VÄV

Får vi hälsa på er vävstuga?  

Kvinnlig kunnande har inte på samma sätt dokumenterats och lyfts fram i vår gemensamma historieskrivning. Projektet VÄV vill därför samla kunskap om väven och berättelsen om de småländska vävstugorna. Vi tror att kunskap om vävning är kunskap för en hållbar framtid.

Projektet VÄV vill gärna besöka er i småländska vävstugor. Höra era berättelser, titta och prata väv och vävning! Vad betyder vävningen för er? Hur ser historien i er vävstuga ut? 

 

Hör av dig till oss på Virserums Konsthall på telefon 0495 -315 06 eller maila: vav@virserumskonsthall.com

Om projektet VÄV

Projektet VÄV syftar till att synliggöra och lyfta vävstugornas betydelse och funktion i samhället, både historiskt, nutida och framtida. VÄV kommer arbeta i hela Småland med fokus på vävstugor som finns på landsbygd eller på mindre orter.

Kvinnlig kunnande har inte på samma sätt dokumenterats och lyfts fram i vår gemensamma historieskrivning, inte heller på samma sätt värderats. Projektet vill därför samla kunskap om väven och berättelsen om de småländska vävstugorna. Kunskapen ska inte ses som enbart historiskt utan också som kunskap för en hållbar framtid.

Vävstugan står som en plats för umgänge och gemenskap där konsumtion inte står i fokus utan görandet är det viktiga. Kunskapen om vad som går in i det vävda tyget är här av yttersta betydelse. Det vävda är närvarande nästan överallt men hur många slag på bommen har det krävt? Vävningen, att förstå materialets långa väg och kulturella funktion tror vi är väsentlig för att åstadkomma en miljömässig hållbarhet. Vi lever med ett överflöd av textiliermen få har en insikt i hur textilier kommer till och hur den tar resurser i anspråk.

Projektet tror att vävstugorna är viktiga i nuet som kreativa mötesplatser på landsbygden. Där vill projektet stärka den kreativitet som finns på vävstugorna genom kunskapsutbyte och kreativitetsinjektioner. Projektet arbetar här fram metoder som kan verka för att fler grupper kan mötas och utbyta kunskaper, erfarenheter och berättelser inom traditionellt hantverk. 

Projektet kommer bli bok – en vävsommar i Småland, samt både en utställning på Virserums Konsthall och flera seminarium. 

Vi möter: Lotta Granbom, projektansvarig för VÄV

Vi på Virserums Konsthall är glada att välkomna Lotta Granbom som kommer att arbeta med projektet VÄV. Projektet vill synliggöra och lyfta vävstugornas stora betydelse både historiskt, nutida och framtida. Projektet kommer arbeta med vävstugor som finns på mindre orter och på landsbygden i Småland.

Berätta gärna vem du är och vad du har för bakgrund?

Jag har alltid varit lite äventyrlig, trivs bäst när jag kastar mig ut i det okända. Jag är övertygad om att vad som helst går att utveckla i en närande, nytänkande, flexibel och positiv miljö.

Jag är utbildad socialantropolog och har bland annat, i två decennier, följt havsnomaderna Urak Lawoi i Sydostasien där jag levt och gjort tre års etnografiska fältstudier. Att leva hos en ursprungsbefolkning i en annan del av världen har medfört att jag börjat intressera mig för existentiella frågor och lokala livsmönster på hemmaplan.

Varför intresserades du av projektet VÄV?

Jag är nyfiken på människor i olika sociala sammanhang och hur deras livsvärldar kan se ut. Jag är intresserad av kulturhistoria och tycker det är viktigt att vårt kulturarv dokumenteras och bevaras för kommande generationer. Att jag blev intresserad av projektet VÄV beror också på att jag växt upp med en mamma, mostrar och släkt där vävning haft en central roll i vardagen för att smycka deras hem. 

Varför tycker du att det är viktigt med projekt som synliggör textila material?

Det är viktigt att synliggöra vävteknik och textilteknik för att väcka nyfikenhet hos yngre och kommande generationer. Det känns inspirerande och meningsfullt att få upp ögonen för återbruk där gamla trasor kan klippas om och bli till en vacker matta. Vi behöver tänka mer hållbart för att kommande generationer ska kunna ta del av vår kulturmiljö.   

Vad vill du uppnå med projektet? Vad hoppas du projektet ska resultera i?

Jag hoppas att projektet ska inspirera och generera bredare mötesplatser där människor på okonstlat sätt träffas för kreativa utvecklande tankar och idéer kring väv och textil. Detta känns särskilt viktigt i en värld som alltmer kännetecknas av att ungdomar mår dåligt och det blir mindre vanligt med ”naturliga” mötesplatser där folk träffas för gemenskap. 

 

För mer information kring projekt VÄV kontakta oss på Virserums Konsthall: 

På telefon 0495 -315 06 eller mail vav@virserumskonsthall.com.

Ansvarig på Virserums Konsthall, Lotta Granbom

Projektet VÄV – vävstugan igår, idag och imorgon drivs av Virserums Konsthall genom stöd av Svenska Postkod Stiftelsen. Mer om Svenska Postkod Stiftelsen finns här.