Nödvändighetens Arkitektur Dag 2022

Kaffe och registrering från 9.30, Virserums Konsthall. Programmet och sändningen startar 10.00. Dagen kommer avslutas 16.00. Det finns möjlighet att delta på plats och via länk. Kostnad 500 kr respektive 250 kr. Anmälan görs till info@virserumskonsthall.com.

Förmiddagen sker på svenska med talare: 

Magnus Fredricson – Strateg för hållbar samhällsutveckling, Skaraborg kommunalförbund

Nils Björling – Universitetslektor, Arkitekt, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad, forskargruppen Urbana och regionala omvandlingar

Nödvändighetens Arkitektur strävar efter att uppmärksamma projekt med arkitektur för idag och för framtiden som är ansvarsfull, omsorgsfull, hållbar, rättvis och öppen. Bland årets vinnare ses exempel på arkitektur som en deltagande process, där de som slutligen ska leva i byggnaden fått inverka på både design och byggprocess med sina behov och önskemål. Projekten visar stor respekt för den lokala kontexten där man arbetat med lokala material, arbetskraft och formspråk.

De tre vinnande projekten kommer under dagens eftermiddag presentera sina projekt, sker på engelska.

Kruti Shah, Chaal Chaal Agency.

Gyaan Ashray, Ahmedabad, Indien: Ett aktivismbaserat studentprojekt i samarbete med en marginaliserad grupp, i det här fallet kvinnor som tagit initiativ till att samlas kvällstid på en takterrass för att lära sig läsa, skriva och räkna. En byggnad med tillfällig karaktär som ger ett löfte om dess långsiktiga hållbarhet. Med billigast möjliga återanvändbara material skapas både ett klimatskydd och ett önskat privat rum, vilket kan garantera att byggnaden kan upprepas på flera ställen. 

Jenni Reuter från Hollmén, Reuter, Sandman.

Hostels for School girls, Tanzania: En enkel men ändå vacker arkitektur återuppfinner den klostrets klassiska typologi, skapar ett skyddat boende för unga skolflickor. Arkitekterna har lång erfarenhet av att hantera lokala förhållanden, både kulturellt i form av brukarmedverkan och tekniskt i användandet av lokala material. Projektet är ett i en serie, och har därmed det systemiska tillvägagångssätt som är avgörande för en verkligt hållbar arkitektur. 

Thierno Dabo, Micha Kretschmann och Christian Gäth från Studio Suddo Nueve.

Earth Building Collective, Mako, Senegal: Lokalt producerade jordtegel har stora fördelar framför den energikrävande, centralt producerade betongen. En traditionell teknik som ger god klimatkontroll i regioner med knapp tillgång på trä. Det stora språnget med detta projekt är att det, baserat på noggrann forskning, etablerar ett öppet byggsystem som är socialt hållbart och kan utvecklas självständigt i händerna på lokala hantverkare som utbildas och ges fria händer att bygga enligt sina egna preferenser.