Virserums Konsthall söker chef

Virserums Konsthallsöker chef med tillträde 1 september 2020.

Tjänsten är inriktad på övergripande planering, finansiering och konstnärlig ledning. Chefen har ett totalansvar för konsthallen och representerar den inför styrelse, anslagsgivare, media och branschorganisationer. Förordnandet är tidsbegränsat.

I samband med tillsättandet av ny chef kan det finnas behov av att tillsammans med personalen omfördela arbetsuppgifter och ansvarsområden. Vi är också öppna för att chefstjänsten kan delas med olika ansvarsområden i två deltidstjänster, där den ena har ett huvudsakligen administrativ inriktning.

Virserums Konsthall har funnits sedan 1998. I centrum för vår verksamhet finns människors erfarenheter och föreställningar. Vi arbetar nära vår lokalpublik och vill vara en naturlig del av bygdens liv och utveckling. Utställningsytan är 1600 kvadratmeter och vi visar alltid flera utställningar samtidigt. Virserums Konsthall får stor uppmärksamhet för sina utställningar, internationella konferenser och arbete med hållbarhet, trä och skog samt inriktning på textil. Medlemsantalet i föreningen är i stadig ökning.

Konsthallen har mellan 15.000 och 20.000 besök årligen, presenterar 10-15 utställningar och genomför ett tjugotal olika kulturevenemang. Virserums Konsthall är väl etablerad i hemkommunen, regionalt och nationellt. Hos de anställda finns stort engagemang, vilja och vana att samarbeta och att ta ansvar för konsthallen som helhet. Personalen är anställd med varierande deltid och ansvarar för utställningsproduktion, kommunikation, ekonomi- och personaladministration, övrig administration, reception, shop, café, städning, viss fastighetsskötsel och vaktmästeri.

Konsthallen ingår i kultursamverkansmodellen, och treåriga avtal om driftmedel görs med Region Kalmar. Vi är vår egen huvudman som ideell förening och har ca 2.500medlemmar, varav ca 20 procent finns i närområdet.Styrelsen består av personer från olika samhällsområden. Föreningen äger och förvaltar fastigheten där konsthallen ligger. Konsthallen har en omsättning om 4-5 miljoner kronor varav bidrag från Region Kalmar och Hultsfreds kommun utgör ca 60 %.

Nu söker vi dig som har lust, kraft och visioner att tillsammans med oss driva konsthallen vidare in i framtiden!

För vidare info om tjänsten:
Marie Strömberg 0703-355 00 40, Bertil Hertzberg 070-398 86 22 (styrelsen) och om verksamheten idag: Barbro Wenden 0495-315 80, 076-138 95 09 (vikarierande konsthallschef)

Ansökan med personligt brev, CV och referenser ställs senast 2020-04-03 till
Virserums Konsthall, Kyrkogatan 36, 57772 Virserum
Det går även att sända ansökan på E-post till: info@virserumskonsthall.com