Tema skog och hållbarhet

Skogen som resurs

Vi tittar på hur skogen har förändrats. Vad är en urskog och finns det någon kvar? Eleverna får upptäcka skogen. Hur känner man igen en björk, en tall eller en bok och vad är de bra till? Vi funderar vad vi i framtiden kommer använda skogen till.

Vi använder skogen som plats. Detta kan ske nära  skolan eller i anslutning till besök på utställningarna i Virserum. Tid 45 min.

Skogens berättelser

Skogen omgärdar oss i Småland och vi talar om den som en viktig resurs för framtiden. Men skogen är också en plats för berättelser. Vad finns det för berättelser kring skogen? Vilka var det som man förr trodde levde i skogen? Vår relation till skogen och vad skogen representerar för oss i våra liv har förändrats. Vad är skogen för plats för eleverna? I workshopen arbetar vi med sägner, sagor och väsen. 

Vi använder skogen som plats. Detta kan ske nära  skolan eller i anslutning till besök på utställningarna i Virserum. Tid 60 min.

Omställning för hållbarhet

Hur måste samhället förändras för att vi ska nå de klimatmål som Sverige och Agenda 2030 vill. Hur når vi en större insikt kring de komplexa frågor som alla måste ta ställning till. 

Under tillfället presenteras forskning och elevernas delaktighet är central för att skapa diskussion kring nackdelar och fördelar med de modeller som forskningen skapat. Dessa modeller är visualiserade av konsthallen för att skapa en större förståelse kring vad det är som vi måste avstå i vår livsstil för att nå klimatmålen. Och vad vi faktsikt kan göra åt vår klimatångest.

Att arbeta kring detta med konsthallen är tänkt som en uppstart till en diskussion kring omställning för hållbarhet. Konsthallen erbjuder sedan underlag för fortsatt arbete i klassen där en uppföljning är möjlig gärna kombinerat med att eleverna själva har arbetat fördjupande kring temat.

Arbetet kan ske på skolan eller vid besök på konsthallen. Tid 60 min.

Specialvisning med fokus trä

TRÄ är mer än bara trä på Virserums Konsthall – det är om hållbarhet och om en framtid för oss alla. En väv av forskning och konst som kan hjälpa dig och mig att fundera kring hur vi formar ett framtida hållbart samhälle. Det handlar om träts möjligheter och träarkitektur.

Men Virserum har mer att ge av trä, både när det gäller nutid och historia. På området finns Möbel-industrimuseet som berättar om historien då Virserum var en möbelmetropol.

I samhället finns även Lignarium snickeri, ett företag som arbetar med trät både i byggande och i hantverk.

Vi samarbetar med Möbelindustrimuseet och Lignarium för att erbjuda besök vid alla tre platserna. Sammanlagd tid ca 3 timmar med visningar på alla ställena. Kostnad för en klass 1500:-

Bild utomhus på en stor sfär. Konstverk av Peter Ojstersek