Bo i staden eller på landsbygden – en pendlingsfråga?

Att söka sig till gleshet till motsats mot stadens täthet är ofta något som vi efterfrågar och upplever som en fördel för landsbygden. Eftersom vi blir fler och fler i världen så blir ytan att bo på en viktigt fråga.

Det är glesheten som skapar utmaningar att lösa i hur man transporterar både människor och varor. Det innebär också att på landsbygden är pendling oftare en del av arbetsdagen. Men hur mycket är man villig att pendla och hur tätt är man beredd att bo i framtiden?

Jag bor i ort med x antal invånare

Jag bor i…

Jag pendlar x antal minuter per dag

Jag pendlar x antal dagar varje vecka

Jag kan pendla x antal minuter per dag

Så tätbefolkat kan jag tänka mig att bo
Storstad (0%) – Landsbygd (100%)