Smålands Trädagar 2019

Välkomna till Smålands trädagar, ett återkommande event på konsthallen som anordnas vart tredje år. I år är eventet EN dag – den 27:e juni. Smålands trädagar arrangeras i samband med öppningen av utställningen Nödvändighetens arkitektur där projekt från den internationella tävlingen med samma namn ställs ut. De vinnande projekt kommer att presenteras av arkitekterna under dagen.

Flera intressanta föredrag kommer att hållas i anslutning till temat för tävlingen 2019, som juryn angav på följande sätt:
”Considering the most pressing issues of today the jury would especially love to see entries that deal with the rural context – reactivation of forgotten places both with transformation of existing buildings and with new typologies, for example combining living, work and ’freespace’. ”

Program 27 juni

Kl 9.30 Registrering och kaffe.

Kl 10 Seminariet inleds med en kort presentation av bakgrunden till dagen och de olika ämnena.

Helena Bjarnegård, riksarkitekt Boverket talar om gestaltad livsmiljö, det uppdrag som regeringen gett boverket och dess betydelse.

Regeringen presenterade i februari 2018 en ny politik för arkitektur, form och design för hållbara gestaltade livsmiljöer i propositionen Politik för hållbara gestaltade livsmiljöer som bl.a. innehåller en stärkt ansvarsstruktur och förslag till nytt nationellt mål för arkitektur, form och design. Arkitektur, form och design och omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer kan bidra till en hållbar stadsutveckling. Hur städer planeras och utformas skapar förutsättningar för en hållbar utveckling i städerna och kan bl.a. stärka de sociala aspekterna och motverka segregationsprocesser. Människors möjligheter att utvecklas och må bra påverkas i stor utsträckning av hur bostäder, boendemiljöer, offentliga platser och hela städer är formade, gestaltade och sammansatta.

Riksarkitektens uppdrag gäller samverkan och rådgivning till alla kommuner.

Daniel Urey, vid ArkLab talar på temat Den föreställda landsbygden

Ett kartläggande samtal som undersöker hur bilden av landsbygden blev till och kom att fortplanta sig sedan den första industriella revolutionen. Hur kom det sig att så många landsbygder blev till ”landsbygden”, en enda stor retoriskt yta konstruerad för att bekräfta och nära moderniteten, det urbana livet. Pågående klimatförändringar påvisar tydligt att relationen mellan det rurala och staden måste förändras. Det handlar om en förändring där landsbygderna frånkopplar sig från den urbant centrerade diskursen. Ett gränstänkande behövs, men hur, var, för vem, av vem och med vem? Och vad betyder en sådan omställning för arkitekturen? Eller snarare vad betyder arkitektur för landsbygderna?

Kl 12 serveras lunchbuffé i café Eken.

Kl 13 De vinnande projekten presenteras samt prisutdelning.

A home of sport, community and celebration, Pingelly Recreation and Cultural Centre av Iredale Pedersen Hook Architects tillsammans med Advanced Timber Concepts Studio, Australien.

Projektet presenteras av Patrick Beale, Adjunct Research Fellow, Faculty of Arts, Business, Law and Education, UWA Design School och sedan 2007 Director vid ATC Studio

Idén bakom centret är att det ska kunna utnyttjas av alla invånare för sport, för möten och för festligheter. Designen tog sin utgångspunkt i att det skulle vara en minnesvärd, hållbar byggnad, som är lätt att underhålla och anpassa för kommande behov.

Byggnadens konstruktionen är en ramstruktur med 28,5 m spännvidd, en metod som ATC studio drivit utvecklingen av.

Stokkøya – Investigating the potential of rural communities av Pir II, Norge

Presentation av Ogmund Sørli. Projektet har pågått under närmare 20 års tid och vill utmana och visa hur arkitektur kan bidra till att skapa tillväxt och revitalisera landsbygdskommuner även med begränsade resurser.

I beskrivningen av projektet påpekas också att den urbana arkitekturen har utvecklats medan den på landsbygden oftast begränsats till scenisk arkitektur i natursköna omgivningar, medan detta projekt undersöker det kulturella ekosystemet i landsbygdskommuner.

Healing Garden av ZRS Architekten, Tyskland

Healing Garden är ett traumaterapicentrum i Chamchamal Kurdistan-Irak som drivs av Jiyan Foundation for Human Rights. ZRS är specialiserade på traditionella byggnadsmaterial och har sedan starten 2003 varit engagerade i projektering och forskning med sikte på att minimera fossilanvändningen. I detta projekt anknyter man till gamla byggnadstypologier och –tekniker och använder lokalt material.

Kl 16 Dagen avslutas med att representanter för Region Kalmar län och Hultsfreds kommun delar ut priserna. Därefter serveras förfriskningar i utställningen.

Anmälan görs senast 20 juni per mail till info@virserumskonsthall.com. Var vänlig och uppge namn och faktureringsadress I mailet.  
Pris 1000 SEK + moms, inklusive måltider och boken TRÄ 2019 med Nödvändighetens arkitektur.