För skolan

Varför kultur i skolan?

På Virserums Konsthall arbetar vi med kulturrådet och barnkonventionen som stödpelare. För oss är det viktigt att barn och unga får möjlighet att möta kultur i och utanför skolan.

På Konsthallen får barn och unga möjlighet att utvidga flera av sina rättigheter enligt barnkonventionen. Några av dessa rättigheter är rätten till att utforska sin identitet, rätten till information, och möjlighet att ta del av kulturlivet (Artikel 6-8-12-31). Konsthallens verksamhet för barn och unga är dels informativ dels praktisk och vi jobbar hela tiden för att bli bättre på att erbjuda barn och unga meningsfulla kulturupplevelser.

I kulturrådets rapport från 2021 -barnrätt i praktiken- beskrivs lokal samverkan som en nyckelfaktor i arbetet. Därför ser vi vårt arbete med skolorna i området som värdefullt då vi tillsammans kan arbeta mot att erbjuda barn deras rätt till kultur och allt det medför.

 

För grundskolan

Konsten är till för alla! 

Vår verksamhet för barn och unga handlar om att erbjuda barn och unga
meningsfulla kulturupplevelser. Det viktigaste i vårt arbete är
processen och upplevelsen. Konst är ett verktyg och ett språk som ska
vara tilgängligt för alla. Konst gör så att vi bättre förstår oss
själva och vår samtid! 

Här på Virserums Konsthall erbjuder vi guidade visningar i utställningarna med eller utan workshop. Besöket anpassas efter önskemål och åldersgrupp.

Vi kan också besöka er på skolan och fördjupa ett ämne med kreativt skapande. Läs mer om detta längre ner på sidan.

Det finns också möjlighet att förlägga en skoldag på konsthallen och ha undervisning här parallellt med visningar. 

För att boka eller för mer information kontakta mig Alva Melin på 0495-31580 eller alva.melin @ virserumskonsthall.com 

Besök  konsthallen

Konsten vi visar bjuder in till diskussion. Under en visning är elevens delaktighet central. Våra visningar utgår från den utställning som just nu visas, där deltar eleverna och pedagogen aktivt i dialog kring de ämnen/ frågeställningar som utställningen berör. Eleverna får en aktiv roll i skapandet av egen kunskap genom att analysera det de ser i utställningen.

Workshopen är ett sätt att stimulera kreativitet, nyfikenhet. Liksom konstnären får eleverna testa och omsätta sina idéer i handling. Genom att arbeta på ett konstnärligt sätt skapar vi förståelse för hur konst fungerar. Det viktiga är inte slutprodukten utan processen

En visning hos oss tar 30- 45 min, max 30 elever/ grupp och kostar 400 kr. 

Visning med workshop tillsammans med konstpedagog, kostar 100 kr per elev, material ingår. 

Vi besöker skolan

Vill ni fördjupa ett ämne med kreativt skapande?

På Virserums Konsthall arbetar vi också ute på skolorna, som ett redskap att fördjupa något som klassen arbetar med.

Vi blir som en resande verkstad, där konsthallens konstpedagog tillsammans med en konstnär skapar en workshop utifrån era önskemål eller om ni väljer ett av de teman vi redan har. Material som behövs tar vi med oss. Tillsammans med eleverna skapar vi.

En workshop som denna tar ca 45-60 min, kostar 130 kr per elev, material ingår.

Besök på egen hand

Ni är varmt välkomna att besöka Virserums Konsthall på egen hand med klassen. Men vi är tacksamma om ni meddelar oss att ni kommer för att se till att vi inte har någon annan grupp/ aktivitet som förhindrar ert besök i utställningen. Vi ger alltid för enskild besökare liksom grupp en kort beskrivning av de utställningar som visas innan ni går in.

Workshop mot högstadiet

Konsten att vara kvinna

Kulturella associationerna om kön har medfört en rad problematiska normer, inte minst inom konstens värld. I denna workshop sätter vi förstoringsglaset över kvinnor inom konsten ur ett historiskt perspektiv och noterar deras frånvaro. Vad beror detta på och hur speglar detta dagens konst?
Utifrån de diskussioner som uppstår tar vi vid i en skapande del. Här ser vi vår samtid och hur kvinnans roll som konstnär drastiskt förändrats och växt fram till någonting självklart. I denna anda skapar vi en hyllningsbild till en kvinna i vårt liv som vi ser upp till.

Workshop mot mellanstadiet

Världens bästa klassrum

Vem är det som bestämmer hur ett klassrum ska se ut? Vad behövs för att ett klassrum ska vara bra? Vad behöver man tänka på när man möblerar om i ett klassrum?
Här får eleverna möjlighet att reflektera kring frågor som rör den arkitektur de rör sig i vajredag, skolan.

I små grupper får eleverna möjlighet att bygga eller skissa sitt drömklassrum i miniatyr.

Workshop mot lågstadiet & förskolan

Hållbara känslor

Virserums Konsthall fylls av känslor där utställningarna  berör och väcker tankar kring vårt komplexa känsloliv. Vi ställer oss frågor och funderar kring detta. Kan man vara ledsen och glad på samma gång? Hur många känslor kan man egentligen känna samtidigt? Hur ser en knut i magen ut? Vilken färg har glädje?
Vårt känsloliv kan kännas knepigt ibland och det kan vara svårt att acceptera och ge utrymme för det. I denna workshop kollar vi på känslor från ett objektivt perspektiv och försöker titta med andra ögon. Workshopen kan utmynna i ett skapande där vi arbetar med att gestalta känslorna. 

För gymnasiet

Här på Virserums Konsthall erbjuder vi guidade visningar i utställningarna med eller utan workshop. Besöket anpassas efter önskemål och åldersgrupp.

Vi kan också besöka er på skolan och fördjupa oss i ett ämne med kreativt skapande. Läs mer om detta längre ner på sidan.

Det finns också möjlighet att förlägga en skoldag på konsthallen och ha undervisning här parallellt med visningar. 

För att boka eller för mer information kontakta mig Alva Melin på 0495-31580 eller Alva.melin @ virserumskonsthall.com.

Resande verkstad

Vill ni fördjupa er i ett ämne med kreativt skapande? På Virserums Konsthall arbetar vi också ute på skolorna, som ytterligare ett redskap att fördjupa sig i något som klassen arbetar med. Vi blir som en resande verkstad, där konsthallens konstpedagog tillsammans med en konstnär skapar en workshop utifrån era önskemål. Material som behövs tar vi med oss. Tillsammans med eleverna skapar vi. En workshop som denna tar ca 45-60 min, kostar 130 kr per elev, material ingår

En dag på Konsthallen

Det finns möjlighet att förlägga en hel skoldag på Konsthallen där ni kan varva undervisning med visning och/eller workshops på Konsthallen. Det finns också möjlighet att äta hos oss i vårt café, café Eken.

Antal: Rekommenderat för en halvklass åt gången. Våra konferenslokal tar enkelt emot 15 elever plus pedagoger. Vid behov kan det möbleras om för helklass. 

Yta: Konsthallen har flera lokaler som kan utnyttjas. Vår konferenslokal är belagd i ett avskilt rum där utbildning och workshop kan genomföras. Café Ekens lokaler erbjuder plats för medtagen lunch och fika, det går också bra att förbeställa förtäring direkt från cafét.  

Tid: En visning av Konsthallens utställningar tar ca 45minuter. En workshop tar ca 60 minuter. 

Kostnad: Att utnyttja våra lokaler för undervisning kostar 500kr per dag, och en visning kostar 400kr. Att kombinera visning med workshop kostar 100kr per elev.

Workshop för gymnasiet

Konsten att vara kvinna

Kulturella associationerna om kön har medfört en rad problematiska normer, inte minst inom konstens värld. I denna workshop sätter vi förstoringsglaset över kvinnor inom konsten ur ett historiskt perspektiv och noterar deras frånvaro. Vad beror detta på och hur speglar detta dagens konst?

Utifrån de diskussioner som uppstår tar vi vid i en skapande del. Här ser vi vår samtid och hur kvinnans roll som konstnär drastiskt förändrats och växt fram till någonting självklart. I denna anda skapar vi en hyllningsbild till en kvinna i vårt liv som vi ser upp till.

Ni har möjlighet att påverka innehållet i workshopen och den kan med fördel anpassas efter önskemål och teman.

För fritidshem & fritidsgård

På Virserums Konsthall jobbar vi gärna ute på fritidsgårdar och fritidshem med skapande aktiviteter. Det går bra att kontakta oss för att tillsammans arbeta fram ett koncept eller att välja bland våra workshops. 
Ibland arbetar vi tillsammans med fritidsgårdar och fritidshemmen inom olika projekt. Om du är intresserad av att samarbeta med oss i framtiden kan du också kontakta oss. 

För att boka eller för mer information kontakta mig Alva Melin på 0495-31580 eller alva.melin@virserumskonsthall.com.

Resande verkstad

På Virserums Konsthall arbetar vi ute på fritidsgårdar och fritidshem, som ett redskap för att låta barn möta konst och skapande. Vi blir som en resande verkstad, där konsthallens konstpedagog skapar en workshop utifrån önskemål och förutsättningar. Material som behövs tar vi med oss. Tillsammans med barnen skapar vi.

Kostnad för detta varierar beroende på förutsättningar och önskemål. Kontakta mig gärna så arbetar vi tillsammans fram ett koncept som fungerar för er verksamhet. 

Måla med Konsthallen

Tillsammans arbetar vi med måleri. I denna workshop får barnen möta skapande i form av måleri. Vi testar oss fram och använder rikligt med färg när vi skapar våra kreationer. Här får barn och unga undersöka skapande utan krav och låta kreativiteten ta över.

Skulptera med Konsthallen

Tillsammans arbetar vi med lera. I denna workshop möter barn och unga skapande i form av skulptering. Vi testar olika typer av material och lera. Genom att undersöka materialet lär vi oss mer om hur vi kan forma den. Vi skapar sedan fritt tillsammans och testar oss fram.