Pappershuset

Pappershuset är en av de största konsthallarna i Sverige med sina 1600 kvadratmeter utställningsyta. Ovanvåningen under det välva taket är ett enda rum som är sextio meter långt och femton meter brett. Det välvda taket är transparent och släpper in ett skugglöst diffuserat ljus. Kontrasten är stor till utställningsytorna på bottenvåningen som helt saknar dagsljus. Huset byggdes 2004, på bara 10 veckor, som en del av den första träutställningen på konsthallen.

Namnet kommer av att taket från början var belagt med papper, vit vätskekartong, samma material som finns i mjölkkartonger. Ett fullskaleprov utomhus arrangerades för att utvärdera olika typer av papper. Det som klarade testet bäst visade sig vara vätskekartong från Skoghalls bruk Stora Enso. Numera är pappret utbytt mot kanalplast.

Det stora rummet på ovanvåningen möjliggörs av en limträkonstruktion – med limträ från Moelven Töreboda. Allt limträ kommer från Moelven Töreboda som är den enda producenten av limträbågar i Sverige. Taket på Stockholms Central bärs också upp av limträbågar från Töreboda. Limträ är ett stommematerial som är starkast i förhållande till sin vikt. Det står också emot brand betydligt bättre än stål.

Konsthallen har ingen rik ägare så allt är löst på enklast möjliga väg. Det mesta träet har man fått från småländska sågverk. Företag huvudsakligen från regionen har också skänkt installationsmaterial, bjälklag, balkskor, glas, dörrar, fönster med mera. Och handkraften att spika, bära och lyfta står många virserumsbor bakom – utan dem hade det aldrig gått.

Bakom huset finns de tidigare konsthallscheferna Henrik Teleman och Annika Eriksson som också var den som gjorde de första ritningarna. Konstruktionen gjordes av Tore Falkenhaug, som arbetat hela sitt liv med trähus och limträ. För Tore var utmaningen att hitta ett konstruktionsförfarande som möjliggjorde ett snabbt byggande. Valet föll på en prefabricerad limträkonstruktion, prefabricerade mellanbjälklag och prefabricerade betongfundament. Närheten till Virserumsån och relativt hög grundvattennivå påverkade konstruktionen. Det var också nödvändigt att undvika höga moment på betongfundamentet. Därför valdes en ramkonstruktion där bjälklaget fungerar som dragband vilket gör att momentet från den överliggande konstruktionen till plintarna begränsas. Det är ett enkelt hus. Allt är synligt. Det är utställningarna som varje år fyller huset som får tala.

 

Pappershuset byggs