Ideologi

Konsten är till för alla!

Hos oss pågår alltid flera utställningar samtidigt med lite olika inriktning för att det ska passa olika smaker. Utställningsytan är 1 600 kvm. Man får ha god tid på sig då man ska besöka oss! För den som vill känna igen sig och sitt eget liv och se en utställning som handlar om vanliga människors liv och villkor är det naturligt med ett besök på Virserums Konsthall.

Konst är kommunikation. Därför måste konsten bygga på lyssnande likaväl som på gestaltning. I centrum för Virserums Konsthalls verksamhet ligger människors erfarenheter och bilder. Ofta använder vi oss av fältkonstnärer som arbetar ute på fältet tillsammans med människor med att samla in material i alla dess former film, intervjuer, lyssnande. Men arbetet kan också ha en pedagogisk och aktiverande roll som i ungdomsprojekten där ungdomarnas egen aktivitet är central. Under arbetet på fältet lär sig fältkonstnären att på riktigt se och träffa människor som normalt inte besöker konstinstitutioner. Konstnären samlar inte bara in material och påverkas av sammanhanget, utan får också träffa sin tilltänkta publik. Vad kommer att fungera med dem? Processen på fältet är en konstnärlig och social process, kanske den viktigaste delen av arbetet.

Virserums Konsthall är landsbygdens och periferins konsthall. Vi ser vårt arbete som ett demokratiskt uppdrag. Konsthallen arbetar nära sin lokalpublik och vill vara en naturlig del av bygdens liv och sociala, demokratiska och ekonomiska utveckling. Vissa utställningar sker i samarbete med publiken. Vi vill ge en bild av livet och dagens Sverige i motsats till den allt mer kommersiella och storstadscentrerade bild som media ofta ger. Detta perspektiv är förutsättningen för att kunna bryta med den konsensus som gäller inom samtidskonsten. Viktiga begrepp för oss att arbeta utifrån är kön, klass och geografi.

Utställningar och projekt är olika delar av en stor väv om människolivet. Utställningarna består inte av olika verk utan varje utställning i sig ser vi som en berättelse och ett helhetskonstverk.

Ge unga en röst

Unga i utflyttnings- och avfolkningsbygd är i mångt och mycket marginaliserade. I likhet med förortens unga, är tilltron till och intresset att påverka genom de etablerade politiska institutionerna låg hos landsbygdsungdomen. Landsbygden utgör också samhällets periferi, vilket gör landsbygdsungdomar dubbelt marginaliserade. Flera ungdomsdemokratiprojekt har genomförts i Kalmar län av Virserums Konsthall.

Konsten kan användas för att förhärliga makten och få de maktlösa ännu mindre, men också för att ifrågasätta och ge språk och därmed makt till den enskilde medborgaren. Konsten är den bästa berättaren och livet den bästa historien.