Kommande utställningar

Fingrarna Mot Himlen och Munnen i Jorden

INVIGNING 7 juli

Med Kerstin Björk, Moa Franzén, Åsa Jungnelius och Linda Persson.

Bakom utställningen finns konstnärerna Kerstin Björk, Moa Franzén, Åsa Jungnelius och Linda Persson. Under våren har deras utforskande skett parallellt och i samklang med varandra och marken där de står på – Smålands små land.

Virserums Konsthall undersöker genom fyra olika konstnärer – kropp, landskap och plats. Konstnärer som alla bearbetar olika lager kring feminism, den kvinnliga kroppen och den kvinnliga vetskapen. Gruppen är en omaka samling estetiskt, men tillsammans skapar de utrymme för skilda uttryck, platser och metoder. Detta gemensamma arbete ger återklang av ordet mod – ett ord som ekar från de generationer av kvinnor som gått före dem.

Konceptet är mynnat ur konstnärens Linda Perssons poddprojekt Kvinnor i skogen där Linda möter andra småländska kvinnliga och icke-binära konstnärer i ett samtal kring konsten och livet. Här hittar du Linda Perssons poddprojekt Kvinnor i skogen. I de första 3 avsnitten möter Linda Person, Kerstin Björk, Åsa Jungnelius och Moa Franzén.

Utställningen är en del av Smålands Triennalen. Temat för 2023 är ”Små Land”. Konsthallen har valt att undersöka feminismens geografi och dess innebörd här i Småland. Detta blir en utställning men också i nerslag med föreläsningar och workshops på olika platser i Småland.   
 
Smålandstriennalen – ett unikt samarbete mellan konstinstitutioner, konstaktörer och mindre föreningar, med aktiviteter på fler än 20 platser i regionen.

Under det gemensamma temat Små Land – ett begrepp som använts historiskt för att beskriva Smålands brokiga landskap – vill Smålandstriennalen genom närmare samarbeten motverka de framväxande ”vita fläckarna” på kartan där allmänheten inte nås av konst eller kultur. Triennalen spänner över pedagogiska insatser och konstnärliga projekt, där konstnärer och allmänheten interagerar i globala och lokala frågeställningar kring natur, klimat och biologisk mångfald och hur de relaterar till Smålands förutsättningar.

Smålandstriennalen äger rum mellan 27 maj- 30 september 2023.

Smålandstriennalen och Konstfrämjandet Småland har vuxit fram genom ett fördjupat samarbete och initiativ av konstinstitutionerna Vandalorum, Smålands Konstarkiv, Kalmar konstmuseum, Virserums Konsthall, Växjö konsthall, Österängens Konsthall och The Glass Factory samt i samarbete med Linnéuniversitet.

Vill du veta mer?

Besök gärna triennalens hemsida eller följ triennalen på instagram