Utställningar

P.A.N.G – Knutar

Utställningen visas 12/2 – 3/12

Utställningen Knutar består av verk från konstnärsgruppen P.A.N.G. Genom sina individuella konstnärskap har de undersökt ett gemensamt ämne under de senaste åren – Knutar. Knutarna är självklara i deras arbete som yrkesverksamma inom konstbroderi och textilkonst. Men titeln hänvisar lika mycket till de inre knutar som det levda livet ger.

P.A.N.G är ett kollektiv med olika bakgrunder, utbildningar och erfarenheter, SOM kommit samman i sin vilja att ge broderiet en självklar plats inom både konstvärlden och det offentliga rummet. 

I utställningen Knutar ingår verk av Shamiran Adam, Katrin Bartfai Jansson, Lovisa Hed, Karin Holmberg, Jennie Jakobsson, Jenny Hillevi Larsson, Allis Matei, Linea Matei. 

Ödehusgardiner

Utställningen visas 12/2 – 25/6

Projektet Ödehusgardiner skapades av handvävaren Sara Kånåhols för att lyfta, bevara och förvalta det textila hantverket och arvet genom att samla bilder och historier från Ödehus runt om i Sverige. De ”hårda” materialen och hantverket har varit väl dokumenterat och det finns en allmän kunskap kring detta inom byggnadsvård men det textila har inte haft samma typ av genomslag och eko.

Ödehusgardiner startade som ett Socialamedier projekt, våren 2020, med stöd av Nämnden för Hemslöjdsfrågor vilket gjorde det möjligt att få in berättelser och bilder från olika platser. Projektet har gett ringar på vattnet och människor fortsätter att bidra med historier, minnen och bilder.

Studio 1 och Studio 2

Sedan 2015 visas under året Virserums Konsthalls projekt FRIYTAN. Ett utrymme på konsthallen där du som privatperson eller förening, med anknytning till Småland,  får ställa ut. 

Solvig Andersson
Självporträtt med Prolympia

Visas 12/2 – 9/4 

Solvig Andersson
växte upp i en familj där kultur hade stor betydelse. Hon har blivit kallad en poetisk målare och inspireras gärna av dikter i sitt måleri. Nu visar hon några av sina verk i en av våra studios på FRIYTAN.

Självporträtt med Prolympia
Skapande skola projekt ger skolor möjlighet att arbeta med kreativt skapande tillsammans med professionella kulturskapare. Detta har elever i årskurs 7 och 8 vid Prolympia skolan i Virserum, Hultsfreds kommun, gjort tillsammans med Virserums Konsthalls konstpedagog Alva Melin och konstnären Åsa Hylén.

Under 2022 har att Prolympia i Virserums arbetat med viktiga frågor såsom psykisk ohälsa, näthat och HBTQIA. I samarbetet mellan Virserums Konsthall och Prolympia skapades möjligheten för elever att kunna få uttrycka och yttra sig i dessa viktiga frågor. Temat är självporträtt och självbild och som avslutande del inom projektet visas nu deras kreativa arbete i Studio 1 (FRIYTAN).