NÖDARK – Nödvändighetens Arkitektur

Nödvändighetens arkitektur uppmanar till samtal om arkitekturens grundvärden. Ett ödmjukt ifrågasättande av de livs- och konsumtionsmönster som växte fram under det förra århundradet, som skär tvärs över många traditionella politiska gränser.

 

Hållbarhetsfrågor är en central del i många av av våra utställningar. 2009 formulerades det internationella manifestet om Nödvändighetens arkitektur. Manifestet spreds över hela jordklotet. 143 arkitektkontor från 28 länder lämnade in förslag på hållbar arkitektur som visades på utställningen 2010. 2013 blev Nödvändighetens arkitektur en fullskalig internationell triennal för hållbart samhällsbyggande, närmare 300 bidrag inkom från 43 länder. 98 av de bästa projekten visades utsedda av en internationell jury.

 

 

 

TRA2013_4

Modell av Metropol Parasol, J. Mayer H.

 

Hela manifestet hittar du här. English version here.

 

Formuleringen till manifestet gjordes av Claes Caldenby, professor i arkitekturens teori och historia vid Chalmers Tekniska Högskola, Fredrik von Platen f.d. biträdande GD Boverket och dåvarande konsthallschefen Henrik Teleman.

 

Arkitektur svarar mot människans mest elementära behov. Den är skydd mot naturens krafter, men samtidigt också lust och lek. Arkitektur bildar gräns mellan natur och kultur, den är människans fotfäste i världen. Arkitekturen är en berättelse om människors liv och samhällens utveckling, om ekonomiska, sociala och kulturella förhållanden.

 

I globaliseringens mediestyrda samhälle blir arkitekturen mer än någonsin konkurrensmedel och lokaliseringsfaktor. Den blir till ikoner vilkas syfte är att väcka sensation. Dålig stadsplanering och spekulation leder till ökade sociala klyftor, långa transporter och resursslöseri. Mänsklighetens byggande och boende är en av de främsta källorna till miljöförstöring och klimatpåverkan. Problemen är globala.

 

Arkitekturen står idag inför utmaningar lika stora som dem modernismen ställdes inför i början av 1900-talet. Den tänkande människan ser nödvändigheten att ta utmaningarna på allvar. Globaliseringen öppnar för nya lösningar, liksom en nödvändighe­tens arkitektur skapar nya möjligheter.

 

Nödvändighetens arkitektur under TRÄ 2016

Inför TRÄ 2016 bjuder vi åter in till deltagande! Nödvändighetens arkitektur är en del av projektet TRÄ 2016 vid Virserums Konsthall med stöd av Hultsfreds kommun, Träregion Småland och Träbyggnadskansliet. Det är nu möjligt att lämna bidrag till årets tävling.

 

Fokus ligger på omvandling av 1900-talets bostadsområden i Sverige och Europa. Hur kan t ex miljonprogrammets områden tas om hand och renoveras för att på ett hållbart och långsiktigt sätt öka trivsel, delaktighet, trygghet och mångfald? Hur kan man bygga på kort tid och ändå få ett hållbart resultat? Av vikt är också de sociala frågorna som hur vi människor påverkas av arkitekturen och stadens rum. Vem äger det offentliga rummet? Det vi bygger överlever oss själva. Hur vill nästa generation leva?

 

Dessa uttalanden av juryn hör till de områden för bidrag till 2016 som efterfrågas, projekt kring stadsomvandling, stadsplanering och byggande av bostadsområden. Dessutom är vi också intresserade av projekt, som syftar till att motverka utflyttningen från landsbygden och kring flexibelt bostadsbyggande där också de sociala aspekterna beaktas.

 

Tävlingen är avslutat. Vinnarna 2016 hittar du här.

 

 

NODARK_2013

Nödvändighetens Arkitektur i utställningen TRÄ 2013

Öppetider:  

tisdag - söndag kl 12 - 17

Kontakt:  

tel 0495-315 06, info@virserumskonsthall.com

Hitta oss: 

Virserums Konsthall, Kyrkogatan 36, 570 80 Virserum