Mistra Sustainable Consumption och Virserums Konsthall

Virserums Konsthall tillsammans med Mistra Sustainable Consumption presenterar nu de utvalda konstnärerna för samarbeten kring hållbar konsumtion och konsumtionens roll i framtiden. Vi ser fram emot ett spännande arbete framöver med konstnärerna Hillevi Cecilia Högström, Finn Ahlgren och Lars Noväng.

Vi lever idag i ett samhälle där konsumtionen är motorn i ekonomin, hur kan vi egentligen förändra detta beteende? Varje del i samhället har en roll att ifrågasätta detta mönster av beteenden. I detta samarbete möts konsten och vetenskapen med fokus på dagens ohållbara konsumtion, en process och utställning som vi på Virserums Konsthall ser som betydelsefullt, säger Carolina Jonsson, konsthallschef på Virserums Konsthall

– En del av vår forskning är att belysa att det finns många perspektiv och tolkningar av vad hållbar konsumtion kan och borde vara, och i den här urvalsprocessen har vi fåt ta del av så många inspirerande idéer och tolkningar. Vi ser i de här tre konstnärernas idéer mycket intressanta möjligheter till tankar och diskussioner om både vad vi kanske kan se framför oss men också vad vi kanske behöver lämna bakom oss när det gäller konsumtion, säger Åsa Svenfelt, forskare inom Mistra Sustainable Consumption och verksam vid Linköpings Universitet och KTH.

Vid frågor kontakta 

Julia Wiel Fredén, tf konsthallschef Virserums Konsthall
julia.wiel.freden@virserumskonsthall.com alt 0495-315 36

Mistra Sustainable Consumption  är ett forskningsprogram som syftar till att stimulera en övergång till mer hållbar konsumtion. Målet för programmet är att bidra till omställning genom ökad kunskap om hur hållbar konsumtion som idag praktiseras av ett fåtal kan skalas upp och bli mer vanlig. Fokus är på områdena mat, semester och heminredning

En del av programmet är att undersöka hur tolkningar, omtolkningar och nya berättelser om konsumtion i framtiden kan bidra till en diskussion och analys av hållbar konsumtion och konsumtionens roll i framtiden. En fråga är om och hur konst och vetenskap tillsammans kan inspirera till att ifrågasätta ohållbar konsumtion och konsumtion som motor i ekonomin, samt illustrera alternativa sätt att vara medborgare.