Nödvändighetens Arkitektur Dag 2022

Nödvändighetens Arkitektur 2022 har efterfrågat projekt som undersöker potentialen och utmaningarna i samspelet och konflikterna mellan landsbygder och städer. De ”rurbana” hybridlandskap som uppträder skapar möjlighet till ett nytt arkitektoniskt tänkande för hållbar utveckling. Kan vi se bortom uppdelningen av stad och landsbygd och istället fokusera på samspel och synergier? Kan vi skapa förutsättningar för en större rumslig mångfald som stärker samhällets möjligheter att hantera förändring, särskilt förändring som vi ännu inte känner till? 

Den byggda miljön vi omger oss med är ett grundläggande verktyg för en mer rättvis och hållbar samhällsutveckling. Dagens planering och arkitektur riskerar dock att pressas samman till ett fåtal målbilder för en hållbar utveckling. För att öppna upp ett större spektrum av möjligheter krävs därför nya samarbeten mellan offentliga, privata och ideella aktörer samt mellan olika planeringsnivåer.

Förmiddagens föreläsningar visar med utgångspunkt i svenska exempel på alternativ för en hållbar utveckling i det rurbana landskapet/glappet mellan stad och land.

Magnus Fredricson – Strateg för hållbar samhällsutveckling, Skaraborg kommunalförbund

Nils Björling – Universitetslektor, Arkitekt, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad, forskargruppen Urbana och regionala omvandlingar

Förmiddagen kommer att vara på svenska men eftermiddagen på engelska.

Nödvändighetens Arkitektur strävar efter att lyfta fram de arkitektoniska verk som uppfyller kriterierna för manifestet Nödvändighetens Arkitektur från 2009 och som ligger i framkant när det gäller att tänka om en framtid med en arkitektur som är ansvarsfull, omsorgsfull, hållbar, rättvis och öppen. Virserums Konsthall är stolta över att presentera medverkan av  de internationella talarna Kruti Shah från Chaal Chaal Agency, Jenni Reuter från Hollmén, Reuter, Sandman och Thierno Dabo, Micha Kretschmann och Christian Gäth från Studio Suddo Nueve på eftermiddagen den 8 september. 

Gyaan Ashray, Ahmedabad, India – Chaal Chaal Agency 

Jurymotivering: Detta oerhört charmerande projekt visar vad ett aktivismbaserat studentprojekt kan åstadkomma i samarbete med marginaliserade grupper, i det här fallet kvinnor som tagit initiativ till att samlas kvällstid på en takterrass för att lära sig läsa, skriva och räkna. 

Byggnadens tillfälliga karaktär är på sätt och vis ett löfte om dess långsiktiga hållbarhet. Med billigast möjliga återanvändbara material skapas både ett klimatskydd och ett önskat privat rum för kvinnorna, vilket kan garantera att byggnaden kan upprepas på flera ställen. 

Hostels for School girls, Tanzania – Hollmén, Reuter, Sandman 

Jurymotivering: Detta projekt uppfyller alla krav för Nödvändighetens Arkitektur. I en enkel men ändå vacker arkitektur återuppfinner den klostrets klassiska typologi, skapar ett skyddat boende för unga skolflickor, stärker dem och säkerställer att de får sin utbildning på ett säkert sätt. 

Arkitekterna har lång erfarenhet av att hantera lokala förhållanden, både kulturellt i form av brukarmedverkan och tekniskt i användandet av lokala material. Projektet är ett i en serie, och har därmed det systemiska tillvägagångssätt som är avgörande för en verkligt hållbar arkitektur. 

Earth Building Collective, Mako, Senegal – Studio Suddo Nueve 

Jurymotivering: Lokalt producerade jordtegel har stora fördelar framför den energikrävande, centralt producerade betongen. Detta är en traditionell teknik som ger god klimatkontroll i regioner med knapp tillgång på trä. Tekniken kan också utvecklas för användning i mer urbana sammanhang. 

Det stora språnget med detta projekt är att det, baserat på noggrann forskning, etablerar ett öppet byggsystem som är socialt hållbart och kan utvecklas självständigt i händerna på lokala hantverkare som utbildas och ges fria händer att bygga enligt sina egna preferenser. 

Nödvändighetens Arkitektur Dag den 8 september börjar kl 10 och slutar kl 16. Deltagande är möjligt på plats i Virserum eller online. Anmälan görs till info @ virserumskonsthall.com. En deltagaravgift på 400 SEK, inklusive lunch och fika, (online-deltagande reduceras till 200 SEK) debiteras för dagen.