Lyssna

– om klimat i gränslandet mellan kunskap och känslor.

Konsthallen Färgfabriken, Virserums Konsthall och Skellefteå konsthall samarbetar i LYSSNA där vi skapar ett forum där ungdomar, forskare och konstnärer tillsammans utforskar och skildrar erfarenheter och känslor i relation till klimat och platser. Detta innebär att vi testar vår förmåga att lyssna in och därmed även tilltron på oss själva.

Läs mer om projektet här. 

Utställningen LYSSNA visas: 

Färgfabriken 12 september – 29 november 2020.

Skellefteå Konsthall13 mars – 30 maj 2021

Virserums Konsthall 5 sep – 28 nov 2021

Konstnären Sofia Sundberg kommer arbeta på plats med unga och forskare på Virserums Konsthall. 

I projektet medverkar också Erik Mikael Gudrunsson, Jens Evaldsson och Sophie Vuković. 

Läs mer om konstnärerna här

Samarbetspartners

Projektet är ett samarbete mellan konsthallen Färgfabriken i Stockholm, Virserums Konsthall och Skellefteå konsthall. En grupp bestående av unga, konstnärer och forskare aktiveras på respektive plats. Varje konsthall kommer att visa en utställning och erbjuda publika program. Projektet genomförs med stöd från Svenska Postkod stiftelsen. 

Färgfabrikens hemsida hittar du här. 

Skellefteå konsthalls hemsida hittar du här.