Skogstokig – en vanföreställning om skador

20/2 – 27/11 2022

Vresiga och sneda, med lyra, barkdrag, ytlig blånad, hanteringsskador, kvistar, måttavvikelser eller toppbrott. Likt oss människor har träden unika särdrag som visar livet träden levt i skogen. Särdragen är MADAM: s, urvalsgrund.

En utställning som utmynnat ur projektet Tack skogen 2.0 en fältkonstnärlig forskningsstudie kring skadat trä genomfört av MADAM snickeri & möbelrestaurering. MADAM är ett hantverkssamarbete mellan möbelsnickaren Marie Carlsson och möbelkonservatorn Magdalena Marano. De har genom att titta på de skador som inte passar in i normen av virkeshanteringens standardisering skapat objekt som visades i utställningen. Utställningen är ett samabete mellan MADAM och konst-, design- och arkitekturgruppen MYCKET som skapat en magisk värld bland skogens rötter. Gruppen består av Katarina Bonnevier, Thérèse Kristiansson och Mariana Alves Silva.

Projekt Tack skogen

Vi lever i en tid där vi måste hushålla med de resurser vi har, använda allt och tänka till en extra gång. Därför initierades projektet Tack skogen 2.0, en fältkonstnärlig forskningsstudie kring skadat trä.

När skog blir till produkt bortsorteras en del, träd som kanske växt snett, fått en blånad eller som växt sig för grovt. De passar inte in i normen av virkeshanteringens standardisering vars grund lades under 1800-talets industrialisering. Det är med detta bortsorterade virke, så kallat skadat trä, som projektets fältkonstnärer på MADAM snickeri & möbelrestaurering skapat objekt. Där skadan får vara i fokus.

MADAM är ett hantverkssamarbete mellan möbelsnickaren Marie Carlsson och möbelkonservatorn Magdalena Marano. De driver sin verksamhet på och tillsammans med Ormestorps Gård utanför Söderköping. Här kan du höra dem berätta om sitt arbete LÄNK.

Det har handlat om att se, förstå och visa på de variationer som trät från våra svenska skogar ger. Undersöka vad som kan användas, att utmana normer och nu i den utställning som ska öppna visualisera det unika i varje träslag. Att använda så mycket av det som bara möjligt för framtidens skull.  

Projektet Tack skogen pågick mellan oktober 2021 och visades under 2022 i utställningen Skogstokig – en vanföreställning om skador Virserums Konsthall och MADAM snickeri & möbelrestaurering genomför Tack skogen 2.0 i samarbete med Linnéuniversitetets Artist in Residence Linné och Lära om arkivet, Designarkivet i Nybro.