Pressmedelande 2022

Virserum 14 februari, 2022

Säsongsöppning 20/2

Ett TRÄ år som inleds med ett steg in i skogen och naturen. På konsthallen stora bottenplan har nya utställningar växt fram där vår omställning och inställning till hållbarhet står i fokus.

MADAM vars arbete med projektet Tack Skogen visas i den nyproducerade utställningen
Skogstokig – en vanföreställning om skador deltar vid pressvisningen.

Skogstokig – en vanföreställning om skador

20/2-4/12 2022

En nyproducerad utställning som utmynnat ur projektet Tack skogen 2.0 en fältkonstnärlig forskningsstudie kring skadat trä. MADAM snickeri & möbelrestaurering har genom att titta på de skador som inte passar in i normen av virkeshanteringens standardisering skapat objekt till utställningen Skogstokig. MADAM är ett hantverkssamarbete mellan möbelsnickaren Marie Carlsson och möbelkonservatorn Magdalena Marano. Till utställningen Skogstokig – en vanföreställning om skador, har konst-, design- och arkitekturgruppen MYCKET skapat en magisk värld bland skogens rötter. Gruppen består av Katarina Bonnevier, Thérèse Kristiansson och Mariana Alves Silva som kommer fortsätta att utforska skogen under TRÄ året på konsthallen.

Naturen

20/2-12/6 2022

Konsthallen har för TRÄ året åter arbetat med författaren och illustratören Emma Adbåge, för att nu visa hennes bok Naturen. Att hantera klimatförändringarna är svårt för oss att ta till oss. Att se våra handlingar och reflektera kring dem. Emma Adbåge har i sin bok Naturen ett sätt att lyfta verkligheten och våra ofta irrationella beslut till sin spets. 

FRIYTAN

 

20/2-3/4 2022

Två nya utställningar presenteras på konsthallen. Leif Gustavssons vars fotografier kommer förflytta oss över landskapen. Samt Lina Anemyr som med sin blyertspenna fångar sina motiv med stor detaljrikedom.