Nödvändighetens Arkitektur under TRÄ 2016

En internationell triennal för hållbart samhällsbyggande – INBJUDAN

Nödvändighetens arkitektur är en del av projektet TRÄ 2016 vid Virserums Konsthall med stöd av Hultsfreds kommun, Träregion Småland och Träbyggnadskansliet. Det är nu möjligt att lämna bidrag till årets tävling.

 

VAD FÅR SÄNDAS IN?
Bidragen kan vara byggnader, större eller mindre projekt inom stads- och samhällsplanering, särskilt med inriktning på omvandling av stadsmiljöer, förbättring av bostadsområden och projekt, som syftar till att motverka utflyttningen från landsbygden och kring flexibelt bostadsbyggande där också de sociala aspekterna beaktas. Bidragen ska ligga i linje med vad som uttrycks inom Nödvändighetens arkitektur. Bidragsgivare kan vara en yrkesverksam fysisk person, eller juridisk person: byggherre, arkitektkontor, kommun, konstruktionsbyrå eller övrigt företag. Projektet ska vara daterat 2013–2016, men behöver ej vara uppfört.

 

Det internationella manifestet om Nödvändighetens arkitektur publicerades redan 2009. Till utställningarna 2010 och 2013 mottogs mer än 400 bidrag från mer än 40 länder. Nu är Nödvändighetens arkitektur en internationell triennal för hållbart samhällsbyggande.

 

Juryn 2013 angav att den särskilt hade lyft fram ett antal byggda projekt, väl medveten om det ”genomförandeunderskott” som kännetecknar det hållbara samhällsbyggandet. Juryn skulle gärna ha sett flera förslag som tar sig an förbättringen av bostadsområden från 1960- och 1970-talen, en mycket angelägen fråga runtom i världen. Flera projekt som visar på möjligheterna att samutnyttja resurser genom olika former av kollektivt nyttjande eller kollektivboende skulle också ha varit välkomna.

 

HUR SKA BIDRAGEN PRESENTERAS?
Bidragen ska presenteras främst i bilder med en kort text, som förklarar på vilket sätt de olika kriterierna i Nödvändighetens arkitektur har beaktats. Förslagen presenteras på fyra liggande A3 i ett gemensamt pdf-dokument. Maximal filstorlek 20 MB. Texten ska vara på svenska eller engelska i 12p. Varje bidrag skickas in vid ett enda tillfälle, inom ett enda e-postmeddelande. Detta meddelande ska innehålla: Bidragsgivarens fullständiga kontaktuppgifter (namn, telefonnummer, mobilnummer, postadress och aktuell e-postadress) samt bidragets motto. Bidraget ska bifogas till e-postmeddelandet som en enda pdf-fil. Mottot ska finnas återgivet tydligt i såväl filnamn som i texten i presentationen
Maila bidraget till: arc@virserumskonsthall.com

 

DELTAGANDE
Bidrag ska vara insända till Virserums Konsthall senast 11 mars 2016. De bidragsgivare vars projekt utvalts att delta i utställningen kommer att meddelas senast 29 mars 2016. Deltagarna ska då förse Virserums Konsthall med högupplöst material enligt anvisning. Juryn kommer att välja tre till fem vinnare. Dessa kommer att meddelas i god tid innan Smålands trädagar 29–30 juni, där de förväntas presentera sina bidrag. Att delta i första urvalsomgången är gratis. De bidragsgivare som valts ut till utställningen måste dock betala en serviceavgift om 250 euro per antaget bidrag. Senast den 8 april 2016 ska utställningsavgiften vara Virserums Konsthall tillhanda.

 

OFFENTLIGGÖRANDE
Vinnarna offentliggörs på Smålands trädagar 29-30 juni 2016, då de presenterar sina projekt. Vinnarna ersätts med 1200 euro plus resa till Virserum och Smålands trädagar samt övernattning för en person.

 

JURY OCH UTSTÄLLNING
En internationell jury kommer att stå för urvalet av utställningsbidrag och vinnare. Juryarbetet leds av Claes Caldenby, professor i arkitekturens teori och historia vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Övriga medlemmar är Epp Lankots vid Estonian Academy of Arts Tallinn, Inge Vestergaard Associate Professor Aarhus School of Architecture samt Erik Stenberg, Kungliga tekniska högskolan, Stockholm. Utställningen kommer att visas på Virserums Konsthall 15 maj – 4 december som en del av TRÄ 2016.

 

Kontakt: Annelie Babitz, projektkoordinator, annelie.babitz@virserumskonsthall.com, 0495-315 76.