Vinnarna 2022

Nödvändighetens Arkitektur 2022 vinnarna utropade 

Arkitekturtävlingen Nödvändighetens Arkitektur 2022 är nu avgjord. Tävlingen lockade bidrag från hela världen och juryn har utsett tre vinnare och tre hedersomnämnanden. 

Nödvändighetens Arkitektur strävar efter att lyfta fram projekt som uppfyller kriterierna för manifestet Nödvändighetens Arkitektur (läs här) och som avser att skapa en framtida arkitektur som är ansvarsfull, omsorgsfull, hållbar, rättvis och öppen. 

I år bad juryn de tävlande att särskilt tänka på Rurban och de frågor som det konceptet väcker. Rurban är en sammanslagning av orden rural och urban, inom samtida arkitektur tittar man gärna på hur mötesytan mellan stad och land kan utvecklas smart. Juryn har beaktat vikten av arkitektur som en deltagande process, där brukarnas behov och önskemål får inverka på både design- och byggprocessen. Slutligen har en skalbar och hållbar arkitektur baserad på systemtänkande ofta med nära kopplingar till lokala material, arbetskraft och traditionell arkitektur belönats av juryn. 

Utställningen Nödvändighetens Arkitektur, som visar alla deltagande projekt, öppnar den 8 september. 

Vinnare är, utan inbördes ordning: Gyaan Ashray, Ahmedabad, Indien av Chaal Chaal Agency, till Hostels for School girls, Tanzania av Hollmén, Reuter, Sandman, och till Earth Building Collective, Mako, Senegal av Studio Suddo Nueve.

Jurymotivering, vinnare: 

Gyaan Ashray, Ahmedabad, India – Chaal Chaal Agency 

Detta oerhört charmerande projekt visar vad ett aktivismbaserat studentprojekt kan åstadkomma i samarbete med marginaliserade grupper, i det här fallet kvinnor som tagit initiativ till att samlas kvällstid på en takterrass för att lära sig läsa, skriva och räkna. 

Byggnadens tillfälliga karaktär är på sätt och vis ett löfte om dess långsiktiga hållbarhet. Med billigast möjliga återanvändbara material skapas både ett klimatskydd och ett önskat privat rum för kvinnorna, vilket kan garantera att byggnaden kan upprepas på flera ställen. 

Hostels for School girls, Tanzania – Hollmén, Reuter, Sandman 

Detta projekt uppfyller alla krav för Nödvändighetens Arkitektur. I en enkel men ändå vacker arkitektur återuppfinner den klostrets klassiska typologi, skapar ett skyddat boende för unga skolflickor, stärker dem och säkerställer att de får sin utbildning på ett säkert sätt. 

Arkitekterna har lång erfarenhet av att hantera lokala förhållanden, både kulturellt i form av brukarmedverkan och tekniskt i användandet av lokala material. Projektet är ett i en serie, och har därmed det systemiska tillvägagångssätt som är avgörande för en verkligt hållbar arkitektur. 

Earth Building Collective, Mako, Senegal – Studio Suddo Nueve 

Lokalt producerade jordtegel har stora fördelar framför den energikrävande, centralt producerade betongen. Detta är en traditionell teknik som ger god klimatkontroll i regioner med knapp tillgång på trä. Tekniken kan också utvecklas för användning i mer urbana sammanhang. 

Det stora språnget med detta projekt är att det, baserat på noggrann forskning, etablerar ett öppet byggsystem som är socialt hållbart och kan utvecklas självständigt i händerna på lokala hantverkare som utbildas och ges fria händer att bygga enligt sina egna preferenser. 

Jurymotivering, hedersomnämnanden: 

Local Activity Center Rybnik, Poland – Marlena Wolnik MWArchiteci 

Behovet av en lokal mötesplats och aktivitetscentrum för både unga och vuxna möttes med en enkel träkonstruktion, utvecklad i samarbete med lokalbefolkningen men ekonomiskt stöttad av stadsförvaltningen. Hittills har tre centra byggts enligt modellen. 

Den vridna träkonstruktionen har en tydlig identitet som står i kontrast till sin omgivning. Ändå var den enkel att bygga för lokala entreprenörer, oerfarna i snickeriarbete. Terrassformen skapar en användbar insida såväl som utsida, för möten av olika skala, för skydd och utmaningar. 

Versus Skating Rink, Nantes, France – TITAN 

I ett känsligt, klassiskt urbant sammanhang introducerades tillfälligt en modern funktion, en skridskobana för roller derby, på ett sätt som bjöd in till både aktivitet och avslappnad kontemplation av stadslivet. Den vita betongen efterliknar de klassiska byggnaderna runt det centrala torget. 

Hela strukturen gjordes i prefabricerade betongblock och är demonterbar för återuppbyggnad på annan plats. Inhägnadens klassiska profil fungerade samtidigt som en återanvändbar, multifunktionell sittyta. Klassisk form visade sin anpassningsförmåga. 

Puntukurnu PAMS Healthcare Hub, Newman, Australia – KAUNITZ YEUNG Architecture 

Detta är det första primärvårdscenter som byggts ett avlägset område, 1400 km norr om Perth. Det finansieras av en icke-vinstdrivande organisation och tar sig an de hälsoproblem hos den aboriginska befolkningen som orsakats av långvarig diskriminering och förlust av lokal kultur. 

Designen bygger på att ha konsulterat lokalsamhället under flera år. Den vackra innergården är en typologi för ökenklimat. Till väggarna används stampad lera, ett hållbart material som är gratis. Skärmar med mönster designade av lokala konstnärer filtrerar det starka ljuset och ger identitet.