt. Vita pollenkorn kan ses dansa kring pistillerna, nerverna i bladen blir tydliga och blommornas väsen framträder.  

”Då finns ofta ögonblick av plötslig stillhet, av en dagens sista uppvisning, av förvandling från ljus, liv, strid och rörelse till inåtvänd vila och förberedelse inför natten. Blombladen som varit utfällda och samlat ljus drar ihop sig likt händer över ett ansikte och blommorna blundar. För mig blir de själfulla, gåtfulla och mer spännande än när de tävlar i skönhet och prakt under dagen. Jag sätter mig på huk och tar mina bilder. Följer växternas utveckling från knopp till frökapsel, från vår till höst. Ler och förundras.”

Under coronaåret 2020 har han haft gott om tid för stunderna med kameran i skymningsljuset. För Hertzberg, liksom för många andra, har naturen och trädgården funnits  som en trygg plats när pandemin hotat och härjat.

Tråd – en berättelse om mänsklig rörelse

19/4-29/11 2020

2020 var en märklig tid att göra en utställning om mänsklig rörelse. Vårt globaliserade rörelsemönster över världen ledde till att ett virus blev en pandemi. Något som hindrade många av oss i vårt vardagliga rörelsemönster, från att gå och handla, träffa folk, jobba och gå i skolan. Att lämna huset, byn, staden för en annan plats, ens inom landet avråddes vi i från.

Tråd var en utställning som handlade om människors ständiga förflyttning.  Från barndomens hus till ett eget, från landsorten till närmsta stad, från ett land till ett annat. Att vilja, att tvingas eller att drömma om. Århundranden och årtusenden igenom skapas nya mönster av förflyttningar över planeten.

Tråden och det textila hantverket har också formats av människornas rörelse.  Kunskap och material har spridits via handelvägar. Tråden har spunnits och vävts för att skapa vördade föremål för kropp och hem. Lagts i kistor för den dagen det egna hemmet ska bli verklighet. Givits från en generation till en annan. Varit motor i en industrialism som omformade världen. Som ständigt utvecklas och idag överkonsumeras, alltid närvarande i den globala värld vi lever i.  

Deltagande konstnärer var
KR Grundström
Jessica Johannesson
Dominika Kemilä
Evelina Kollberg
Kerstin Lindström
Kristina Müntzing
Kristina Skantze

Mäktiga Maskan

2/2-29/11 2020

Vi är många som sätter oss ner, tar fram garnet och trär en maska på ett par stickor eller på en virknål. Vi gör det i våra mörkaste stunder, vi gör det när vi vill sprida glädje. Med maskan kan också budskap spridas som ett mjukt sätt att säga ifrån. Maskans värld är till för oss och där är allt möjligt. Deltagare från hela Sverige har generöst låtit oss visa sina verk på konsthallen. 

Mäktiga Maskan blev uppmärksammad i media under våren 2020. Klicka på länkarna för att läsa artiklar från BarometernVimmerby tidningSmålandsposten och Växjöbladet.

Bang Bang – Jag söker sammanhang

2/2-29/11 2020

Frida Peterson

Det som sker nu är beroende av vad som skett förut. Varje händelse är sammanlänkad till det förgångna och det kommande. Att leva i ett sammanhang. Bakåt, framåt, utåt. Liksom en väv.

Under sitt arbete tog Frida avstamp i Virserum som plats och de människor hon mötte och lät hennes verk växa fram. 

Svenska – ett stygn i taget

2/2-29/11 2020

Vi är sju kvinnor som kom till Sverige nyligen. Vi studerar heltid på SFI och är också med på kursen ”Språk i Praktiken” – vårt klassrum är”Syateljé Stegen”.

Vi vill gärna berätta lite om vem vi är, vad vi håller på med, hur vi tänker och vad vi drömmer om i denna utställningen.

Prosperous and Architecture

26/7-29/11 2020

I början av sommaren 2020 uppförde arkitektstudenterna Patrik Johansson och Hannes Hemb från KTH sitt bygge Prosperous and Architecture, en del av deras examensarbete, utanför konsthallen. I sitt arbete har Patrik och Hannes använt sig själva och sitt välmående som referensram. Byggnaden är formad som en avbild av deras kroppar och av en lust att skapa. 

Examensarbetet blev även en utställning på konsthallen. I denna fick besökaren ta del av Patrik och Hannes tankar och följa dem i deras arbete i form av foton, ritningar och modeller. 

Landsbygdens omställning

En utställning med fokus på Region Kalmar län

2/2- 19/7 2020

En sak som forskarna vill få oss att ta till oss är att  vi måste övergå till ett mer hållbart sätt att leva och det måste ske nu. Omställning till ett hållbart samhälle är nödvändigt på alla nivåer  från individen till världssamfundet. Det är komplexa frågor vi alla måste ta ställning till. Att ställa om vårt levnadssätt  – hur vi bor, vad vi äter, hur vi transporterar oss, vad vi köper och framförallt hur vi tänker. Är du redo att tänka nytt? 

En utställning producerad av Virserums Konsthall tillsammans med Region Kalmar län, Hultsfreds kommun och Virserums Sparbank.

Nödvändighetens Arkitektur

30/6 – 1/12 2019

Som en del av TRÄ 2019 anordnade Virserums Konsthall den internationella arkitekttävlingen Nödvändighetens Arkitektur. Tävlingens tema var landsbygd – reaktiveringen av bortglömda platser både genom transformationer av redan existerande byggnader och med nya typologier, genom att exempelvis kombinera livets, arbetets och fritidens olika rum. 63 bidrag av 53 arkitekter från 45 länder lämnades in. Juryn har valde ut projekt som visades i utställningen Nödvändighetens arkitektur.

På bild ett av de tre vinnande projekten: Healing Garden av ZRS Architekten, Tyskland.

Bild på två röda trähus. Text finns på taken.
Fotografiskt verk av Vibeke Mathiesen. Trädstammar i olika former

TRÄ 2019 – om landsbygd och framtid

14/4–1/12 2019

TRÄ är mer än bara trä på Virserums Konsthall – det är om hållbarhet och om en framtid för oss alla. Vi vet att samhället står inför en omställning, det kan inte vara någon tvekan längre. Förändringar som kommer påverka hela strukturen i hur vi lever.

Beslut om detta kommer krävas av individen och de folkvalda. Men för att se vilket samhälle som kan skapas behöver vi visioner. De ger möjligheten att se bortom det som är självklart nu till det som måste bli verklighet för framtiden.

Vilka val måste vi ta ställning till för att skapa bra livsvillkor för alla?

TRÄ 2019 var en väv av forskning och konst för att hjälpa dig och mig att fundera kring hur vi formar ett framtida hållbart samhälle. I utställningen deltog ett flertal forskare vars frågeställningar och förhoppningar gestaltades. 

Konstnären Lisa Fjellman utformade en utställning med temat landsbygdens kvinnliga berättelse. Var finns dom unga kvinnorna, de arbetande både i yrkeslivet och de ideella pensionärerna? Hur ser deras vardag ut? Vilka förväntningar, hopp och oro bär de med sig inför framtiden?

I TRÄ 2019 visades även fotografen Vibeke Mathiesens verk Log Lady. Vibeke staplar träbitar på varandra med stort tålamod, utan spik och lim, som håller balansen trots att det knappt ser möjligt ut. Resultatet blir fotografier som en blandning av skulptur, stilleben och collage.

Ett rum i utställningen tillägnades våra livsviktiga pollinatörer, som en del av konsthallens projekt En surrande konsthall.  Sanningen är att det blir allt färre insekter – kryp som är viktiga för allt liv på jorden, både som pollinerare och som föda för andra vilda djur. De utför också en syssla som bidrar till att en tredjedel av den mat vi äter inte försvinner – bin pollinerar växter. 

I skogens dunkel

3/2 – 1/12 2019

Här bland höga mörka stammar, där grenar ger marken sitt skuggspel, finns en tillflykt. Där härskar ett dovt grönt dunkel, där älgen, vätten och lugnet trivs. Svarta fåglar har landat i det steniga landskapet, uppförstorade malar svävar i luften och figurer skymtar ­ – allt format med handens kunskap. En träig konstutställning fylld av känslan att befinna sig i skogens dunkla rum.

Verk av Marie Eklund, Birgitta Godlund, Erik Olof Gärdegård, Inga Hjohlman, Ulf Jansson, Cecilia Levy, Ian Newbery, Carsten Nilsson, Mikael Nilsson, Anastasia Polubotko, Sam Stigsson och Jögge Sundqvist. Illustrationer av Emma Jansson och lampor i glas av Anna-Linda Gabriel.

Bild på en stor skulptur av Ian Newbery

Ane Hjort Guttu

8/9 – 6/10 2019

I samarbete med Nya Småland visade Virserums Konsthall två verk av den norska konstnären Ane Hjort Guttu.

Praktisera poesin, ett tvåkanals videoarbete med inspiration hämtad från André Bretons surrealistiska manifest.

Möbler är inte bara möbler, ett videoverk med en pågående dialog mellan en kvinna och en man som har slagit sig ner inuti visningsrummen i ett IKEA-varuhus. De läser växelvis högt från marknadsföringskatalogen och diskuterar sitt förhållande på ett språk som i huvudsak består av utnötta fraser.

FAGERHULT

Bilder av Sverige

Kristian Bengtsson och Johan Wirfält

3/2 – 16/6 2019

Enligt Lantmäteriet finns det 89 stycken Fagerhult i Sverige, från Skåne i söder till Västerbotten i norr. Vilka bor där? Vad pratar de om? Vad tänker de om framtiden? Vilka är de och vem vill de vara?

Fotografen Kristian Bengtsson och journalisten Johan Wirfält har i utställningen och boken speglat ett annat Sverige än det som mediabilden förmedlar – det utanför storstaden. Ett nutida tidsdokument från valåret 2018 i bild och vittnesskildringar med och om människor som lever i just ett Fagerhult.

Utställningen är producerad av Kulturhuset Stadsteatern, Stockholm

20/20 – 20 år och 20 konstnärer

22/4 – 14/10 2018

De gångna åren har varit inspirationen till detta retrospektiv. En konstnär för varje år, som alla tidigare varit en del av konsthallens historia, blir här till något nytt. Mötet blir över uttryck och tankar – en utställning om livet. För livet är den största historien och konsten den bästa berättaren.

Susanna Arwin, Ulrika Berge, Lisa Fjellman, Paul Grähs, Jenny Grönvall, Bertil Hertzberg, Mattias Härenstam, Rabeaa Ibrahim, Richard Johansson, Åsa Jungnelius, Malin Lindmark Vrijman, Åse Marstrander, Eva Nordangård, Robert Nyberg, Lore Nynnell, Björn Olsson, Stina Opitz, Roland Persson, Riitta Vainionpää och Mathieu Vrijman.

Konst ska vara för alla, därför finns Virserums Konsthall

En ideell förening startas och en konsthall blir till genom Henrik Telemans idéer och hans brinnande intresse för bygden. När dörrarna slogs upp för första gången var det med utställningen Virserum en dröm och den blev starten för kärleksrelationen till samhället. Det blev Virserumsbornas konsthall.

Ett konstnärligt experiment som blev en av Sveriges största konsthallar har nu verkat i 20 år i Kalmar läns inland. Med en grund i ställningstagandet för, relationsbygget till och engagerandet av en bred publik. Det handlar om att göra konst med och för människor.

Såga ut och sy ihop Virserums historia från istid till nutid

4/2 – 2/12 2018

Konsthallen öppnande 1998 med Virserum en Dröm och har under 20 år lyft berättelser från orten och omgivande samhälle och nu inleds jubileumsåret med en utställning med och om Virserum.

Det du nu möter är en berättelse som sträcker sig över tusentals år med långa linjer och gör snabba nerslag i århundradena. För det är ögonblicken som vårdas i Virserum – det som har betydelse för människorna  här som lyfts fram. Filtret har varit konstnären Peter
Ojstersek. Genom honom har kontakter knutits med startpunkt i en fika där Virserum bjöds in. Peter, tillsammans med konsthallen, har under sitt arbete med samtal, intervjuer, workshops, föreläsningar fångat upp och fogat ihop röster från bygden.

Genom utställningssalen sträcker sig den utsågade träån. Likt Virserumsån rinner den genom samhället, och tar dig som besökare genom tiden medan pelarna som håller upp Virserums Konsthall blir till de stöttor som håller upp samhället. Utställningen är ett lapptäcke av berättelser av de hundratals röster som bidragit.

All Konst i Småland – UNG

28/10 – 2/12 2018

med nästan 100 smålänningar mellan 16 och 26 år.

En utställning som handlar om allas skapande som görs och en kärlek till konst. Urval handlar om en geografisk yta, Småland. Deltar gör smålänningar som varit det hela sina liv, som har sina rötter här eller bara varit smålänningar i ett halvår. Alla i ett åldersspann i gränstrakten mellan ungdom och vuxenhet där val görs (eller undviks) och en framtid utstakas.

Någonstans i Småland

17/6 – 2/12 2018

med Emma Ahlqvist, Henrik Bromander och Lena Sjöberg.

Denna utställning samlar tre småländska konstnärer som här med pennans uttrycksätt skildrar en vardag utanför storstan. Det är berättelser i text och bild som kryper in under huden och inte lämnar någon oberörd. För att hitta mening och glädje i livet är svårt vilken plats man än kallar hem.

Emma Ahlqvist samtidsskildring Ta mig härifrån tar fram småstadsmänniskans verklighet. De färgmättade rutorna är fyllda av en kvävande känsla av att längta bort – till någon annanstans – för det är där livet sker.

Henrik Bromander har fångat Smålands mörker i huvudpersonen Eriks liv med tydlig skärpa. Rutorna skildrar smärtan i ett liv där ljusglimtarna är få och meningslösheten kan kännas nattsvart.

Lena Sjöberg har med en restriktiv färgskala och linjens kurva skapat berättelsens Ingamaj, fast i ett liv som hon inte valt. Som skillingtryckens sånger formar orden ett mänskoöde som drivs framåt obönhörligt.

Dödens Ö

17/7 – 26/8 2018

med Anna Berg och Rosemarie Holmström.

Med utgångspunkt från skräp – burkar, flaskor, plast – som konstnärerna hittat i närheten, byggde de sin nuversion av Arnold Böcklins målning Die Toteninsel från år 1880. 

Anna Berg och Rosemarie Holmström är yrkesverksamma konstnärer, bosatta i  Kalmar. Båda arbetar med måleri, textil, objekt, installationer och rörlig bild. 

Småländska trådar

4/2 – 3/6 2017

med Kerstin Björk, Sigridur Eggertsdottir och Åsa Hylén

Virserums Konsthall ligger i en gränsbygd där tre län förenas och i denna utställning möts tre småländska konstnärers verk. Tråden är ett av deras gemensamma redskap i skapandet men uttrycken skiljer sig åt.

I verk, där stygnen får växa fram utan tidigare planering, låter Kerstin Björk broderiet ta form i abstrakta världar där ibland anas ett träd eller ett djur. Trådändarna som får sitta kvar på baksidan skapar ytterligare en dimension. I Sigridur Eggertsdottirs mjuka verk har ytan laddats med glimtar av reflektioner och tankar. Starka färgfält och täta broderier knyts samman i former som betraktaren även kan lyssna till. Hos Åsa Hylén förs en dialog med de textila materialen, de som människor sovit på, torkat
disken med eller burit, varje bit får spela roll. På ull, bomull, lin och siden fångar tråden ansiktets uttryck eller frökapselns skepnad.

Emma Adbåge

10/9 – 3/12 2017

Emma, illustratör och författare, är en ständig iakttagare av det som sker runt henne. Miljöer och dialoger inhämtas från det som sker i vardagslivet. Utställningen som kommer visas i Stora Salen lyfter fram hennes konstnärskap i form av originalillustrationerer både från hennes barnböcker och hennes övriga uppdrag samt hennes personliga betraktelser. En utställning för hela familjen där barn och vuxen kan få stiga in i berättelsernas värld.

Linda Lasson

Svart tråd

10/9 – 3/12 2017

Med en grafisk svärta fångar hon det norrländska landskapet. Hennes broderi ger naturen en röst i en samtid som exploaterar. Det är berättelser om en undanträngd urbefolkning med svarta stygn på armeringsväv.

I utställningen visas ett urval av Lindas kraftfulla broderier som ger en inblick i hennes konstnärskap.

Periferi.

Mellan fyra tillfälliga väggar.

14/5 – 3/12 2017

Vad innebär det att vara en del av periferin och vem har makten att utse vad som är centrum? Hur kan konsten utforska begreppet och hur möter det Virserum? Periferi, en utställning på Virserums Konsthall om att befinna sig i utkanten.

Under det transparent välvda taket på plan 2 har konstnärerna Dan Fröberg, Jan Matsson och Roger von Reybekiel gemensamt utforskat begreppet periferi. I ett tredelat, dynamiskt samtal med såväl Virserums samhälle som Virserums konsthall, och alla dess rumsliga och arkitektoniska egenskaper. Ett möte som vävs in i det långsamt framväxande verket där processen står i fokus. Mellan fyra tillfälliga väggar blir platsspecifik och skulptural – ett installations- och ljudverk i storformat

För utställningen har Virserums Konsthall valt att utlysa gestaltningen – ett nytt sätt för konsthallen att driva den konstnärliga urvalsprocessen. Utifrån ansökningarna valdes ett samarbete med konstnärerna Dan Fröberg, Jan Matsson och Roger von Reybekiel som under 2 månader arbetade på plats i Virserum.

Bland blommor och stygn

5/2 – 13/8 2017

Allt börjar med ett enda litet färgstänk från tråden för att sedan växa ut från centrum stygn för stygn. Efter mönster som ritats och följts eller där stygnen själva fått bestämma vägen.

Från en nationell insamling visades broderi med alster som skapades för flera generationer sedan till det som tillverkades under hösten 2016 mörker. Det var arbetet från 100-tals händer och tankar som samlas stygn för stygn.

Se alla deltagare i utställningen här

Visioner Öst – Väst

5/2 – 31/8 2017

Tillsammans med Ghassan Al Saadi som tidigare drev Palestinian Center for Art and Culture Damaskus Syrien har Virserums Konsthall bjudit in konstnärer som han tidigare arbetat med. Under en vecka arbetade de tillsammans på konsthallen och deras verk visades  i Lilla Salen.

med

Anas Salameh, Dia Alhamwi, Imad Rashdan, Inana Barakat, Mahmoud Alsaadi, Mamoun Alshayeb, Mazen Odeh, Murtada Ibrahim, Orwah Hamzat, Rabeaa Ibrahim, Rola Hamza, Sham Droubi, Souzan Yassin, Talal Abou Dan, Yahya Ashmawi

Läs mer om konstnärerna här.

We move in parallel paths

2017

We move in parallel paths är en grupputställning med nyexaminerade konstnärer från HDK – Högskolan för Design och Konsthantverk i Göteborg.

Vi har olika ingångar i våra konstnärliga arbeten, men en viktig gemensam nämnare är vår stora materialkunskap och expertis inom våra respektive discipliner.

Lera, trä, silver, papper, koppar, textil, digitaltryck, collage, glasyr. Sömmar, täljspår, ytor, fingeravtryck, spår, färg, komposition, interaktion.

Vi vill visa på den mångfald av uttryck som uppkommer i en situation av förtrogenhet med materialet. Denna språklighet vill vi göra tillgänglig för fler. Tillsammans skapar vi ett forum där våra individuella ställningstaganden kan korsas med varandra.

Med Sofia Bankeström, Amalia Bille, Vicki Cody, Ammeli Engström, Tina Hultsborn, Dominika Kemilä, Wan-Ying Lin, Maja Sundblom och Sofi Svensson.

TRÄ 2016

15/5- 4/12 2016

En utställning om att leva 2116

I TRÄ 2016 möttes konsten och vetenskapen. Utgångspunkten är en ljus framtid, det finns lösningar för de problem vi står inför. Men de måste vara för alla. En hållbar framtid är ekologisk, ekonomisk och socialt ansvarsfull för hela världens befolkning. Där allas mänskliga rättigheter blir tillgodosedda. Där världen är jämlik. Framtiden är sparsam med alla resur­ser och använder förnyelsebara biobaserade material. Men hur ser den ut? Vår överlevnad kommer att kräva ett paradigmskifte om resurserna ska räcka till för oss alla på klotet.

I utställningen visades visioner och framtidscenarier baserade på internationell forskning. Vetenskap, gestaltning och kommunikation i ett. När vi skapar bilder av det hållbara samhället, ökar vi vår kunskap, samtidigt som frågor formuleras som vi måste börja svara på.

I TRÄ 2016 visades verk av My Ekman, Birgitta Godlund, Kristina Müntzing, Peter Ojstersek, Roland Persson, Gunilla Poignant, Kristina Schultz och Johan Lindberg, Bartholomäus Traubeck, Wallride, Mathieu Vrijman.

Skogens väsen flyttar in

11/9 – 4/12 2016

Skogens väsen tycker det är tråkigt. För människorna verkar inte ha tid att gå i skogen längre. Skogsrået får bara stå och hänga, inte en endaste kille har hon fått skrämma. Ingen har försökt stjäla bergatrollets skatt. Inte ens när det är som finast, när alla vitsippor blommar och löven slår ut eller när allt börjar skifta i rött och det är fullt av svamp, kommer någon. Skogens väsen bestämmer sig för att hitta några människor och de hittar snart. I små samhällen och i stora städer finns dom – och här flyttar också skogens väsen in.

Betula Poesis

7/2 – 4/12 2016

Foto av Bertil Hertzberg och text av Marit Stigdotter

Det är något speciellt med björken, som hälsar våren välkommen med små skira blad och som posterar vid dörren när det är fest. Björken med sin svartvita stam är också det träd som finns från Treriksröset till Smygehuk. Bertil Hertzberg har fångat björken på myren, i stadens landskap, som stark överlevare och på planteringen. Det är björkens poesi. Detta har även Marit fångat i sina texter om björken.

Kännbart

19/6 – 31/8 2016

Utställningen Kännbart att visades parallellt på Virserums konsthall och Kalmar konstmuseum.  I Virserum visades verken Drömsamlaren av Maria Luostarinen, Resonant Bodies av Julia Adzuki med Sindri Runudde och Teresia Lindberg samt La Luna av Mari Kretz. För mer information om projektet Kännbart besök https://www.abf.se/kannbart.

Kännbart ägs av ABF Örebro Län i nära samarbete med Förbundet Sverige dövblinda (FSDB) samt Riksutställningar. Projektet finansieras av Allmänna arvsfonden.

Liv i slöjd

7/2 – 14/8 2016

Ett liv som kan vara i ett rött hus med vita knutar långt ute på landet men också i en lägenhet på fjärde våningen i en mellanstor stad. Med utgångspunkt i hur ett sådant liv ser ut har Hemslöjden i Kalmar län och i Region Jönköping samlat in slöjd från Småland. Men slöjden har ett eget liv, ett kretslopp. Något som tar sin början i skogen – det kan vara trä som slöjdaren hämtar direkt i skogen eller på ett byggvaruhus. I slöjdskogen har alla bjudits in för att bidra, och fåglar och blommor har tillverkats för att titta fram bland trädstammarna.

 Man måste faktiskt älska
– om den allmänmänskliga känslan kärlek.

10/5 – 6/12 2015

Känslan och minnet av kärlek kan vara ett ögonblick i tiden, en plats. Kärleken är ömtålig, ett farligt risktagande, den kan vara omöjlig att leva utan. Den kan skrämma, förlama men också ge känslan av tillit, av att hitta hem.

I utställningen mötte besökaren dikter och scener som speglar våra drömmar, vår lust och längtan men också känslan av övergivenhet. Om den första kyssen, om närhet, om vardag och om förlorad kärlek.

I utställningen medverkade Julia Bondesson, Stefan Constantinescu, Joanna Rubin Dranger, Carolina Falkholt, Karolina Henke, Joanne Hoffsten, Lars Isacson, Åsa Jungnelius, Dan Lindau, Josefina Posch och Anders Ribbegårdh samt en dokumentär av Sara Broos

Och nu då?

6/9 – 6/12 2015

En utställning om ungas villkor av unga röster. Den som inte hörs kan inte påverka. Projektet Radio XX har handlat om att ge unga runt om i Kalmar län en röst. En röst som berättat om ungas villkor, arbetslöshet, hoppet om framtiden och om saknaden av detta med de ungas egna ord. Och nu då? är en utställning om dig som ung och samhället du lever i. När blir man vuxen? Varför ser det ut som det gör? Vilken är din roll? Vad kan du förändra? Vem har makten?

Bröllopsbestyr

8/2 – 6/12 2015

Det finns bröllopshets, bröllopstårta, bröllopstal, svensexa, brudklänning, något blått, gäster, vittnen, vigsel och en fest. Det handlar om ett löfte, om kärlek och om framtiden. Bröllopsbestyr är en utställning om allt detta. Föremålen, tankarna inför och minnena av bröllopet har samlats in och visas.

”Enligt traditionen ska brudparet vid lysningen föräras en björk, som sedan brudgummen ska tillverka till exempel en vagga av. Hela byn med spelman kom bärandes och dragandes med björken, som hade tagits i kohagen. Sedan skulle den sågas, men sågen var gammal och slö, så motorsågen fick göra mesta arbetet.”

”Ordet bröllop kommer från ordet brudlopp, den glada procession som bruden och brudgummen ledde med följe från kyrkan till brudens hem där festen skulle ta vid.”