Omställning av livet – vad är du villig att minska på?

Den stora frågan är alltså hur samhället som helhet klarar den omställning som klimatförändringarna kräver. Det övergripande problemet är att minska koldioxidutsläppen, vilket bara kan ske genom att minska resursförbrukningen.

Alltså minska på det som skapar de största koldioxidutsläppen – konsumtion, mat och transporter. Sverige måste i detta ses som en del av världen där produktionen ibland ligger någon annanstans och koldioxidutsläppen blir någon annans. Det är stor skillnad på Sveriges utsläpp mätt i konsumtion och produktion.

Så vad är människor villiga att förändra?

Så mycket kan jag minska mitt resande med internationellt flyg

med inrikes flyg

med bil

Så mycket kan jag minska mina årliga inköp av möbler

 av hushållsmaskiner/mobiler/datorer

av kläder

Så mycket kan jag ändra min konsumtion från importerat till inhemskt, som ger högre pris och begränsat utbud

Så mycket kan jag byta från paketerad (100%) till opaketerad (0%) mat