Historia

Virserum som ort har varit en av de ledande i Sverige för möbeltillverkning, ända in på 1970-talet. Sedan gick det brant utför, när huvudnäringen försvann och ortens befolkning minskade. En av de största möbelindustrierna i Virserum var Oskar Edvin Eklunds möbler aktiebolag, som låg på området kring konsthallen. Efter konkursen på 1970-talet förföll byggnader och området, men när Sverige gick med i EU så kunde kommunen via Socialfonden få medel till att rusta upp detta gamla industriminnesmärke. Det fanns dock ingen idé om vad det upprustade området skulle användas till annat än att det kallades för Dackestop Kultur- och Turismcentrum. Henrik Teleman, konstnär boende i Västra Hult, 5 km från konsthallen, hade haft idéer om att öppna en konsthall, som vände sig till dem som inte har direkt vana av att besöka konsthallar. Han blev erbjuden att göra det i de upprustade lokalerna och nappade också på erbjudandet, och konsthallen invigdes 27 juni 1998.

Tanken var att konsthallen skulle bidra till samhällets utveckling och föra vidare de gamla traditionerna från möbelindustrin genom att arbeta med temat trä, men skulle också spegla det osynliga hemarbetet med textil, som varit en viktig del i samhällenas ekonomi. Textil blev alltså också ett givet tema. Sedan 2004 har dessa teman återkommit vart tredje år.

Utöver dessa teman har även samarbetet med lokalsamhället, t ex genom föreningsdagar, gemensamma projekt, utställningar med medverkan av invånarna o s v varit en grundsten. Med åren har det ur detta också utvecklats arbete kring ungdomsfrågor. Samhället åldras och man kan fråga sig varifrån utvecklingen ska komma. I dessa projekt har det nästan alltid varit någon som bott utanför regionen som anställts, vilket inneburit en viss lär- och anpassningsprocess för både invånarna och den projektanställda.

Från början fanns konsthallen i en nedlagd möbelindustris huvudbyggnad, den s k bonarverkstaden och sedan i det s k eklagret. Undan för undan togs flera byggnader i anspråk när de stora träutställningarna skulle genomföras. Torkladan rustades upp, Såghuset gjordes till utställningen Urskogens väsen och slutligen byggdes Pappershuset 2004 för den första riktigt stora träutställningen. Pappershuset var tänkt enbart för utställningar under sommaren och saknade t ex golv i stora delar av bottenvåningen.

Efter ett par år, när det blev svårare att finansiera verksamheten med projekt, blev kostnaden för att ha personal i så många olika hus alldeles för stor och verksamheten flyttade permanent in i Pappershuset, medan de övriga lokalerna lämnades. Det har krävt en hel del ombyggnader för att få Pappershuset att fungera året runt, och det finns en hel del kvar att göra. Men nu finns 1600 kvm utställningsyta fördelade på två våningsplan, där 5-6 olika lokaler kan användas. Dessutom finns ett mindre konferensrum samt café.