Skapande skola

Vi arbetar gärna med skapande skolaprojekt. Då skapar vi tillsammans ett program som ni vill arbeta med både på Konsthallen och på skolan tillsammans med oss och en konstnär.

Virserums Konsthall har sedan starten arbetat med projekt med fokus på hållbarhet, skogen, trä, framtidens samhälle, ung på landsbygden, demokrati.

Mer om skapande skola kan du läsa här på kulturrådets hemsidan. Det är bara skolans huvudman som kan söka bidraget.

Om du vill prata skapande skola kontakta Carolina Jonsson på 0495-31536 eller carolina.jonsson @ virserumskonsthall.com