VÄV

Läs mer om väv-projektet här!

För er som ingår i väv-projektet!

Läs mer om Projektledare Lotta Granbom här!

Mer om VÄV här!

Om projektet VÄV

Projektet VÄV syftar till att synliggöra och lyfta vävstugornas betydelse och funktion i samhället, både historiskt, nutida och framtida. VÄV kommer arbeta i Kalmar-, Kronobergs- och Jönköpings län med fokus på vävstugor som finns på landsbygd eller på mindre orter.

Projektet tror att vävstugorna är viktiga i nuet som kreativa mötesplatser på landsbygden. Där vill projektet stärka den kreativitet som finns på vävstugorna genom kunskapsutbyte och kreativitetsinjektioner. Projektet arbetar här fram metoder som kan verka för att fler grupper kan mötas och utbyta kunskaper, erfarenheter och berättelser inom traditionellt hantverk. 

Projektet kommer bli bok samt både en utställning på Virserums Konsthall och seminarium under 2024. 

Läs mer här!

För mer information kring projekt VÄV kontakta oss på Virserums Konsthall: 

På telefon 0495 -315 06 eller mail vav@virserumskonsthall.com.

Ansvarig på Virserums Konsthall, Lotta Granbom och Carolina Jonsson. 

Projektet VÄV – vävstugan igår, idag och imorgon drivs av Virserums Konsthall genom stöd av Svenska Postkod Stiftelsen. Mer om Svenska Postkod Stiftelsen finns här.