om LYSSNA

Konsthallen Färgfabriken, Virserums Konsthall och Skellefteå konsthall inleder ett samarbete med fokus på hur vi känslomässigt upplever och kommunicerar klimatförändringarna.

Omställningen till en klimatneutral framtid kräver inte bara strukturella åtgärder utan också en allt mer sammanhängande klimatförståelse där vetenskaplig fakta flätas samman med våra känslor. Så att vi kan tala om vår sorg över det som varit och samtidigt inte låta det blockera vår förmåga att skapa de hoppfulla visioner vi behöver för handling.

Vi skapar därför ett forum där ungdomar, forskare och konstnärer tillsammans utforskar och skildrar erfarenheter och känslor i relation till klimat och platser. Detta innebär att vi testar vår förmåga att lyssna in och därmed även tilltron på oss själva.

Lyssna handlar också om att skapa förutsättningar för en gemensam klimatkommunikation mellan urbana och rurala kontexter. Genom att lyssna på varandras erfarenheter i samklang med forskningsresultat strävar projektet efter en gemensam förståelse för konsekvenser av klimatförändringar oavsett var vi befinner oss. Detta görs genom att projektet fördjupar sig i och bearbetar relationer och föreställningar om och kring natur, konsumtion och identitet. För vad betyder natur, konsumtion och identitet i relation till klimatförändringar? 

Lyssna aktiveras via Skellefteå konsthall, Virserums Konsthall och konsthallen Färgfabriken och sammanfattas genom tre sammanlänkade men platsspecifika utställningar på de tre konsthallarna. Det handlar om att aktivera en kreativ process som engagerar ungdomar, forskare och konstnärer genom en gemensam utforskning som tar oss till gränslandet mellan kunskap och känslor, till gränslandet mellan klimat och platser, till gränslandet mellan omvärlden och jaget. Ett jag som utforskar vad det innebär att vara i symbios med platsen, istället för att utgå från att vara dess centrum. Vi vet att klimatomställningen kräver strukturella samhällsförändringar, men den kräver också radikala omvärderingar där människan avstår från att vara centrum. För vad händer när skogen finns för skogens skull? När älven finns för älvens skull? När flugorna bara är.

Tid & Plats
Utställning på Färgfabriken 12 september – 29 november 2020.
Under 2021 adderas två verk och utställningen går vidare till:
Skellefteå Konsthall13 mars – 30 maj 2021
Virserums Konsthall 5 sep – 28 nov 2021

Samarbetspartners

Projektet är ett samarbete mellan konsthallen Färgfabriken i Stockholm, Virserums Konsthall och Skellefteå konsthall. En grupp bestående av unga, konstnärer och forskare aktiveras på respektive plats. Varje konsthall kommer att visa en utställning och erbjuda publika program. Projektet genomförs med stöd från Svenska Postkod stiftelsen. 

Färgfabrikens hemsida hittar du här. 

Skellefteå konsthalls hemsida hittar du här.