Teman 2021-2022

Hösten 2021

Utflyktarna är utställningen som kommer till er. I Emma Adbåges bok Utflyktarna får läsaren följa med i planeringen inför ett stort äventyr och hur det sedan går för Iben och jag. I utställningen har boken växt och som liten besökare kan du stiga in i boken. Utflyktarna är en utställning som kommer till er på förskolan med pedagog från konsthallen som visar och genomför workshop. 

För förskolan. Kommer erbjudas även 2022. 

Vad gör ett hem till ett hem? Utifrån denna frågeställning arbetar konstpedagogen och och elevena aktivt i visningen som sker i konsthallens utställningar hösten 2021. Där får eleverna utifrån konstverk ta del av olika ingångar till och känslor kring begreppet hem, men också reflektera över sin egna tankar. Besöket kan anpassas efter önskemål och åldersgrupp. Workshop kan läggas till då vi arbetar vidare med temat. Visas 18 april – 5 december 2021. 

För åk 1-6, anpassa efter åldersgrupp. 

LYSSNA – Handlar om klimat i gränslandet mellan kunskap och känslor. Skapat i en process där unga, konstnärer och forskare på tre olika platser i Sverige deltagit, Stockholm, Skellefteå och Virserum. I utställningen Lyssna undersöker vi genom konst, pedagogisk material och egna tankar hur vi kan förstå och kommunicera klimatförändringar. Visas 5 september – 28 november 2021. Även 2022 arbetar konsthallen i sina utställningar kring hållbarhet.

För högstadiet och gymnasiet. 

2022

TROLLvisning

Under 2022 kommer skogen breda ut sig på Virserums Konsthall. Det kommer handla om vår framtid, skogen i ett globalt perspektiv och hållbarhet. Tillsammans kommer vi inte titta på detta utifrån ett mänskligt perspektiv utan se vår omvärld genom ett väsen ögon. Ett som bor och lever i just skogen. Trollet lever hållbart och tycker kanske inte det är svårt, varför är det så?

För åk 1-3. 

Till skogs!

Under 2022 kommer skogen breda ut sig på Virserums Konsthall. Det kommer handla om vår framtid, skogen i ett globalt perspektiv och hållbarhet. Vi tittar närmare på skogen och skogens minnen. Hur skogen ser ut på andra platser världen över. Vad vi i framtiden kommer behöva skogen för. Hur känner man igen en björk, en tall eller en bok och vad är de bra till – vet du?

För åk 4-6.

Hållbar omställning

Hur måste samhället förändras för att vi ska nå de klimatmål som Sverige och Agenda 2030 vill. Hur når vi en större insikt kring de komplexa frågor som alla måste ta ställning till. Utgångspunkten är de utställningar som visas på Virserums Konsthall där skogen ur ett globalt perspektiv kommer stå i fokus. Att arbeta kring detta med konsthallen är tänkt som en uppstart till en diskussion kring omställning för hållbarhet. Konsthallen erbjuder sedan underlag för fortsatt arbete i klassen där en uppföljning är möjlig gärna kombinerat med att eleverna själva har arbetat fördjupande kring temat.

För högstadiet och gymnasiet.