skola

Här på Virserums Konsthall erbjuder vi guidade visningar i utställningarna med eller utan workshop. Besöket anpassas efter önskemål och åldersgrupp.

Vi kan också besöka er på skolan och fördjupa ett ämne med kreativt skapande. Läs mer om detta längre ner på sidan.

Det finns också möjlighet att förlägga en skoldag på konsthallen och ha undervisning här parallellt med visningar. 

För att boka eller för mer information kontakta mig Alva Melin på 0495-31580 eller Alva.melin @ virserumskonsthall.com.

Besök  konsthallen

Konsten vi visar bjuder in till diskussion. Under en visning är elevens delaktighet central. Våra visningar utgår från den utställning som just nu visas, där deltar eleverna och pedagogen aktivt i dialog kring de ämnen/ frågeställningar som utställningen berör. Eleverna får en aktiv roll i skapandet av egen kunskap genom att analysera det de ser i utställningen.

Workshopen är ett sätt att stimulera kreativitet, nyfikenhet. Liksom konstnären får eleverna testa och omsätta sina idéer i handling. Genom att arbeta på ett konstnärligt sätt skapar vi förståelse för hur konst fungerar. Det viktiga är inte slutprodukten utan processen

En visning hos oss tar 30- 45 min, max 30 elever/ grupp och kostar 400 kr. 

Visning med workshop tillsammans med konstpedagog, kostar 100 kr per elev, material ingår. 

Vi besöker skolan

Vill ni fördjupa ett ämne med kreativt skapande?

På Virserums Konsthall arbetar vi också ute på skolorna, som ett redskap att fördjupa något som klassen arbetar med.

Vi blir som en resande verkstad, där konsthallens konstpedagog tillsammans med en konstnär skapar en workshop utifrån era önskemål eller om ni väljer ett av de teman vi redan har. Dessa hittar ni här. Material som behövs tar vi med oss. Tillsammans med eleverna skapar vi.

En workshop som denna tar ca 45-60 min, kostar 130 kr per elev, material ingår. 

Besök på egen hand

Ni är varmt välkomna att besöka Virserums Konsthall på egen hand med klassen. Men vi är tacksamma om ni meddelar oss att ni kommer för att se till att vi inte har någon annan grupp/ aktivitet som förhindrar ert besök i utställningen. Vi ger alltid för enskild besökare liksom grupp en kort beskrivning av de utställningar som visas innan ni går in.