NÖDARK – Nödvändighetens Arkitektur

Nödvändighetens arkitektur uppmanar till samtal om arkitekturens grundvärden. Ett ödmjukt ifrågasättande av de livs- och konsumtionsmönster som växte fram under det förra århundradet, som skär tvärs över många traditionella politiska gränser.

 

2009 formulerades det internationella manifestet om Nödvändighetens arkitektur av Claes Caldenby, professor i arkitekturens teori och historia vid Chalmers Tekniska Högskola, Fredrik von Platen f.d. biträdande GD Boverket och dåvarande konsthallschefen Henrik Teleman. Manifestet spreds över hela jordklotet

 

 

 

TRA2013_4

Modell av Metropol Parasol, J. Mayer H.

 

Hela manifestet hittar du här. English version here.

 

Arkitektur svarar mot människans mest elementära behov. Den är skydd mot naturens krafter, men samtidigt också lust och lek. Arkitektur bildar gräns mellan natur och kultur, den är människans fotfäste i världen. Arkitekturen är en berättelse om människors liv och samhällens utveckling, om ekonomiska, sociala och kulturella förhållanden.

 

I globaliseringens mediestyrda samhälle blir arkitekturen mer än någonsin konkurrensmedel och lokaliseringsfaktor. Den blir till ikoner vilkas syfte är att väcka sensation. Dålig stadsplanering och spekulation leder till ökade sociala klyftor, långa transporter och resursslöseri. Mänsklighetens byggande och boende är en av de främsta källorna till miljöförstöring och klimatpåverkan. Problemen är globala.

 

Arkitekturen står idag inför utmaningar lika stora som dem modernismen ställdes inför i början av 1900-talet. Den tänkande människan ser nödvändigheten att ta utmaningarna på allvar. Globaliseringen öppnar för nya lösningar, liksom en nödvändighe­tens arkitektur skapar nya möjligheter.

 

Nödvändighetens arkitektur har varit en viktig del i utställningarna om trä och hållbarhet sedan 2010. Efter att inbjudan att skicka in projekt gått ut väljer en internationell jury projekt för utställningen och utser ett antal vinnare. Vid varje tillfälle har inbjudan ett specifikt fokus.

 

 

NODARK_2013

Nödvändighetens Arkitektur i utställningen TRÄ 2013

Öppetider:  

tisdag - söndag kl 12 - 17

Kontakt:  

tel 0495-315 06, info@virserumskonsthall.com

Hitta oss: 

Virserums Konsthall, Kyrkogatan 36, 570 80 Virserum