TRÄ 2019

Virserums Konsthall, i skogsbygd med minnen från en framgångsrik möbeltillverkning, har sedan 2004 vart tredje år särskilt uppmärksammat hållbarhetsfrågan och skogen i hela dess kulturella betydelse. Samlingsnamnet för dessa utställningar är TRÄ och nästa är TRÄ2019 med fokus på träarkitektur och hållbar landsbygd.

Hållbar landsbygd?

När det framtida hållbara livet presenteras i forskning eller i tankar handlar det om den urbana miljön. Det handlar om att få till stånd en diskussion kring hur den hållbara framtiden också ska inkludera det utanför det urbana. Hur ska landsbygden se ut i framtiden och vad finns det för möjligheter för den att utvecklas. Vad händer med den lilla orten eller landsbygden? TRÄ2019 vill bidra till en vidgad diskussion kring hållbarhet i alla delar av samhället. Hur ska utbytet mellan land och stad se ut? Vad innebär det för kommunikationer, arbetstillfällen, samhällsservice?

Nödvändighetens arkitektur

Under våren bjöd Virserums Konsthall in till den internationella tävlingen Nödvändighetens Arkitektur, som en del av projektet TRÄ 2019. TRÄ 2019 anordnas av Virserums Konsthall med stöd av Hultsfreds kommun och regionförbundet Kalmar.

Nödvändighetens Arkitekturs internationella manifest lanserades för första gången år 2009. Tidigare tävlingar, åren 2010, 2013 och 2016, har tillsammans tagit emot över 600 bidrag från mer än 40 länder. Över 60 förslag från hela världen skickades in till årets tävling. Juryn har valt projekt som nu visas i utställningen Nödvändighetens Arkitektur. Vinnande projekt, hedersomnämnanden och utvalda projekt till utställningen hittar du här. Mer information om årets tävling läs inbjudan.

Inbjudan till studentprojekt på Virserums Konsthall

Som en del av TRÄ 2019 bjöd Virserums Konsthall in arkitekt- och designstudenter för att designa paviljonger på området kring konsthallen. Paviljongerna ska designas som öppna mötesplatser, skydd från sol, vind och regn, samtidigt som de är öppna och tillgängliga för alla.

Tävlingen är avslutad. Läs mer om tävlingen och vinnande bidrag här.