För skola

Här på Virserums Konsthall erbjuder vi guidade visningar i utställningarna med eller utan workshop. Besöket anpassas efter önskemål och åldersgrupp.

Vi kan också besöka er på skolan och fördjupa ett ämne med kreativt skapande. Läs mer om detta längre ner på sidan.

Det finns också möjlighet att förlägga en skoldag på konsthallen och ha undervisning här parallellt med visningar. 

För att boka eller för mer information kontakta mig Alva Melin på 0495-31580 eller alva.melin @ virserumskonsthall.com 

Besök  konsthallen

Konsten vi visar bjuder in till diskussion. Under en visning är elevens delaktighet central. Våra visningar utgår från den utställning som just nu visas, där deltar eleverna och pedagogen aktivt i dialog kring de ämnen/ frågeställningar som utställningen berör. Eleverna får en aktiv roll i skapandet av egen kunskap genom att analysera det de ser i utställningen.

Workshopen är ett sätt att stimulera kreativitet, nyfikenhet. Liksom konstnären får eleverna testa och omsätta sina idéer i handling. Genom att arbeta på ett konstnärligt sätt skapar vi förståelse för hur konst fungerar. Det viktiga är inte slutprodukten utan processen

En visning hos oss tar 30- 45 min, max 30 elever/ grupp och kostar 400 kr. 

Visning med workshop tillsammans med konstpedagog, kostar 100 kr per elev, material ingår. 

Vi besöker skolan

Vill ni fördjupa ett ämne med kreativt skapande?

På Virserums Konsthall arbetar vi också ute på skolorna, som ett redskap att fördjupa något som klassen arbetar med.

Vi blir som en resande verkstad, där konsthallens konstpedagog tillsammans med en konstnär skapar en workshop utifrån era önskemål eller om ni väljer ett av de teman vi redan har. Material som behövs tar vi med oss. Tillsammans med eleverna skapar vi.

En workshop som denna tar ca 45-60 min, kostar 130 kr per elev, material ingår.

Besök på egen hand

Ni är varmt välkomna att besöka Virserums Konsthall på egen hand med klassen. Men vi är tacksamma om ni meddelar oss att ni kommer för att se till att vi inte har någon annan grupp/ aktivitet som förhindrar ert besök i utställningen. Vi ger alltid för enskild besökare liksom grupp en kort beskrivning av de utställningar som visas innan ni går in.

2023

2023 är det tema textil på Virserums Konsthall. Utställningarna kommer handla om landsbygden och invånarna, om knutar, känslor och makt. Kopplat till utställningarna erbjuder vi tre workshops som är anpassade efter olika åldrar och teman. 

I samband med skapande skola tar Virserums Konsthall in en verksam konstnär som deltar i workshopen tillsammans med pedagog. Ni har möjlighet att påverka innehållet i workshopen och den kan med fördel anpassas efter önskemål och teman.

Konsten att vara kvinna

Kulturella associationerna om kön har medfört en rad problematiska normer, inte minst inom konstens värld. I denna workshop sätter vi förstoringsglaset över kvinnor inom konsten ur ett historiskt perspektiv och noterar deras frånvaro. Vad beror detta på och hur speglar detta dagens konst?
Utifrån de diskussioner som uppstår tar vi vid i en skapande del. Här ser vi vår samtid och hur kvinnans roll som konstnär drastiskt förändrats och växt fram till någonting självklart. I denna anda skapar vi en hyllningsbild till en kvinna i vårt liv som vi ser upp till.

För högstadiet 

Landsbygdsmänniskan

2023 flyttar landbyggden in på övervåningen och vi får se på den med nya ögon. Landsbygden förändras och det gör också vi som bor här! Om tusen år kommer kanske naturen och klimatet ser helt annorlunda ut än vad det gör nu, och hur kommer framtidens landsbygdsmänniska se ut? Vi kommer diskutera olika förändringar som sker i världen och fundera över hur människor ser ut och lever i framtidens klimat. I denna lekfulla och lättsamma workshop berör vi det svåra ämnet klimatförändringar och blickar framåt! Visningen kan kombineras med skapande där vi gestaltar framtidens landsbygds-människa

För mellanstadiet 

Hållbara känslor

Virserums Konsthall fylls av känslor 2023 där utställningen Knutar berör och väcker tankar kring vårt komplexa känsloliv. Vi ställer oss frågor och funderar kring detta. Kan man vara ledsen och glad på sammagång? Hur många känslor kan man egentligen känna samtidigt? Hur ser en knut i magen ut? Vilken färg har glädje?
Vårt känsloliv kan kännas knepigt ibland och det kan vara svårt att acceptera och ge utrymme för det. I denna workshop kollar vi på känslor från ett objektivt perspektiv och försöker titta med andra ögon. Workshopen kan utmynna i ett skapande där vi arbetar med att gestalta känslorna. 

För lågstadiet och förskolan