UNG

Virserums Konsthall har sedan starten arbetat, i projektform, med ungdomar i hela Småland. Vi ser att unga i utflyttnings- och avfolkningsbygd i mångt och mycket är marginaliserade. Landets unga kommunpolitiker är procentuellt färre än den grupp de representerar. På landsbygden är de ännu färre. I likhet med förortens unga, är tilltron till och intresset att påverka genom de etablerade politiska institutionerna låg hos landsbygdsungdomen. Landsbygden utgör också samhällets periferi, vilket gör landsbygdsungdomar dubbelt marginaliserade.

Arbetet kan ske på Virserums Konsthall men ofta bedrivs det på olika orter genom en fältkonstnär. I konsthallens ungdomsprojekt är ungdomarna de dokumenterande och skapande. Det handlar om att ge unga en röst. På samma sätt som vi lär oss att skriva och läsa utan anspråk på att bli författare, bör vi alla ges möjlighet att förstå och uttrycka oss visuellt. Det är en fråga om yttrandefrihet och synliggörande.