Volontärer

Allmän information om vad det innebär att vara volontär

Det är frivilligarbete, ingen ersättning utgår, men man är försäkrad om något skulle hända.

Arbetsuppgifter för en volontär varierar och kan exempelvis vara trädgårdsarbete, värdskap och guidning i utställningarna.

När man deltar på plats har man namnskylt, och om konsthallen är öppen anmäler man sig i receptionen. Det är viktigt att vi vet vilka som är här i våra lokaler/på vårt område.

Före eller i samband med första insatsen vill vi att volontärerna deltar i ett möte då arbetsuppgifterna beskrivs liksom var redskap m m kommer att finnas samt får information om vilka uppgifter som kan lämnas till besökare.

Är du intresserad av volontärarbete kontakta oss på tobias.lundgren @ virserumskonsthall.com eller 0495 315 06. Ange kontaktuppgifter och gärna inom vilket område du helst arbetar inom.