Nödvändighetens Arkitektur

Den internationella tävlingen Nödvändighetens Arkitektur är anordnas av Virserums Konsthall. Nödvändighetens Arkitekturs internationella manifest lanserades för första gången år 2009. Tidigare utställningar åren 2010, 2013, 2016 och 2019 har tillsammans tagit emot över 600 bidrag från mer än 40 länder.

2009 formulerades det internationella manifestet om Nödvändighetens arkitektur av Claes Caldenby, professor i arkitekturens teori och historia vid Chalmers Tekniska Högskola, Fredrik von Platen f.d. biträdande GD Boverket och dåvarande konsthallschefen Henrik Teleman. Manifestet spreds över hela jordklotet

Nödvändighetens arkitektur uppmanar till samtal om arkitekturens grundvärden. Ett ödmjukt ifrågasättande av de livs- och konsumtionsmönster som växte fram under det förra århundradet, som skär tvärs över många traditionella politiska gränser.

Hela manifestet finns att läsa här. 

2022 

Triennalen Nödvändighetens Arkitektur har i år, liksom tidigare år, kretsat kring de teman som manifestet från 2009 lyfter fram. En arkitektur som är ansvarsfull, omsorgsfull, hållbar, rättvis och öppen. Till årets tävling bad juryn de tävlande att särskilt uppmärksamma det rurbana i arkitektur och planering. Rurban, en sammanslagning av orden rural och urban, belyser de områden där landsbygder och städer möts, eller överlappar varandra. Bidragen som Juryn 2022 valt ut att representera tävlingen här i utställningen lyfter dessa aspekterna. 

Viktigt för juryn har varit att projekten visar förståelse för de kontexter de byggts i. Den arkitektur som blir en del av sin omgivning, visar lokalt formspråk och tillför en funktionalitet som tidigare saknats, har belönats. Användningen av lokala och traditionella material gynnar hållbarheten, då de har ofta redan är anpassade för lokala klimatpåfrestningar. Närproducerat material minskar också transporterna avsevärt. Årets jury har uppmärksammat och imponerats av en tendens bland bidragen att ha avstamp i aktivism. En strävan för förändring med sociala ambitioner.

Representerade i utställningen finns bidrag från: 

70° N arkitektur 
Architect Maria Isabel Vásquez Durán 
Architektur 6h, Reginald Eckhoff 
Architects Davidsson Tarkela 
Arqto Casal 
Atelier Krecl
bioDigital Matter, Lund University  
Chaal Chaal Acency 
Comas Pont Arquitectes 
The Royal Danish Academy, Scchool of Architecture 
dwp | design worldwide partnership 
GIPP arkitektur
Hollmén, Reuter, Sandman
Iredale Pedersen Hook Architects
Iredale Pedersen Hook Architects
Kaunitz Yeung Architecture
Konstantin Ikonomidis
Luis Alberto Menendez 
Matyáš Barák 
MWArchitekci
Peeter Pere Arhitektid 
Ravnikar Potokar architecture office
RO&AD Architecten
Rockhill and Associates, Dan Rockhill
Siegel & Strain Architects and John Northmore Roberts & Associates 
SkyTimber, Tropical Renewable Architecture Design 
Studio Appelo
SPG Architects
Studio Suddo Neuve
TAG atelier d’architecture 
TITAN
Universidad del Norte, Alexander Stward Niño Soto 
White Arkitekter AB, Anders Medin
Wolff Architects 
Xopa Architecture Bureau 

Juryn 2022 bestod av:

Claes Caldenby, professor emeritus i arkitekturens teori och historia, Chalmers tekniska högskola. Nils Björling, arkitekt SAR/MSA, fil dr, universitetslektor i samhällsbyggnad och planering, Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnad, Chalmers tekniska högskola. Marine Miroux, arkitekt DPLG, arbetar för närvarande på ZRS Architekten Ingenieure. Leon Radeljić, M.Sc. arkitektur, arbetar för närvarande på ZRS Architekten Ingenieure. Ogmund Sørli, arkitekt MNAL, Partner Pir II. Katy Chada, arkitekt MNAL, Partner Pir II.  Lär mer om juryns medlemmar här. 

Jurymotivering, vinnare:

Gyaan Ashray, Ahmedabad, India – Chaal Chaal Agency

Detta oerhört charmerande projekt visar vad ett aktivismbaserat studentprojekt kan åstadkomma i samarbete med marginaliserade grupper, i det här fallet kvinnor som tagit initiativ till att samlas kvällstid på en takterrass för att lära sig läsa, skriva och räkna.

Byggnadens tillfälliga karaktär är på sätt och vis ett löfte om dess långsiktiga hållbarhet. Med billigast möjliga återanvändbara material skapas både ett klimatskydd och ett önskat privat rum för kvinnorna, vilket kan garantera att byggnaden kan upprepas på flera ställen.

Hostels for School girls, Tanzania – Hollmén, Reuter, Sandman

Detta projekt uppfyller alla krav för Nödvändighetens Arkitektur. I en enkel men ändå vacker arkitektur återuppfinner den klostrets klassiska typologi, skapar ett skyddat boende för unga skolflickor, stärker dem och säkerställer att de får sin utbildning på ett säkert sätt.

Arkitekterna har lång erfarenhet av att hantera lokala förhållanden, både kulturellt i form av brukarmedverkan och tekniskt i användandet av lokala material. Projektet är ett i en serie, och har därmed det systemiska tillvägagångssätt som är avgörande för en verkligt hållbar arkitektur.

Earth Building Collective, Mako, Senegal – Studio Suddo Neuve

Lokalt producerade jordtegel har stora fördelar framför den energikrävande, centralt producerade betongen. Detta är en traditionell teknik som ger god klimatkontroll i regioner med knapp tillgång på trä. Tekniken kan också utvecklas för användning i mer urbana sammanhang.

Det stora språnget med detta projekt är att det, baserat på noggrann forskning, etablerar ett öppet byggsystem som är socialt hållbart och kan utvecklas självständigt i händerna på lokala hantverkare som utbildas och ges fria händer att bygga enligt sina egna preferenser.

Jurymotivering, hedersomnämnanden: 

Local Activity Center Rybnik, Poland – Marlena Wolnik MWArchiteci

Behovet av en lokal mötesplats och aktivitetscentrum för både unga och vuxna möttes med en enkel träkonstruktion, utvecklad i samarbete med lokalbefolkningen men ekonomiskt stöttad av stadsförvaltningen. Hittills har tre centra byggts enligt modellen.

Den vridna träkonstruktionen har en tydlig identitet som står i kontrast till sin omgivning. Ändå var den enkel att bygga för lokala entreprenörer, oerfarna i snickeriarbete. Terrassformen skapar en användbar insida såväl som utsida, för möten av olika skala, för skydd och utmaningar.

Versus Skating Rink, Nantes, France – TITAN

I ett känsligt, klassiskt urbant sammanhang introducerades tillfälligt en modern funktion, en skridskobana för roller derby, på ett sätt som bjöd in till både aktivitet och avslappnad kontemplation av stadslivet. Den vita betongen efterliknar de klassiska byggnaderna runt det centrala torget.

Hela strukturen gjordes i prefabricerade betongblock och är demonterbar för återuppbyggnad på annan plats. Inhägnadens klassiska profil fungerade samtidigt som en återanvändbar, multifunktionell sittyta. Klassisk form visade sin anpassningsförmåga.

Puntukurnu PAMS Healthcare Hub, Newman, Australia – KAUNITZ YEUNG Architecture

Detta är det första primärvårdscenter som byggts ett avlägset område, 1400 km norr om Perth. Det finansieras av en icke-vinstdrivande organisation och tar sig an de hälsoproblem hos den aboriginska befolkningen som orsakats av långvarig diskriminering och förlust av lokal kultur.

Designen bygger på att ha konsulterat lokalsamhället under flera år. Den vackra innergården är en typologi för ökenklimat. Till väggarna används stampad lera, ett hållbart material som är gratis. Skärmar med mönster designade av lokala konstnärer filtrerar det starka ljuset och ger identitet.

Nödvändighetens Arkitektur Dag 2022

 8/9 på plats på Virserums Konsthall samt via länk.

Nödvändighetens Arkitektur 2022 har efterfrågat projekt som undersöker potentialen och utmaningarna i samspelet och konflikterna mellan landsbygder och städer. De ”rurbana” hybridlandskap som uppträder skapar möjlighet till ett nytt arkitektoniskt tänkande för hållbar utveckling. Kan vi se bortom uppdelningen av stad och landsbygd och istället fokusera på samspel och synergier? Kan vi skapa förutsättningar för en större rumslig mångfald som stärker samhällets möjligheter att hantera förändring, särskilt förändring som vi ännu inte känner till? 

Den byggda miljön vi omger oss med är ett grundläggande verktyg för en mer rättvis och hållbar samhällsutveckling. Dagens planering och arkitektur riskerar dock att pressas samman till ett fåtal målbilder för en hållbar utveckling. För att öppna upp ett större spektrum av möjligheter krävs därför nya samarbeten mellan offentliga, privata och ideella aktörer samt mellan olika planeringsnivåer.

Förmiddagens föreläsningar visar med utgångspunkt i svenska exempel på alternativ för en hållbar utveckling i det rurbana landskapet/glappet mellan stad och land. Med Magnus Fredricson – Strateg för hållbar samhällsutveckling, Skaraborg kommunalförbund och Nils Björling – Universitetslektor, Arkitekt, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad, forskargruppen Urbana och regionala omvandlingar

Nödvändighetens Arkitektur strävar efter att lyfta fram de arkitektoniska verk som uppfyller kriterierna för manifestet Nödvändighetens Arkitektur från 2009 och som ligger i framkant när det gäller att tänka om en framtid med en arkitektur som är ansvarsfull, omsorgsfull, hållbar, rättvis och öppen. Medverkade under eftermiddagen var representanter för de vinnande bidragen. Kruti Shah från Chaal Chaal Agency, Jenni Reuter från Hollmén, Reuter, Sandman och Thierno Dabo, Micha Kretschmann och Christian Gäth från Studio Suddo Nueve på eftermiddagen den 8 september.