Kommande utställningar

Lyssna  – om klimat i gränslandet mellan kunskap och känslor

19 sep – 5 dec 2021

Sedan 2019 har Konsthallen Färgfabriken, Virserums konsthall och Skellefteå konsthall arbetat tillsammans med fokus på hur vi emotionellt upplever och kommunicerar klimatförändringar. Omställningen till en klimatneutral framtid kräver inte bara strukturella åtgärder utan också en allt mer sammanhängande klimatförståelse där vetenskaplig fakta hänger samman med våra känslor. På så sätt kan vi människor behandla känslan av sorg för det som är förlorat, men framförallt förmår vi att kanalisera våra känslor av hopp till handling.

Lyssna skapades därför som ett forum där ungdomar, forskare och konstnärer tillsammans utforskar och skildrar erfarenheter och känslor i relation till klimat och platser. Detta innebär att vi testar vår förmåga att lyssna in och därmed tilltron till oss själva.

Lyssna är också en utställning där detta gestaltas. I centrum finns fyra nyproducerade verk av konstnärerna Sofia Sundberg, Erik Mikael Gudrunsson, Jens Evaldsson och Sophie Vukovi. Men där de samtal och tankar som fötts inom forumet Lyssna får också ta plats i form av illustrationer, texter och objekt som förhåller sig till hur vi kan förstå och kommunicera klimatförändringar.

FRIYTAN presenterar

Efter långt uppehåll är FRIYTAN tillbaka och öppnar 19/9 med två nya utställningar.

Sieme Wolfert kommer visa måleri och Nora Grimstrup fotografi. 

De fyra vattenfallen

invigning 2 oktober

Det var platsens identitet som fångade konstnären bakom verket Johanna Strand direkt. Hennes tanke är att skapa ett verk som fångar det kulturhistoriska arvet med ån som rinner genom Virserum som förr kallades de fyra vattenfallen. En å som också skapade grund för Virserums industri. Ljud, ljus och vatten kommer mötas i verket som just nu skapas av konstnären under sommaren 2021. Den 2 oktober 2021 kommer vi inviga verket.    

Johanna Strand är konstnär bosatt i Kalmar. Strand har deltagit i utställningar nationellt och internationellt under senare år har hon skapat flera konstnärliga gestaltningar för offentlig miljö.

Inför sommaren 2020 genomfördes en utlysning för verk på Virserums Konsthalls område fokus var det speciella år vi befann oss i. Från detta kom Rosemarie Holmströms verk TRÄFFAS på plats framför entrén. Ett verk som även denna sommar finns att se.