Visning för barn och unga

Vi erbjuder guidade visningar i utställningarna med eller utan workshop. Besöket kan anpassas efter önskemål och åldersgrupp. Vi kan också besöka skolan, se mer under fliken Konsthallen kommer till skolan.

Konst handlar om att beskriva livsvillkor och är ett viktigt demokratiskt verktyg. Den hjälper oss att förstå oss själva och våra medmänniskor. Konst kan skildra en upplevd verklighet, en situation och ställa frågor. Detta bidrar till att ge ökade perspektiv på tillvaron. Något vi alla behöver i en komplex värld.

Konsten vi visar bjuder in till diskussion. Under en visning är elevens delaktighet central. Våra visningar utgår från den utställning som just nu visas, där deltar eleverna och pedagogen aktivt i dialog kring de ämnen/ frågeställningar som utställningen berör. Eleverna får en aktiv roll i skapandet av egen kunskap genom att analysera det de ser i utställningen.

Workshopen är ett sätt att stimulera kreativitet, nyfikenhet. Liksom konstnären får eleverna testa och omsätta sina idéer i handling. Genom att arbeta på ett konstnärligt sätt skapar vi förståelse för hur konst fungerar. Det viktiga är inte slutprodukten utan processen, hur den blir till, som är viktig.

Vår pedagogiska verksamhet måste bokas i förväg. För att boka eller för mer information kontakta Carolina Jonsson på 0495-31536 eller carolina.jonsson @ virserumskonsthall.com

Visning

Längd: 30- 45 min

Antal: Max 30 elever/ grupp

Pris: 400 kr

Medföljande lärare och assistenter fritt inträde.

Workshop

Längd: 60 min

Pris: 120 kr per elev, material ingår. 

Tänk på att meddela oss om ni blir försenade, tel 0495-315 06. När ni kommer meddela det vid vår reception. Medföljande lärare ansvarar för eleverna under hela besöket. Vi vill att besöket ska vara lika givande för oss alla. Alla tankar är viktiga! Om ni vill äta medhavd matsäck meddela oss det innan besöket så försöker vi lösa sittplatser inomhus, utomhus finns alltid bord och sittplatser.