Konsthallen kommer till skolan

Vill ni fördjupa ett ämne med kreativt skapande?

På Virserums Konsthall arbetar vi också ute på skolorna, som ett redskap att fördjupa något som klassen arbetar med.

Vi blir som en resande verkstad, där konsthallen skapar en workshop utifrån era önskemål eller om ni väljer ett av de teman vi redan har. Material som behövs tar vi med oss. Tillsammans med eleverna skapar vi.

Workshopen är ett sätt att stimulera kreativitet, nyfikenhet. Liksom konstnären får eleverna testa och omsätta sina idéer i handling. Genom att arbeta på ett konstnärligt sätt skapar vi förståelse för hur konst fungerar. Det viktiga är inte slutprodukten utan processen, hur den blir till.

Konsthallen kommer till skolan

Längd: 60 min

Pris: 130 kr per elev, material ingår. 

 

Ett av våra fokusområden som vi alltid kan erbjuda att arbeta tillsammans med klassen är skog och hållbarhet.

Skogen som resurs

Vi tittar på hur skogen har förändrats. Vad är en urskog och finns det någon kvar? Eleverna får upptäcka skogen. Hur känner man igen en björk, en tall eller en bok och vad är de bra till? Vi funderar vad vi i framtiden kommer använda skogen till. 

Vi använder skogen som plats. Detta kan ske nära  skolan eller i anslutning till besök på utställningarna i Virserum. Tid 45 min. 

Skogens berättelser

Skogen omgärdar oss i Småland och vi talar om den som en viktig resurs för framtiden. Men skogen är också en plats för berättelser. Vad finns det för berättelser kring skogen? Vilka var det som man förr trodde levde i skogen? Vår relation till skogen och vad skogen representerar för oss i våra liv har förändrats. Vad är skogen för plats för eleverna? I workshopen arbetar vi med sägner, sagor och väsen.  

Vi använder skogen som plats. Detta kan ske nära  skolan eller i anslutning till besök på utställningarna i Virserum. Tid 60 min. 

Omställning för hållbarhet 

Hur måste samhället förändras för att vi ska nå de klimatmål som Sverige och Agenda 2030 vill. Hur når vi en större insikt kring de komplexa frågor som alla måste ta ställning till. 

Under tillfället presenteras forskning och elevernas delaktighet är central för att skapa diskussion kring nackdelar och fördelar med de modeller som forskningen skapat. Dessa modeller är visualiserade av konsthallen för att skapa en större förståelse kring vad det är som vi måste avstå i vår livsstil för att nå klimatmålen. Och vad vi faktsikt kan göra åt vår klimatångest. 

Att arbeta kring detta med konsthallen är tänkt som en uppstart till en diskussion kring omställning för hållbarhet. Konsthallen erbjuder sedan underlag för fortsatt arbete i klassen där en uppföljning är möjlig gärna kombinerat med att eleverna själva har arbetat fördjupande kring temat. 

Arbetet kan ske på skolan eller vid besök på konsthallen. Tid 60 min. 

 

För att boka eller för mer information kontakta Carolina Jonsson på 0495-31536 eller carolina.jonsson @ virserumskonsthall.com