open call Mistra Sustainable Consumption och Virserums Konsthall

Virserums Konsthall söker i samarbete med forskningsprogrammet Mistra Sustainable Consumption yrkesverksamma konstnärer som är intresserade av konstnärligt undersökande arbete och utställning på Virserums Konsthall. 

Vi efterlyser 2–3 konstnärer  vars arbete kan bidra till en diskussion om hållbar konsumtion i framtiden. En önskan är att verken ska kunna vara utgångspunkt för diskussioner om alternativa framtida möjligheter där samhället inte utarmar naturresurser och ändå ger människor möjlighet till ett bra liv.  Vi välkomnar alla typer av konstformer att ingå i projektet.

Intresseanmälan är öppen från 27/2 2023 till 30/4 2023. Beslut av tilldelning sker 15 maj.

Mistra Sustainable Consumption  är ett forskningsprogram som syftar till att stimulera en övergång till mer hållbar konsumtion. Målet för programmet är att bidra till omställning genom ökad kunskap om hur hållbar konsumtion som idag praktiseras av ett fåtal kan skalas upp och bli mer vanlig. Fokus är på områdena mat, semester och heminredning

En del av programmet är att undersöka hur tolkningar, omtolkningar och nya berättelser om konsumtion i framtiden kan bidra till en diskussion och analys av hållbar konsumtion och konsumtionens roll i framtiden. En fråga är om och hur konst och vetenskap tillsammans kan inspirera till att ifrågasätta ohållbar konsumtion och konsumtion som motor i ekonomin, samt illustrera alternativa sätt att vara medborgare. Andra frågor som kan belysas är vad kan konsumtion kan vara i en hållbar framtid, hur kan människors liv se ut i en framtid där konsumtion inte innebär miljöbelastning och sociala orättvisor. Detta ska inte ses som en begränsning, vi välkomnar nya perspektiv på konsumtion i framtiden.

Vad vi söker

Verket kan relatera till, men behöver inte vara begränsat till de tematiska områdena hållbart semestrande, ätande och heminredning. Det kommer att finnas möjlighet att samarbeta eller diskutera med forskare i programmet under processen om så önskas.  Vidare information om våra forskare som ingår i programmet finns här:  https://www.sustainableconsumption.se/om-programmet/forskargrupp/ 

Datum

Intresseanmälan är öppen från 27/2 2023 till 30/4 2023. Beslut av tilldelning sker 15 maj. Konstnärer som valts ut underrättas via telefon och e-post. Under 2023 sker 2-4 träffar fysiska/digitala under året med samtal kring fortsatta processen. Upphämtning av verk samt installation av verk februari – mars 2024. Invigning av utställning preliminärt april 2024. 

Kriterier och urval

Utifrån inlämnande intresseanmälningar väljs 2-3 konstnärer för arvoderat konstnärligt arbete som ska visas vid Virserums Konsthall under 2024. För arbetet utgår ersättning på 50 000, produktionsbudget 15 000 kr samt under tiden då utställningen visas på Virserums Konsthall.

Urvalet görs av projektansvariga vid Virserums Konsthall och Åsa Svenfelt, Kungliga Tekniska Högskolan samt Linköpings Universitet, som representerar Mistra Sustainable Consumption. Detta beslut kan ej överklagas.

Vi tar hänsyn till professionalitet genom utbildning och tidigare erfarenheter, konstnärlig kvalitet samt relevans och nyskapande perspektiv i förhållande till tematiken.

Intresseanmälan

Ska innehålla: CV och ett brev (max 1 A4) med kortfattad presentation av konstnärskap, varför du är intresserad av att medverka och en idé du vill utföra. Samt dokumentation av 5-10 referensverk som återspeglar konstnärskapet, gärna installationsbilder från utställningar.

Ansökningar skickas per e-post och dokumenten ska vara i pdf-format. Vi ser gärna att filerna namnges med förnamn_efternamn. En bekräftelse skickas ut efter at t ansökan är mottagen.

Intresseanmälan skickas till hallbarhet@virserumskonsthall.com senast den 30/4.

Ofullständiga intresseanmälningar kommer inte att tas upp för bedömning och inget material tas emot efter 30/4. Enbart digitala handlingar accepteras.

Välkomna med era ansökningar! 

Vid frågor kontakta 

Carolina Jonsson, konsthallschef Virserums Konsthall
carolina.jonsson@virserumskonsthall.com alt 0495-315 36