Vinnarna 2016 Nödvändighetens arkitektur

De tre vinnarna och fem hedersomnämnanden har nu tillkännagivits av juryn vars medlemmar är Claes Caldenby, professor i arkitekturens teori och historia vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg, SWE, Epp Lankots arkitekturhistoriker vid Estonian Academy of Arts Tallinn EST, Inge Vestergaard Associate lektor vid Aarhus School of Architecture DNK och Erik Stenberg, arkitekt och lärare vid Kungliga tekniska högskolan, Stockholm SWE.

 

Vinnarna och hedersomnämnandena representerar olika delar av världen men en gemensam nämnare i projekten är omsorgen om de människor som berörs av projekten.

 

Vinnarna kommer att delta i Smålands trädagar 29-30 juni, då de också kommer att ta emot sina priser.

 

 

De tre vinnarna är:

 

A Place of Respect and to Pass on Knowledge av Iredale Pedersen Hook, AUS

Ett hus för äldre aboriginer i nordvästra Australien. Det har flera funktioner. Det är hem för personalen och de boende, som har olika behov av hjälp i vardagen. Huset har ett affärsdrivande kök, tvättinrättning, gemensam matsal och allmänna utrymmen för aktivitet som också fungerar för möten och fester i samhället. Det finns även utrymmen där genusspecifika kulturella aktiviteter kan genomföras och en stor innergård för de boende.

 

Juryns motivering:

För den ekologiska, sociala och inte minst kulturella hållbarheten i återuppbyggnaden av ett hem för äldre aboriginer i nordvästra Australien efter en översvämmad flod. Hänsyn och respekt för de svagaste av de svaga i samhället är tydlig liksom den omtänksamma design-processen. Arkitekturen innefattar publika funktioner och är mycket rörande.

 

The Wave by The Scarcity and Creativity Studio, Christian Hermansen Cordua, NOR

Sitio Eriazo, ett kollektiv av mestadels teaterskoleutbildade arbetar med att återta övergivna tomma offentliga rum i Valparaiso och ge dem publikt användning. De beställde en Plats för offentliga föreställningar, där de erbjuder gratis teater, musik och cirkus för de boende. Där finns även stödfunktioner som kök med pizzaugn, grill, arbetsbänkar, toalett samt utrymmen för möten, seminarier och undervisning.

 

Juryns motivering:

För återanvändningen av en övergiven plats i Valparaiso, Chile och lågbudget bygge med återanvänt material för en klient med mycket tydliga ambitioner när det gäller social hållbarhet och att nå ut till grannskapet med en plats för lek och glädje. Men också för dess öppna beskrivning av problemet med att arbeta på distans och på samma gång hävda arkitekturens egna mål, som resulterade i en mycket trovärdig amfiteater-form.

 

Himmerland Housing Association, department 19 & 22 by C.F. Møller Architects Danmark A/S, DNK

Renoveringen av Himmerland Boligforenings sektion, sektion 19 & 22 med mer än 406 hyreslägenheter är en omfattande omvandling av ett av de sämst lottade områdena i Aalborg.

Renoveringen har förvandlat detta anonyma bostadsområde till ett pulserande socialt hållbart område, där element i landskapet gör det lätt att hitta vägen och öppna trädgårdar framför husen skapar individuella identiteter. Som en del av hållbarhets- och tillgänglighetsstrategin har de flesta trappor ersatts med ramper och ett hållbart vattenavledningssystem införts.

 

Juryns motivering:

För ett övertygande exempel, ett av väldigt få, på förnyandet av sen modern stadsbebyggelse av miljonprogramstyp. I en utsatt del i Aalborg, Danmark har det vanliga gjorts om till något extra och inbjuder människorna till samspel. Detta är den typ av uppgift som kommer att bli väldigt viktig i framtiden, och som juryn 2013 efterfrågade.

 

Hedersomnämnanden:

 

Reconstruction of Riga School of Design and Art by Zaigas Gailes birojs, LVA

Ett renoveringsprojekt där huvudtanken var att återställa träbyggnaden från början av 1800-talet så nära ursprunget som möjligt och samtidigt kunna möta 2000-talets krav.

 

Juryns motivering:

För renoveringen av en 200 år gammal skolbyggnad för modern användning. Den rumsliga strukturen har återvunnits, materialiteten i en timmerbyggnad är synlig och tillbyggnader visas. Uppvärmning görs med traditionella kaminer.

 

500k – How civil actors can create more homes in the garden city by Kod Arkitekter AB, SWE

Projektet är utformat som en civil dela-hem-rörelse, där de boende själva ges möjligheter att efter egna drömmar och behov dela sina hem, hus och trädgårdar med andra och på så sätt kan det skapas 500 000 nya hem i framtidens villastäder.

 

Juryns motivering:

För det som än så länge endast är en idé, men en väldigt intressant idé, om hur man kan lösa det besvärliga och viktiga problemet med gradvis förtätning av stora områden med enfamiljshus i utkanterna av svenska städer så att både ekologisk och social hållbarhet förstärks.

 

Inyanga Bridge Housing by Greg Gordge, ZAF

Platsen är en påfart till en motorväg som övergavs mitt i byggprocessen. Under dagtid är den en livlig handelsplats, men på kvällen är den öde och blir en säkerhetsrisk för området. Situationen uppvisar också logistiska problem då handlarna måste låsa in sina varor samtidigt som de behöver transport till och från sina tillfälliga boenden i staden. Genom att få fram bostadsområden integrerade med handelsområden åstadkommer man användning av området dygnets alla 24 timmar, på ett varierat, kontinuerligt och effektivt sätt.

 

Juryns motivering:

För strategin att förändra den nuvarande örtmarknaden på en övergiven tillfartsramp i Durban, Sydafrika. Genom att lägga till ett glesbebyggt, lågkostnads bostadsområde ökas säkerheten nattetid genom kontinuerlig användning, minskas transportbehoven, den befintliga infrastrukturen nyttjas bättre och man skapar ett område med en tydlig identitet.

 

Towards a Quiet Urbanism by Anna Sundman, Karin Kjellson & Magnus Björkman, SWE

Quiet Urbanism syftar till att ändra synen hos professionen, att skapa nya föreställningar kring centrum och periferi och att finna nya förbindelser och berättelser. Den nya praktiken hjälper arkitekter att föreslå områden och strukturer som är till fördel för lokala intressen eller som kan hjälpa intressenter med olika önskemål genom rumslig och strukturell tolkning. Samverkan med civilsamhället och dess byggpraxis, inta en medlande roll mellan lokala sociala rörelser och de övergripande målen för jämlikhet och hållbarhet.

 

Juryns motivering:

För det omsorgsfulla arbetet med en interaktiv, processorienterad metod för att förnya ett svenskt miljonprogramsområde. Det är inte en spektakulär arkitektur, vilket verkligen är huvudsyftet i detta fall.

 

Refuge II, Mental accessibility by Wim Goes Architektuur, BEL

Projektet gällde att anpassa ett hus för en person som fått diagnosen ALS, med tanke på framtiden och utan någon tid att förlora. Ett befintligt garage i betong valdes eftersom det befintliga huset hade små möjligheter att anpassas. Ett helt fritt plan var huvudkravet, men den mentala tillgängligheten blev minst lika betydelsefull. Det finns behov av hopp, engagemang och assistans. Hur kan vi få arkitekturen att förmedla det?

 

Juryns motivering:

För det djupt humanitära synsättet när ett tillfälligt hus skulle byggas för en ALS-patient i Belgien. Det fanns inget hopp om tillfrisknande, men det fanns hopp om engagemang och vänskap. Mer än hundra släktingar och vänner byggde med halm och sand, som huvudsakligen kommer att återanvändas. Mental tillgänglighet betydde att fokus flyttades från sjukdom till framtid.