Skapande skola

Vi arbetar gärna med skapande skolaprojekt. Virserums Konsthall har sedan starten arbetat med projekt med fokus på hållbarhet, skogen, trä, framtidens samhälle, ung på landsbygden, demokrati.

Vi skapar tillsammans ett program som passar era önskemål. Programmet genomförs tillsammans med oss och en konstnär här på konsthallen och/eller hos er på skolan. Ni kan också välja bland våra workshops som vi kopplar till det pågående utställningarna här på Virserums Konsthall.

Mer om skapande skola kan du läsa här på kulturrådets hemsida. Det är bara skolans huvudman som kan söka bidraget.

Om du vill prata skapande skola kontakta Alva Melin  på 0495-31580 eller alva.melin @ virserumskonsthall.com