Kommande utställningar

Lyssna  – om klimat i gränslandet mellan kunskap och känslor

19 sep – 5 dec 2021

Sedan 2019 har Konsthallen Färgfabriken, Virserums konsthall och Skellefteå konsthall arbetat tillsammans med fokus på hur vi emotionellt upplever och kommunicerar klimatförändringar. Omställningen till en klimatneutral framtid kräver inte bara strukturella åtgärder utan också en allt mer sammanhängande klimatförståelse där vetenskaplig fakta hänger samman med våra känslor. På så sätt kan vi människor behandla känslan av sorg för det som är förlorat, men framförallt förmår vi att kanalisera våra känslor av hopp till handling.

Lyssna skapades därför som ett forum där ungdomar, forskare och konstnärer tillsammans utforskar och skildrar erfarenheter och känslor i relation till klimat och platser. Detta innebär att vi testar vår förmåga att lyssna in och därmed tilltron till oss själva.

Lyssna är också en utställning där detta gestaltas. I centrum finns fyra nyproducerade verk av konstnärerna Sofia Sundberg, Erik Mikael Gudrunsson, Jens Evaldsson och Sophie Vukovi. Men där de samtal och tankar som fötts inom forumet Lyssna får också ta plats i form av illustrationer, texter och objekt som förhåller sig till hur vi kan förstå och kommunicera klimatförändringar.