Tillgänglighet, kostnad och kvalitet – en avvägning

Välfärd handlar inte bara om tillgänglighet utan är också en fråga om kvalitet och kostnad.
Det blir en avvägning som undersökningens deltagare fick ta ställning till.

Utbildning

Kollektivtrafik

Kultur

Sjukvård

Omvårdnad