Prosperous and Architecture

Hur långt sträcker sig ett projekt i arkitektur? Hur stor del av personerna bakom ett projekt får ta plats i den slutliga produkten?

Detta är en undersökning i vad som händer när man låter personerna bakom ett projekt få ta utrymme i vad som syns. Vi har utgått från oss själva, våra kroppar och välmående, i design och byggprocessen. Vi har låtit våra kroppar och hjärnor forma det vi kallar för volymen. Den enda referensen vi har lagt vikt vid är oss själva och vår lust att skapa. 

Volymen är oss, vi är volymen. Volymen byggdes av oss och vår tro på oss själva. Det är en avbild av våra kroppar men lika mycket vårt självförtroende. Varje svacka eller uppfylld glädjestund är på något sätt representerad i volymen.

Volymen är till för oss, vi är till för volymen. Volymen står för sig själv, men är skapad runt oss, och skapad för att vara runt oss. När volymen står på egna ben och blir betraktad och besökt av andra människor kommer nya möten och relationer skapas, som förhoppningsvis kan bilda en ny hel volym. 

Projektet är ett examensarbete i Arkitektur från Kungliga tekniska högskolan av studenterna Hannes Hemb och Patrik Filip Johansson.

Här kan du följa byggnationen av den i fotoform. Foto av Patrik Johansson.