Tävling för studenter

Inbjudan till studentprojekt på Virserums Konsthall

Virserums Konsthall kommer under 2019 arrangera triennalen TRÄ 2019 med fokus på träarkitektur och hållbara landsbygdsområden.

Vi bjuder in arkitekt- och designstudenter som vill designa paviljonger i området runt konsthallen. Paviljongerna bör designas som öppna mötesplatser, skydd från sol, vind och regn, samtidigt som de är öppna och tillgängliga för alla.

Följande regler gäller för deltagande:

Registrera ditt deltagande genom att maila info @ virserumskonsthall.com senast 1:a mars 2019.

Studenter, en skolklass eller en kurs är exempel på grupper som kan delta.

Deltagande i projektet ska godkännas av gruppens handledare eller lärare.

En planerad utformning av paviljongen ska skickas till ovan nämnda mailadress innan 15:e april 2019. En beskrivning av byggnadsmaterial, den mängd material som behövs, verktyg och maskineri ska också skickas in tillsammans med en beskrivning av idén bakom paviljongen.

Paviljongen ska designas med trä från svenska skogar eller någon annan förnybar källa. Den ska inte vara större än 5 m gånger 5 m och maxhöjden är 3,5 m.

Paviljongen ska designas på sådant sätt att livslängden blir 10 år med endast mindre underhåll.

Virserums Konsthall kommer att välja ut tre designförslag som ska utföras.

De grupper vars designförslag blir utvalda får bygga sina paviljonger på plats under juni 2019. Virserums Konsthall kommer betala för byggnadsmaterial, verktyg och maskineri. Varje grupp kommer att tilldelas en ersättning på 3500 euro för resor och boende. Paviljonger som inte byggs av den grupp som skickade in designförslaget kommer att byggas av Virserums Konsthall.

Alla projekt som blir utvalda kommer att belönas med 1000 euro.