Välfärd i framtidens samhälle – vad är viktigt?

Små orter kämpar för att ha en skola, vårdcentral eller åtminstone en plats för att köpa mjölk på vägen hem. Frågan är om kommunerna kommer klara av sin del av ansvaret för samhällsservice gentemot medborgarna, när skatteunderlaget inte ökar – alltså utan tillväxt i kommunernas ekonomi. 

Så hur välfärdens olika områden finansieras? Via frivilligarbete, privata aktörer eller skattemedel? Hur ska kommunernas begränsade resurser fördelas?

Så stor del av min arbetstid kan jag tänka mig att utföra oavlönad inom skola

inom vården

inom omsorg

Hur stor del av sportverksamhet ska finansieras via frivilligarbete?

via privata aktörer?

via skattemedel?

Hur stor del av fritidsverksamhet ska finansieras via frivilligarbete?

via privata aktörer?

via skattemedel?

Hur stor del av kulturen ska finansieras via frivilligarbete?

via privata aktörer?

via skattemedel?

Hur stor del av kollektivtrafiken ska finansieras via frivilligarbete?

via privata aktörer?

via skattemedel?

Hur stor del av sjukvården ska finansieras via frivilligarbete?

via privata aktörer?

via skattemedel?

Hur stor del av skolan ska finansieras via frivilligarbete?

via privata aktörer?

via skattemedel?

Hur stor del av högre utbildning ska finansieras via frivilligarbete?

via privata aktörer?

via skattemedel?

Hur stor del av omvårdnad ska finansieras via frivilligarbete?

via privata aktörer?

via skattemedel?

Om det blir ekonomiskt utrymme i ekonomin,
10 000 kr per person 
– vad i samhället vill du fördela det på?