Kommande utställningar

Ane Hjort Guttu

8/9 – 6/10 2019

I samarbete med Nya Småland visar Virserums Konsthall två verk av den norska konstnären Ane Hjort Guttu.

Praktisera poesien
är ett nyskapat, tvåkanals videoarbete. Titeln är hämtad från den franska författaren och poeten André Bretons surrealistiska manifest, där han förespråkar att skapa en värld där poesin kan praktiseras, inte bara skrivas, läsas eller försäljas. I Guttus verk förs en dialog mellan två personer i det klassiska utställningsrummet, vita kuben. Personerna uttrycker att det utrymmet de befinner sig i är en tillfällig autonom zon, ett slags frirum där det är möjligt att faktiskt praktisera poesin, eller ”leva konsten”.

Praktisera poesien är skapat för att bara visas i små, regionala konsthallar med en liten och lokal publik. Arbetet föreslår att sådana visningsplatser, som ofta är nära besläktade med regional utveckling och strategisk platsprofilering, har potential att representera en säregen frihet.

Möbler är inte bara möbler
skapades 2017 och har tidigare visats på Fotogalleriet i Oslo, Kunsthall Trondheim och i CC Sint-Niklas i Belgien. Filmen består av en pågående dialog mellan en kvinna och en man som har slagit sig ner inuti visningsrummen i ett IKEA-varuhus. De läser växelvis högt från marknadsföringskatalogen och diskuterar sitt förhållande på ett språk som i huvudsak består av utnötta fraser.

Ane Hjort Guttu (f. 1971 i Oslo) arbetar ofta med individernas vardag i mötet med samhällets större strukturer. Återkommande teman är relationen mellan frihet och makt, ekonomi och det offentliga rummet, social förändring och möjligheter för individen att agera.

Nya Småland
Nya Smålands ambition är att formulera långsiktiga relationer, att experimentera och skapa förutsättningar för kritisk och kulturell hållbarhet. Denna idé bygger på att lokalisera och jämställa konstaktörer i tre regioner. Oavsett ekonomiska och institutionella förutsättningar behandlas de olika aktörerna som likvärdiga resurser och kunskapsnoder i att undersöka lokala och regionala frågeställningar. Genom att arbeta på tvären mellan aktörerna och kombinera lokal kunskap med internationell samtidskonst, formgivning och kritiskt tänkande öppnas möjligheter att tillsammans undersöka och ompröva det politiska, sociala och estetiska landskapet i Småland.

Nya Småland är ett interregionalt och internationellt samtidskonstprojekt. Drivs idag med Kalmar konstmuseum, Kulturparken Småland, Vandalorum, Växjö konsthall, The Glass Factory och Linnéuniversitetet. Med stöd av Region Jönköpings län, Region Kronoberg och Region Kalmar samt Kulturrådet.

För mer information finns hemsidan http://www.nyasmaland.se/