Konsthallen kommer till skolan

Vill ni fördjupa ett ämne med kreativt skapande?

På Virserums Konsthall arbetar vi också ute på skolorna, som ett redskap att fördjupa något som klassen arbetar med.

Vi blir som en resande verkstad, där konsthallen skapar en workshop utifrån era önskemål eller om ni väljer ett av de teman vi redan har. Material som behövs tar vi med oss. Tillsammans med eleverna skapar vi.

Workshopen är ett sätt att stimulera kreativitet, nyfikenhet. Liksom konstnären får eleverna testa och omsätta sina idéer i handling. Genom att arbeta på ett konstnärligt sätt skapar vi förståelse för hur konst fungerar. Det viktiga är inte slutprodukten utan processen, hur den blir till.

Konsthallen kommer till skolan

Längd: 60 min

Antal: Max 30 elever/ grupp

Pris: 2000 kr

Tema skogen

Ett av våra fokusområden som vi alltid kan erbjuda att arbeta tillsammans med klassen är skogen.

Skogens berättelser

OBS i denna workshop använder vi skogen som plats.

Vilka var det som man förr trodde levde i skogen? Vi tittar på hur skogen har förändrats. Vad är en urskog och finns det någon kvar? Eleverna får upptäcka skogen. Allt som går att utvinna ur den och träslagens variation. Hur känner man igen en björk, en tall eller en bok och vad är de bra till? Vi funderar vad vi i framtiden kommer använda skogen till och hur vi kan vara mer hållbara i våra liv.

I workshop arbetar vi med sagorna och skogen. Kan vi skapa nya berättelser om skogen?

Tema hållbarhet

Ett annat fokusområde är det hållbara samhället. I världen blir vi bara fler människor, städerna blir allt större och resurserna är ojämnt fördelade över klotet. Vad är hållbarhet? Hur skulle man kunna förändra samhället? Finns det bra och dålig arkitektur? Hur fungerar stadsplanering? I workshopen får eleven möjlighet att diskutera sina tankar om det hållbara samhället och själva ta på sig rollen som byggherre, arkitekt och stadsplanerare.

Vår pedagogiska verksamhet måste bokas i förväg. För att boka eller för mer information kontakta Carolina Jonsson på 0495-31536 eller carolina.jonsson @ virserumskonsthall.com