Volontärer

Att vara volontär vid Virserums Konsthall

Allmän information om vad det innebär att vara volontär

Det är frivilligarbete, ingen ersättning utgår, men man är försäkrad om något skulle hända.

Alla som vill delta i volontärarbete meddelar mailadress och mobiltelefon samt vilket område de vill arbeta inom. Det är för att vi ska kunna nå dem enkelt med information. Tar man med sig ny volontär, så ska denna också anmäla sig och lämna mailadress, telefonnummer.

När man deltar på plats har man namnskylt, och om konsthallen är öppen anmäler man sig i receptionen. Det är viktigt att vi vet vilka som är här i våra lokaler/på vårt område.

Före eller i samband med första insatsen vill vi att volontärerna deltar i ett möte då arbetsuppgifterna beskrivs liksom var redskap m m kommer att finnas samt får information om vilka uppgifter som kan lämnas till besökare.

Trädgårdsarbete

Som en del av Konsthallen surrar, som kopplar till pollinatörer, kommer det göras en insats för att gynna just dessa i Konsthallens trädgård. Detta kommer göras i flera olika etapper. Det handlar både om boplatser men framför allt om att ha mat för dem under hela säsongen.

Detta är en planering, men som alltid kan man inte styra över vädret så vissa uppgifter kan flyttas mellan datumen och kanske ett extra sättas in om det är gynnsamt.

Datum under 2020

Bestämda datum kommer. 

Däremellan kommer redskap och anvisningar finnas tillgängliga vissa dagar för att volontärer kan arbeta på egen hand, efter kommunikation i förväg med konsthallen.

Konsthallens kontaktperson gällande detta är Carolina Jonsson, 0495-315 36 eller carolina.jonsson @ virserumskonsthall.com

Värdskap

Skulle du vilja hålla en visning på konsthallen? Skulle du tycka det vore intressant att berätta om konsthallen och utställningarna?

Du kommer att få gå igenom konsthallen tillsammans med oss där vi pratar om utställningarna och tankarna bakom. Sedan kommer det finnas ett manus med stödpunkter som konsthallen gör. Men en visning är också personlig där man kan tala om det som berör en själv – det blir ofta en bra visning.

Från midsommar och fram till mitten av augusti hålls en visning tisdag till söndag kl 13.30. Denna visning är gratis för de besökare som köpt entré biljett och något som konsthallen bjuder på. Den ska ta 45 min och absolut max 60 min.

Om du skulle vilja testa på någon dag i sommar skicka ett mail till tobias.lundgren @ virserumskonsthall.com eller ring 0495-315 06. Tobias kommer sedan informera dig om vilka dagar vi har förberedande genomgångar och hitta ett datum som passar dig att visa konsthallen.