Lyssna

– om klimat i gränslandet mellan kunskap och känslor.

I en gemensam läroprocess undersöker  Färgfabriken, Virserums konsthall och Skellefteå konsthall hur vi emotionellt upplever och kommunicerar klimatförändringar.

Omställningen till en klimatneutral framtid kräver inte bara strukturella åtgärder utan också en allt mer sammanhängande klimatförståelse där vetenskaplig fakta hänger samman med våra känslor. På så sätt kan vi människor behandla känslan av sorg för det som är förlorat, men framförallt förmår vi att kanalisera våra känslor av hopp till handling. Vi skapar därför ett forum där ungdomar, forskare och konstnärer tillsammans utforskar och skildrar erfarenheter och känslor i relation till klimat och platser. Detta innebär att vi testar vår förmåga att lyssna in och därmed tilltron på oss själva.

Lyssna handlar också om att skapa förutsättningar för en gemensam klimatkommunikation mellan urbana och rurala kontexter. Genom att lyssna på varandras erfarenheter i samklang med forskning strävar projektet efter en gemensam förståelse för konsekvenser av klimatförändringar oavsett var vi befinner oss. Detta görs genom att projektet fördjupar sig och bearbetar relationer och föreställningar om och kring natur, konsumtion och identitet. Vad betyder begreppen i relation till klimatförändringar?

Vi vet att klimatomställningen kräver strukturella samhällsförändringar, men den kräver också radikala omvärderingar där människan avstår från att vara platsens centrum. För vad händer när skogen finns för skogens skull? När älven finns för älvens skull? När flugorna bara är.

Vi lyssnar inte bara på olika sätt, vi har också olika förutsättningar att bli lyssnade på. Sådana skillnader finns mellan olika åldrar och samhällsbakgrunder, men också mellan olika typer av platser såsom landsbygder och städer, norra och södra Sverige. Därför utspelar sig den konstnärliga och samforskande läroprocessen på tre olika platser; Skellefteå, Stockholm och Virserum, där unga, konstnärer och forksare möts.

Konstnären Sofia Sundberg kommer arbeta på plats med unga och forskare på Virserums Konsthall. Sundberg kommer för sitt verk mala ner kläderna till massa och återanvända det som material för skulpturer. Verket kommer sedan vara en del av utställningen LYSSNA som visas under våren 2021 på Skellefteå konsthall och sedan hösten här på Virserums Konsthall.

I projektet medverkar också Erik Mikael Gudrunsson, Jens Evaldsson och Sophie Vuković. 

Läs mer om konstnärerna här

Mathias Karlsson är forskare i företagsekonomi, vid institutionen för organisation och entreprenörskap, Linnéuniversitetet. Mathias forskar om entreprenörskap som ett samhällsförändrande fenomen. För tillfället intresserar han sig för initiativ och organisationer som uttryckligen vill bidra till en socio-ekologisk omställning. I sin forskning arbetar Mathias både etnografiskt och filosofiskt genom att utforska hur teman såsom frihet, ansvar och rättvisa praktiseras i konkreta kontexter. Mathias deltar i den samforskande i Virserum.  Läs mer om deltagande forskare på Färgfabrikens hemsida, här. 

Utställningen LYSSNA visas: 

Färgfabriken, Stockholm
12 september – 29 november 2020.  
Läs mer här. 

Skellefteå Konsthall
13 mars – 30 maj 2021.
Läs mer här. 

Virserums Konsthall 19 sep – 5 dec 2021

Samarbetspartners

Projektet är ett samarbete mellan konsthallen Färgfabriken i Stockholm, Virserums Konsthall och Skellefteå konsthall. En grupp bestående av unga, konstnärer och forskare aktiveras på respektive plats. Varje konsthall kommer att visa en utställning och erbjuda publika program. Projektet genomförs med stöd från Svenska Postkod stiftelsen. 

Färgfabrikens hemsida hittar du här. 

Skellefteå konsthalls hemsida hittar du här.