Platsutveckling genom hållbara unika landsbygdsprodukter

Virserums Konsthall söker nu kontakt med kreativa småföretagare och konsthantverkare för utveckling av unika, hållbara och lokala produkter med möjlighet att saluföras i vår shop på konsthallen.

Det är med stöd från föreningen Astrid Lindgrens hembygd som Virserums Konsthall nu söker lokala kosthantverkare, entreprenörer och designers som verkar på landsbygden i Smålands inland för att ta fram unika och lokalt producerade produkter för försäljning i konsthallens shop. Målsättningen att etablera metoden för att framöver fortsätta jobba med den även efter projektets slut och på så sätt bidra till att fungera som en källa till inkomst för kreatörer som bor och verkar på landsbygden.

 Utifrån Virserums Konsthalls perspektiv handlar det om att bygga upp nätverk inför framtiden för att permanenta arbetsmetoden. Det stärker oss i arbetet med att vara ett hållbart och unikt besöksmål med förankring i regionen vi verkar i.

Med mod, klokhet och påhittighet!

De vi söker behöver nödvändigtvis inte kalla sig konsthantverkare eller designer utan vi eftersöker hållbara kreativa idéer oavsett yrkestitel.

Målsättning är att främja den lokala produktionen för att minska transporter och skapa förutsättningar att leva och vara verksam på landsbygden. Inom projektet finns resurser att stötta lokala förmågor att driva processen framåt. Vi kan utöver ett arvode för produktutveckling och för att ta fram en prototyp, i viss mån bidra med kontaktnät, främja nätverkande och identifiera restmaterial från andra verksamheter.

Tillsammans siktar vi på målet att man i konsthallens shop skall kunna handla miljösmarta och spännande produkter med en intressant historia bakom sig.  Kanske med funktioner som vilar på nedärvda kunskaper från tidigare generationers landsbygdliv? Eller framtidens?

Vad vi söker

Vi söker vi nu dig som bär på en bra idé, besitter färdigheter som lämpar sig för att ta fram en bra produkt med koppling till Smålans inland och är verksam i regionen. Produkten får gärna ge uttryck för historisk Smålänsk kreativitet, förhålla sig till framtidens behov av hållbar produktion och ha en lokal förankring till Smålands inland.  

Hur man ansöker

Beskriv din idé med text och bild
Bifoga gärna skisser och text som beskriver produktionsmetod, material och dess ursprung, eventuella transporter och annan information som ger oss en bredare bild av din idé.
Skicka in 
Skicka in ditt förslag till carolina.jonsson@virserumskonsthall.com

Urval
Konsthallen kommer sedan att genomföra interviuer med ett antal utvalda för att gå vidare med till nästa steg. Det vi kommer väga in i urvalet kommer bland annat vara lokal förankring, funktion, miljöpåverkan från produktion och transporter samt produktionskostnad. En viktig faktor vi kommer lägga stor vikt vid är hållbarhet, vi uppmanar därför gärna till cirkulärt tänkande som att tex nyttja spillmaterial från tillverkningsindusti eller att använda restmaterial från annan veksamhet så att man förlänger materialets livscykel. 

Nästa steg

Ett antal idéer kommer gå vidare för att med ekonomiskt stöd utvecklas till produkter. Inom projektet finns det en budget för finansiera arbete med produktutveckling och prototypframställan. Konsthallen kommer även i viss mån bidra med support i form av att dela med sig av nätverk och fungera som bollplank för att slutprodukten ska bli så bra och hållbar som möjligt.

Målsättning

Inför 2024 hoppas vi att projektet resulterat i nya spännande produkter med lokal förankring som kommer finnas till försäljning i konsthallens shop.

Långsiktigt nätverkande
Även om din idé inte bli en av de som får stöd den här gången är din insats inte förgäves, ett mål vi har med projektet är att bygga upp ett långsiktigt närverk för i framtiden tillämpa metoden för att i vår shop erbjuda lokalt förankrade unika produkter.