Det går inte utan vänner

För att driva Virserums Konsthall får vi stöd från Region Kalmar län och Hultsfreds kommun.
Vår verksamhet får ibland lite extra stöd från våra vänner för speciella investeringar och projekt.

Våra sponsorer

Bergs Timber AB – http://www.bergstimber.se/start

Elajo – http://www.elajo.se/ 

Kurt Lagergrens Trävaru AB – www.kltab.se

Städbolaget Sydost AB – www.stadbolaget.se/

Virserums Sparbank – www.virserumssparbank.se

Insamling

Just nu pågår en insamling för angelägna investeringar för det spektakulära Pappershuset. Vill du ge en gåva? Läs mer här.

Hittills har gåvor skänkts av:

Carina Andersson
Mats Andersson
Solveig och Roland Gustafsson
Vivi och Sven Karlsson
Annelie Nilsson
Barbro Petersén
Jan Petersson
Inger och Kenneth Svensson
Gunilla Åkesson
Christina Adolfsson
Irene Arell
Lennart Beijer
Kari Langenoja
Janny Tyllström
Ingegerd Högström
Åke Johannesen