Tidigare projekt

Megafon

Projektet Megafon syftade till att stärka unga kvinnor och ickebinära på landsbygden genom kreativa workshops och samtal. 

Genom att beröra och belysa strukturell problematik kring identitet och normer var förhoppningen att stärka individernas självkänsla och ge utrymme för att uttrycka sina känslor i kreativa arbetsprocesser. 

LYSSNA

I en gemensam läroprocess undersökte  Färgfabriken, Virserums konsthall och Skellefteå konsthall hur vi emotionellt upplever och kommunicerar klimatförändringar.

Vi lyssnar inte bara på olika sätt, vi har också olika förutsättningar att bli lyssnade på. Sådana skillnader finns mellan olika åldrar och samhällsbakgrunder, men också mellan olika typer av platser såsom landsbygder och städer, norra och södra Sverige. Därför utspelade sig den konstnärliga och samforskande läroprocessen på tre olika platser; Skellefteå, Stockholm och Virserum, där unga, konstnärer och forksare möts.

Bild på stora svarta vingar hängande i taket.

All Konst i Småland – UNG

All Konst i Småland – UNG var en utställning som visades på konsthallen mellan 28/10 – 2/12 2018.

Utställningen handlade om allas skapande som görs och en kärlek till konst. Urval handlar om en geografisk yta, Småland. Deltog gjorde nästan 100 smålänningar som varit det hela sina liv, som har sina rötter här eller bara varit smålänningar i ett halvår. Alla i ett åldersspann i gränstrakten mellan ungdom och vuxenhet där val görs (eller undviks) och en framtid utstakas.

Radio XX

Radio XX var ett ungdomsdemokratiprojekt för unga i Kalmar län.

Projektet stimulerade aktiviteter i länet som ungdomarna själva var med och skapade. Syftet var att synliggöra dem och hjälpa dem att formulera sina tankar och frågeställningar utifrån sig själva, kring deras framtid och samhället i övrigt. Synlighet ger makt. Ge dem journalistiska redskap, som egenproducerad radio, men också genom andra arbetssätt som fotografi, animation och teater.

En annan stor del av arbetet var att jobba med unga vuxna som varken arbetar eller studerar. Där arbetade vi tillsammans med kommuner och arbetsförmedlingen för att skapa grupper med unga vuxna som producerade egna berättelser med hjälp av en handledare från Virserums Konsthall.

Vi jobbade med organisationer, skolor och fritidsgårdar för att få detta att hända. Projektet finansierades via Allmänna arvsfonden och Regionförbundet i Kalmar län.

Bild på tre unga vuxna som deltog i ett ungdomsdemokratiprojekt.
Bild på ett klassrum med skolbänkar. En bänk har locket öppet. I bänken står det en vit text.

Våldet i de ungas värld

I utställningen VÅLD satte ungdomar ord på sina upplevelser. Utställningen handlade om rädsla och makt, om pennor i ryggen och klumpen i magen. Dokumentära historier berättades med hjälp av tio fiktiva ungdomar. Som besökare kunde du stiga in i klass 9C:s klassrum där varje bänk hade en berättelse. Utforska de tio sovrummen som tillhör tjejer och killar i klassen. Genom ledtrådar som föremål, ljud och bilder kunde du ta del av deras berättelser.

Utställningen skapades utifrån Projektet GÖRA ONT som handlade om ungas erfarenheter av rädsla, makt och vardagsvåld. Ungdomar från olika delar av Sverige berättar om allt i från vad som händer i hemmet och på skolgården till hur de upplever samhällets krav och mediernas idealbilder. Som ett led i materialinsamlingen ber vi ungdomar skriva uppsatser och skicka in foton.

Utställningen Våldet i de ungas värld reste runt i två år och besöktes av ungdomar i Luleå, Uppsala, Linköping, Mörbylånga och Virserum. Runt om i Kalmar län verkade fältkonstnärer på fritidsgårdar eller andra platser där unga finns och samlas med ämnet i form av workshop.

I unga ögon

I UNGA ÖGON (IUÖ) är ett pilotprojekt som startades av Virserums Konsthall för att landsbygdsungdomar skulle få möjlighet att beskriva sin verklighet med konstnärliga metoder. Målet var att involvera ett hundratal ungdomar mellan 13 och 20 år och låta dem ”skriva sig själva”, det vill säga berätta om sina liv med texter, bilder och former. Konsthallen ville ge dem verktyg att uttrycka sig med, verktyg som kunde hjälpa dem att påverka sin omvärld.

Konstkollo var ett lyckat delprojekt som bestod i att Virserums Konsthall anordnade ett konstnärligt sommarläger somrarna 2008 och 2009. Målet med Konstkollo var precis som i IUÖ att ge deltagarna konstnärliga verktyg att uttrycka sig med.

I projektet genom fördes också flera små och en stor utställning vid Virserums Konsthall.

Bild på en svart skylt med vit text hängande "Jaha ska du vara kvar här? Är du DUM eller" Finns även mindre motiv stående längs väggen i ramar.
Bild på en tecknad kvinna med ett hål vid ansiktet. I hålet finns en skugga med en person som sträcker fram handen

 

Tidigare projekt:

Unga vita män

Konstakuten

Det är synd om stockholmarna också

Hockeydags

Kolla mig! Kolla dig!

JAG

Ambassaden – Ung och stolt