Tävling för studenter

Som en del av TRÄ 2019 bjöd Virserums Konsthall in arkitekt- och designstudenter för att designa paviljonger på området kring konsthallen. Paviljongerna ska designas som öppna mötesplatser, skydd från sol, vind och regn, samtidigt som de är öppna och tillgängliga för alla. Ett krav var att trä från svenska skogar eller annan förnybar källa användes i utformningen av paviljongerna samt en livslängd på 10 år med endast mindre underhåll. 

Konsthallen tog emot 13 bidrag från sex olika universitet i sex länder. Följande tre bidrag valdes som vinnare av tävlingen:

A progress of collapse, Kristofer Soop, Estniska Konstakademien
Ett projekt som har tagit i beaktande byggnadens temporalitet och låtit en form frysas tidsmässigt under paviljongens kollaps.

Framed, Rok Zaksek, Ljubljanas universitet
En liten paviljong som skapar en känsla av en privat sfär samtidigt som utsikten ramas in och ger fokus för besökaren.

Do (not) open, Hajdi Sinkovec, Ljubljanas universitet
En paviljong som demonstrerar skogens olika uttryckssätt, från en vandring mellan trädstammar till ett stängt rum för reflektion.