Träveckan 2016

Smålands trävecka – fullt program finns här.

 

Under den traditionella Smålands trävecka som genomförs i Smålandskommunerna av Träregion Småland med Interior Cluster Sweden, Virserums Konsthall och Träcentrum i Nässjö som samarbetspartners genomförs ett stort antal aktiviteter. Träregion Småland är ett handlingsprogram för att stärka och utveckla den småländska träbranschen. Regionförbundet i Kalmar, Region Jönköping och Region Kronoberg tillsammans med länsstyrelserna i de tre Smålandslänen står bakom. Här ett axplock:

 

Seminarier och konferenser

 

22 november kl 17-20 anordnar Nybro Träutbildning en Inspirationskväll . Läs mer på www.ntu.nybro.se.  Anmälan senast 18 november till Sverker Arnesson sverker.arnesson@nybro.se.

 

23 november kl 10-15 har Träcentrum i samarbete med TMF en Hållbarhetsdag. Läs mer på www.tracentrum.se. Anmälan senast 17 november till Christer Andersson, christer@tracentrum.se.

 

24-25 november VäxjöSamtalet och Wood Building Summit genomför Konferens/samtal om träbyggande i Sverige. Läs mer på www.vaxjosamtalet.se. Anmälan senast 17 november hittar du här www.vaxjosamtalet.se.

 

Övriga aktiviteter:

 

Skolprojekt visas upp på olika ställen av

Svenarums skola, Skillingaryd klass 4 och 5

Lindblomsskolan, Hultsfred klass 4A, 4B och 4C

Madesjöskolan, Nybro klass 9A, 9B och 9C

Åkrahällskolan, Nybro HVF14, HVF15 och VUX16

Grimslövs folkhögskola, Grimslöv KHD

 

Fler arrangemang under veckan ordnas av:

 

Träcentrum. Läs mer på www.tracentrum.se.

 

Nybro Träutbildning. Läs mer på www.ntu.nybro.se.

 

Dessutom kommer Träregion Smålands vandringsutställning att visas i Nybro, Grimslöv och Vaggeryd under veckan. Den finns i tre upplagor och kan bokas för visning på bibliotek, kommunhus m fl platser. Kontakta Barbro Wenden, barbro.wenden@virserumskonsthall.com. Läs mer om utställningen här.