Nödvändighetens Arkitektur

Den internationella tävlingen Nödvändighetens Arkitektur är en del av projektet TRÄ 2022 som anordnas av Virserums Konsthall med stöd av Hultsfreds kommun och regionförbundet Kalmar. Nödvändighetens Arkitekturs internationella manifest lanserades för första gången år 2009. Tidigare utställningar åren 2010, 2013, 2016 och 2019 har tillsammans tagit emot över 600 bidrag från mer än 40 länder.

2009 formulerades det internationella manifestet om Nödvändighetens arkitektur av Claes Caldenby, professor i arkitekturens teori och historia vid Chalmers Tekniska Högskola, Fredrik von Platen f.d. biträdande GD Boverket och dåvarande konsthallschefen Henrik Teleman. Manifestet spreds över hela jordklotet

Nödvändighetens arkitektur uppmanar till samtal om arkitekturens grundvärden. Ett ödmjukt ifrågasättande av de livs- och konsumtionsmönster som växte fram under det förra århundradet, som skär tvärs över många traditionella politiska gränser.

Hela manifestet finns att läsa här.
Read the manifest here.

Nödvändighetens arkitektur 2022

Triennalen Nödvändighetens Arkitektur har i år, liksom tidigare år, kretsat kring de teman som manifestet från 2009 lyfter fram. En arkitektur som är ansvarsfull, omsorgsfull, hållbar, rättvis och öppen. Till årets tävling bad juryn de tävlande att särskilt uppmärksamma det rurbana i arkitektur och planering. Rurban, en sammanslagning av orden rural och urban, belyser de områden där landsbygder och städer möts, eller överlappar varandra. Bidragen som Juryn 2022 valt ut att representera tävlingen här i utställningen lyfter dessa aspekterna. 

Viktigt för juryn har varit den arkitektur som blir en del av sin omgivning, använder lokalt formspråk och tillför en funktionalitet som tidigare saknats. Användningen av lokala och traditionella material gynnar hållbarheten, då de har ofta redan är anpassade för lokala klimatpåfrestningar. Juryn har imponerats av tendensen att flera bland bidragen tar avstamp i en aktivism. En strävan för förändring med sociala ambitioner. Juryn såg även bland de vinnande projekten en långsiktig hållbarhet. Underhåll och utveckling kan utföras av användarna själva i framtiden.

IMG_1110