Skapande skola

Vi arbetar gärna med skapande skolaprojekt. Då skapar vi tillsammans ett program som ni vill arbeta med både på Konsthallen och på skolan tillsammans med oss och en konstnär.

Virserums Konsthall har sedan starten arbetat med projekt med fokus på hållbarhet, skogen, trä, framtidens samhälle, ung på landsbygden, demokrati.

Mer om skapande skola kan du läsa här på kulturrådets hemsida. Det är bara skolans huvudman som kan söka bidraget.

Om du vill prata skapande skola kontakta Alva Melin  på 0495-31580 eller alva.melin @ virserumskonsthall.com